Pe fondul evenimentelor tragice pe plan local dar si international, domeniul securitatii la incendiu si, in special, riscurile aferente, au cunoscut o puternica mediatizare. Am observat insa ca aceasta publicitate a avut si un efect pozitiv. Statisticile ne arata ca la nivel general a crescut gradul de conformare (practic a crescut numarul documentatiilor depuse in scop de autorizare), investitorii fiind mai receptivi si atenti la exigentele impuse de legiuitor.

Gianina Gavanescu, Denisa FrincuFoto: PeliFilip

Ni se pare important, in acest context, sa prezentam cateva aspecte cheie mai putin evidente la o prima citire a legislatiei aplicabile.

Avizul de securitate la incendiu poate fi necesar chiar daca autorizatia de construire nu e necesara

Sa presupunem ca proprietarul sau chiriasul doreste sa efectueze o serie de modificari sau lucrari de schimbare de destinatie pentru care nu ar fi necesara obtinerea autorizatiei de construire. Mai mult, Primaria competenta chiar confirma acest punct de vedere, respectiv ca nu este necesara obtinerea unei autorizatii de construire (emite o negatie). Acest lucru nu inseamna, insa, ca lucrarile pot sa inceapa fara niciun altfel de demers. Obligatia obtinerii avizului de securitate la incendiu si, ulterior, a autorizatiei de securitate la incendiu subzista in situatiile in care acestea sunt necesare conform legislatiei privind securitatea la incendiu. Situatiile in care avizarea din perspectiva securitatii la incendiu este necesara nu sunt identice cu cele pentru care este necesara autorizarea lucrarilor de constructie, cele doua procese fiind separate.

Avizul trebuie obtinut inainte de a incepe efectuarea oricarei lucrari ce necesita avizare. Pentru inceperea lucrarilor de modificare si/sau schimbare a destinatiei fara obtinerea avizului limitele amenzii contraventionale sunt aceleasi ca in cazul lipsei autorizatiei de securitate la incendiu: intre 20.000 lei si 50.000 lei.

Autorizatia trebuie obtinuta inainte de punerea in functiune

O perioada de timp, pana acum mai bine de un an de zile, exista o prevedere legislativa care dadea dreptul investitorilor sa obtina autorizatia de securitate la incendiu intr-un termen de 6 luni de la receptia lucrarilor de construire. Din septembrie 2016 termenul de 6 luni nu mai este prevazut de legislatie. Autorizatia de securitate la incendiu trebuie obtinuta, fara exceptie, inainte de punerea in functiune a cladirii sau spatiului respectiv.

Odata cu expirarea termenului de gratie acordat pentru intrarea in legalitate si obtinerea autorizatiilor de securitate la incendiu (respectiv incepand cu 1 octombrie 2017), departamentele Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta pot proceda la sanctionarea punerii in functiune in lipsa autorizatiei de securitate la incendiu, cu amenda cuprinsa in limitele mentionate anterior.

Autorizatia de securitate la incendiu poate fi necesara chiar si pentru spatii care nu intrunesc in sine criteriile de autorizare

Chiar daca suprafata inchiriata sau utilizata este mai mica decat pragul minim cerut de legislatie pentru obtinerea avizului si a autorizatiei de securitate la incendiu (e.g., 600 mp in cazul birourilor, 200 mp in cazul spatiilor de alimentatie publica), nu este exclus sa fie totusi necesara avizarea si autorizarea privind securitatea la incendiu a respectivului spatiu. De ce? Pentru ca o prevedere legala distincta stabileste necesitatea obtinerii avizului si a autorizatiei in cazul executarii de lucrari de modificare si/sau schimbare a destinatiei, indiferent de suprafata, atunci cand aceste spatii sunt inglobate in constructii autorizate din punctul de vedere al securitatii la incendiu.

In situatia in care nu se obtine autorizatia de securitate la incendiu pentru lucrarile din spatiul respectiv, apare un risc de nevalabilitate pentru autorizatia eliberata pentru intreaga cladire (deoarece s-au schimbat conditiile in care autorizatia respectiva a fost emisa). Recomandat este, in aceste situatii, sa se obtina un punct de vedere oficial de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta competent prin care sa se confirme faptul ca nu este necesara avizare/autorizarea in cazul particular adresat.

In plus, in cazul in care lucrarile de modificare si/sau de schimbare a destinatiei vizeaza o constructie, care nu are autorizatie de securitate la incendiu si autorizarea din perspectiva securitatii la incendiu este necesara pentru acele lucrari, documentatia de avizare/autorizare trebuie sa trateze intreaga constructie. In practica, in special daca vorbim de cladiri cu mai multi proprietari si interese greu de aliniat, aceasta situatie se demonstreaza foarte dificil de gestionat putand duce chiar la adevarate blocaje.

Alocarea obligatiilor de securitate la incendiu intre chirias si proprietar este atat obligatorie cat si utila

In cazul transmiterii temporare a dreptului de folosinta asupra unui bun imobil - spre exemplu in cazul incheierii unui contract de locatiune avand ca obiect inchiriere unui spatiu dintr-o cladire, este obligatoriu ca partile sa reglementeze impartirea obligatiilor de securitate la incendiu (nu si in cazul inchirierii de locuinte). In lipsa acestei impartiri, partile sunt susceptibile de amenda care poate fi aplicata de mai multe ori, pana la conformarea cu prevederile legii. Aceasi prevedere este aplicabila si in cazul contractelor de antrepriza.

O astfel de alocare este utila si pentru implementarea unor mecanisme de raspundere si despagubire aplicabile partilor respective, in special in ceea ce priveste zonele in care legislatia nu atribuie in mod clar raspunderea proprietarului (ca investitor) sau chiriasului (ca beneficiar) - de exemplu, obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu, constituirea serviciilor private pentru situatii de urgenta, etc.

Legislatia permite sanctionarea atat a persoanei juridice cat si a organelor de conducere

Legislatia in vigoare permite sanctionarea organelor de conducere a persoanelor juridice (i.e. administratorilor, directorilor etc.), in nume propriu pentru nerespectarea obligatiilor legale (e.g. obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu). Nu de putine ori instantele au stabilit ca administratorul este cel care raspunde de respectarea obligatiilor legale ale persoanei juridice si au pronuntat hotarari defavorabile acestora, obligandu-i direct la plata amenzilor contraventionale.

Nerespectarea obligatiilor privind securitatea la incendiu poate atrage riscul de invalidare a politei de asigurare

Majoritatea politelor de asigurare prevad obligatia titularului politei de a respecta prevederile legale, iar multe dintre ele includ chiar garantii detaliate cu privire respectarea normelor privind securitatea la incendiu. Astfel, in situatia intervenirii unui risc asigurat de tip incendiu, asiguratorul ar putea invoca nerespectarea prevederilor legale pentru a argumenta refuzul de a despagubi asiguratul pentru paguba astfel suferita. Prin urmare, simpla existenta a unei polite de asigurare nu pune la adapost investitorul, iar obligatiile legale trebuie respectate intocmai.

Nu exista criterii privind oprirea functionarii cladirilor cu destinatie de birouri, productie, depozitare, spitale sau institutii de invatamant

Conform Hotararii de Guvern 915/2015, cea mai severa masura complementara - oprirea functionarii ori utilizarii constructiilor sau amenajarilor - se poate dispune doar cu privire la spatii de comert (baruri, cluburi, restaurante, centre comerciale, magazine etc.), cultura (teatre, cinematografe, sali de spectacole etc.) sau turism (hoteluri, moteluri, pensiuni etc.), care depasesc 200 mp, in situatii clar determinate in care se constata incalcarea grava a cerintei de securitate la incendiu. In aceasta situatie cuantumul amenzii poate sa ajunga la 100.000 lei.

Daca s-a dispus oprirea functionarii ori utilizarii unei constructii sau amenajari de catre organele de control, continuarea activitatii constituie infractiune (exercitarea fara drept a unei profesii sau activitati) si se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an sau amenda.

In prezent, legislatia in vigoare nu prevede posibilitatea aplicarii acestei sanctiuni in ceea ce priveste alte tipuri de cladiri, ca de exemplu: cladiri cu destinatie de birouri, productie, depozitare, spitale sau institutii de invatamant.

Un articol semnat de Gianina Gavanescu, senior associate PeliFilip si Denisa Frincu, associate PeliFilip