Un proiect de lege elaborat de MApN, MAI, SRI, SIE, Ministerul Justiției și STS propunea ca personalul civil din instituțiile de apărare, ordine publică şi securitate naţională să aibă dreptul de reducere a stagiului de cotizare la sistemul public de pensii realizat în condiții deosebite sau în condiții speciale, similar cu prevederile aplicabile personalului militar, respectiv polițiștilor. După anunțarea proiectului luni după amiază, MApN a anunțat că acesta a că a fost retras din dezbaterea publică.

Civilii care lucrează în Armată ar putea beneficia de recucerea stagiului de cotizare la pensie precum militariiFoto: Inquam Photos / George Calin
  • UPDATE: Ministerul Apărării Naționale anunță că proiectul de lege a fost retras. Proiectul a fost supus dezbaterii publice încă din data de 17 martie, iar în urma observațiilor acesta a fost retras luni după amiază, după anunțarea sa publică.

Știrea inițială:

Ministerul Apărării Naționale a anunțat luni că „supune consultării publice un act normativ inițiat și elaborat de instituţiile de apărare, ordine publică şi securitate naţională, în scopul creării cadrului normativ care să permită încadrarea activității personalului civil din propriile instituții în condiții de muncă deosebite și speciale”.

În esență, MApN susține că personalul civil din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională își desfășoară activitatea în unități militare, în aceleași locuri de muncă și împreună cu personalul militar, polițiști și funcționari publici cu statut special. Practic, personalul civil lucrează cot la cot cu militari de multe ori în aceleași condiții „deosebite și speciale”, iar recompensarea privind calcularea stagiului de cotizare la pensii ar trebui să se calculeze la fel în cazul ambelor categorii.

„Personalul civil din unitățile militare este încadrat în funcții contractuale sau în funcții publice și exercită aproape toate profesiile și meseriile existente la nivel național. Organizarea structurilor militare pe timp de pace presupune, cu excepția subunităților luptătoare, entități organizatorice în care sunt prevăzute atât funcții militare, cât și funcții civile, în cadrul cărora activitățile se desfășoară în echipe mixte, formate din personal militar și personal civil”, transmite MApN.

  • Concret, propunerea legislativă vizează crearea dreptului personalului civil care își desfășoară activitatea în instituţiile de apărare, ordine publică şi securitate naţională de reducere a stagiului de cotizare la sistemul public de pensii realizat în condiții deosebite sau în condiții speciale, prin acordarea de perioade suplimentare la calculul vechimii în muncă, în vederea pensionării, potrivit prevederilor aplicabile personalului militar, respectiv polițiștilor.

MApN: Modificarea contribuie direct la creșterea performanței profesionale a personalului civil

„Adoptarea acestei inițiative legislative va contribui direct la creșterea performanței profesionale a personalului civil care desfășoară activități împreună și în aceleași condiții cu personalul militar și polițiștii, printr-o motivare corespunzătoare cerințelor impuse de locul de muncă și activitățile desfășurate în instituțiile de apărare, ordine publică și securitate națională și la creșterea eficienței organizaționale, prin întărirea coeziunii microstructurilor mixte din punct de vedere al statutului personalului care le compun.

Aceste rezultate preconizate au ca efecte directe și benefice asigurarea bunei funcționalități și operativității instituțiilor de apărare, ordine publică și securitate națională și îndeplinirea în condiții de performanță a misiunilor și obiectivelor lor”, motivează MApN.

Proiectul de lege ar veni astfel să armonizeze condițiile de reducere a stagiului de cotizare la sistemul de pensii între personalul civil și cel militar care lucrează în acele „condiții speciale”, reducere care pentru ambele categorii nu poate fi mai mare de 13 ani, conform legii.

Diferența dintre personalul civil din sistemul de apărare și alți salariați bugetari, potrivit proiectului de lege

Potrivit expunerii de motive a proiectului de lege se arată că „spre deosebire de alți salariați din sectorul bugetar sau din cel privat, personalul civil din sistemul de apărare, ordine publica și securitate naționala îndeplineste anumite cerințe și are obligații specifice locului de munca, cum sunt, spre exemplificare, participarea la activitățile cu caracter militar, de ridicare graduala a capacității de luptă, de pregătire militara, la aplicații și exerciții de mobilizare, obligația de a se prezenta la unitate în condițiile instituirii stării de asediu sau a stării de urgență”.

„În structurile armatei există numeroase locuri de muncă și activități desfășurate în comun de personal militar și de personal civil, a căror încadrare în condiții de muncă (deosebite sau speciale) se raportează doar la statutul profesional al celor în cauză și nu la condițiile concrete în care aceștia desfășoară activitatea”, se arată în proiect.

  • „În aceste condiții, se manifesta necesitatea adoptării unor masuri care sa conducă la un tratament egal între personalul militar și polițiști, pe de o parte, și personalul civil, pe de alta parte, care lucrează în domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale și care desfășoară aceleași activități, în aceleași condiții și cu respectarea acelorași standarde de performanța, dar a căror activitate este încadrata in condiții de munca deosebite sau speciale în mod diferit, raportat la statutul acestora, ținând cont de faptul ca și personalul civil contribuie substanțial la asigurarea funcționalității și la îndeplinirea misiunilor instituțiilor în care sunt încadrați.”, se arată în expunerea de motive.

Conform proiectului de lege, modificarea legislativă ar urma să aibă un impact de peste 77 de milioane de lei pe an.