Ministerul Educatiei a modificat cateva elemente din procedura de echivalare a studiilor pe care elevii le fac in strainatate sau in Romania, dar conform unui sistem educational din alta tara. Pentru copiii si tinerii care vin in tara sa isi continue studiile incepute afara, este scoasa obligativitatea de a prezenta foi matricole cu disciplinele studiate si notele obtinute in strainatate. Acestea sunt inlocuite cu "documente scolare din care sa rezulte nivelul, durata si promovarea clasei/claselor pentru care se solicita echivalarea", si de "alte documente, daca este cazul (adeverinta emisa de autoritatea competenta din tara de origine care sa confirme autenticitatea documentelor de studii)".

Elevi in sala de clasaFoto: Agerpres
  • Ministerul Educatiei a publicat in Monitorul Oficial Ordinul nr. 3.217 din 16 februarie 2018 semnat de ministrul Educatiei, Valentin Popa, care prevede modificarea anexei nr. 1 la Ordinul nr. 5.268/2015 pentru aprobarea Metodologiei privind echivalarea de catre inspectoratele scolar judetene si Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti a perioadelor de studii efectuate in strainatate si la organizatiile furnizoare de educatie, care organizeaza si desfasoara pe teritoriul Romaniei activitati de invatamant corespunzatoare unui sistem educational din alta tara, inscrise in Registrul special al Agentiei Romane de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Preuniversitar si pentru aprobarea modelului atestatului de echivalare a studiilor efectuate in strainatate si in Romania.

Ordinul se refera la elevii care urmeaza invatamantul preuniversitar sau o ruta profesionala si care vor sa se intoarca in tara sa isi continue studiile sau sa se mute la scoala de stat, de la o scoala in care li se preda conform unui sistem educational din alta tara.

Conform noilor modificari, Echivalarea se realizeaza la nivelul clasei absolvite sau in curs de absolvire, iar inscrierea la scoala in Romania nu se mai poate face intr-o clasa inferioara ultimei clase absolvite in strainatate. Pana acum, printr-o cerere a parintilor, se putea realiza acest lucru.

Anterior modificarilor, metodologia se referea numai la echivalarea studiilor pana in clasa a X-a, inclusiv. Acum, ea acopera tot liceul, precum si rutele profesionale. De asemenea, acum procedura de echivalare se aplica si in cazul persoanelor care cer protectie internationala, nu numai celor care deja au obtinut-o.

Este scoasa din procedura obligativitatea de a prezenta foi matricole cu disciplinele studiate si calificativele/notele obtinute in strainatate, copii si traduceri autorizate. Ele sunt inlocuite cu "documente scolare din care sa rezulte nivelul, durata si promovarea clasei/claselor pentru care se solicita echivalarea", si de "alte documente, daca este cazul (adeverinta emisa de autoritatea competenta din tara de origine care sa confirme autenticitatea documentelor de studii)".

Vezi mai jos modificarile, punct cu punct

1. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 1. - (1) Prezenta metodologie se aplica de catre inspectoratele scolare judetene si Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti pentru echivalarea perioadelor de studii efectuate in strainatate si la organizatiile furnizoare de educatie, care organizeaza si desfasoara pe teritoriul Romaniei activitati de invatamant corespunzatoare unui sistem educational din alta tara, inscrise in Registrul special al ARACIP, de cetateni romani, cetateni din statele membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European si din Confederatia Elvetiana si de cetateni care solicita sau beneficiaza de o forma de protectie internationala.

(2) Perioadele de studii pentru care se aplica prevederile prezentei metodologii sunt cele corespunzatoare invatamantului general obligatoriu, ciclului superior al liceului, perioadelor de studii de nivel profesional si postliceal nefinalizate cu diploma.

1. Articolul 1, asa cum era inainte

Art. 1. - (1) Prezenta metodologie se aplica de catre inspectoratele scolare judetene/Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti pentru echivalarea perioadelor de studii corespunzatoare invatamantului general obligatoriu din sistemul de invatamant romanesc, efectuate in strainatate si la organizatiile furnizoare de educatie, care organizeaza si desfasoara pe teritoriul Romaniei activitati de invatamant corespunzatoare unui sistem educational din alta tara, inscrise in Registrul special al Agentiei Romane de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Preuniversitar, de cetateni romani, cetateni din statele membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European si din Confederatia Elvetiana si de cetateni care au obtinut o forma de protectie pe teritoriul Romaniei.

2. La articolul 2, litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

c) documente scolare din care sa rezulte nivelul, durata si promovarea clasei/claselor pentru care se solicita echivalarea.

3. La articolul 2, dupa litera d) se introduce o noua litera, litera e), cu urmatorul cuprins:

e) alte documente, daca este cazul (adeverinta emisa de autoritatea competenta din tara de origine care sa confirme autenticitatea documentelor de studii)

2. Articolul 2, asa cum era inainte:

Dosarul pentru echivalarea perioadelor de studii mentionate la art. 1 contine:

a) cerere;

b) foaie matricola pentru clasele din Romania (daca este cazul) - original;

c) foile matricole eliberate de o unitate de invatamant din strainatate sau de organizatiile furnizoare de educatie, care organizeaza si desfasoara pe teritoriul Romaniei activitati de invatamant corespunzatoare unui sistem educational din alta tara, din care sa rezulte disciplinele studiate si calificativele/notele obtinute - copii si traduceri autorizate;

d) document de identificare valabil al elevului - copie.

4. La articolul 3 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

b) la unitatea de invatamant la care elevul participa la cursuri in calitate de audient, in conformitate cu prevederile art. 136 din Regulamentul-cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei si cercetarii stiintifice nr. 5.079/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

4. Articolul 3 asa cum era inainte:

Art.3 - (1) Dosarul prevazut la art. 2 se depune:

a) la inspectoratul scolar judetean/Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti; sau

b) la unitatea de invatamant la care elevul participa la cursuri in calitate de audient, in conformitate cu prevederile art. 207 din Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 5.115/2014, care il transmite, pentru echivalare, inspectoratului scolar judetean/Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti.

5. La articolul 3 alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(4) Echivalarea se realizeaza la nivelul clasei absolvite sau in curs de absolvire.

5. Articolul 3 alineatul (4) asa cum era inainte:

(4) Echivalarea se realizeaza automat, fara sustinerea de masuri compensatorii, pentru toate clasele promovate la unitati de invatamant din strainatate sau la organizatiile furnizoare de educatie, care organizeaza si desfasoara pe teritoriul Romaniei activitati de invatamant corespunzatoare unui sistem educational din alta tara, cu clasele corespunzatoare din sistemul de educatie romanesc.

6. La articolul 3 alineatul (5) se abroga

Articolul 3 alineatul (5): La cererea exprimata in scris a parintilor sau a tutorilor legal instituiti, inscrierea se poate face intr-o clasa inferioara ultimei clase absolvite in strainatate sau la organizatiile furnizoare de educatie, care organizeaza si desfasoara pe teritoriul Romaniei activitati de invatamant corespunzatoare unui sistem educational din alta tara.

7. La articolul 5, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(3) In evidentele scolare ale elevei/elevului se consemneaza urmatoarele: echivalat clasele .... (Se mentioneaza clasele promovate in strainatate.) pe baza Atestatului nr. ... (Se mentioneaza numarul atestatului emis de inspectoratul scolar judetean/Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti.) din data... (Se mentioneaza data emiterii atestatului.)

7. Art. 5, alin. (3) asa cum era inainte:

In evidentele scolare ale elevei/elevului se consemneaza urmatoarele: "echivalat clasele . . . . . . . . . . pe baza atestatului nr . . . . . . . . . . . din data . . . . . . . . . .".

Vezi aici cum arata acum procedura integrala, modificata