Guvernul a aprobat, printr-un Memorandum, semnarea Protocolului de colaborare intre Agentia Nationala pentru Romi si Primaria Milano, document ce are ca tema acordarea de sprijin pentru incluziunea cetatenilor romani apartinand minoritatii rome, aflati in Italia. Protocolul are in vedere implementarea unui proiect-pilot destinat consolidarii incluziunii sociale a cetatenilor romani de etnie roma care locuiesc in campusurile/taberele autorizate sau tolerate din raza orasului Milano.

Proiectul va avea o abordare integrata, avand in vedere legaturile si modul in care se influenteaza domeniile esentiale in viata comunitatii: ocuparea fortei de munca, educatie, locuire, sanatate, dezvoltare comunitara, combaterea discriminarii, si se va derula in parteneriat cu autoritatile locale din Milano.

In cadrul proiectului-pilot vor fi avute mai multe etape:

  • Cunoasterea si evaluarea comunitatilor/taberelor autorizate si neautorizate in care traiesc cetatenii romani apartinand minoritatii rome, aflati in situatie de mobilitate intra-UE, prin documentare, cercetare de teren;
  • Identificarea nevoilor pe care le au aceste persoane si a potentialilor lideri ai comunitatii;
  • Organizarea de intalniri cu reprezentantii comunitatii/taberelor de romi, inventarierea problemelor si identificarea posibilelor solutii, formarea unui Grup local de lucru constituit din lideri ai romilor si reprezentanti ai institutiilor si ong-urilor locale;
  • Organizarea de intalniri tematice ale reprezentantilor institutiilor si organizatiilor locale si/sau regionale, organizarea de sesiuni de informare si formare;
  • Elaborarea de propuneri privind sprijinul pentru integrarea cetatenilor romani apartinand minoritatii rome in societatea italiana. In acest scop vor fi facilitate parteneriate intre grupul de lucru (asociatie a romilor) si ong-uri, alte institutii, in scopul dezvoltarii unor proiecte de incluziune sociala (educatie, piata muncii, locuire, sanatate, dezvoltare comunitara).

Protocolul de colaborare va fi valabil pe o perioada de un an, cu posibilitatea de a fi prelungit, si va intra in vigoare la data semnarii de catre ambele parti, respectiv Agentia Nationala pentru Romi si Primaria Milano, prin Asesoratul pentru Siguranta, Coeziune Sociala, Politie Locala, Protectie Civila si Voluntariat.