​Guvernul vrea să adopte miercuri o Ordonanță de urgență prin care se va ajusta prețul contractelor de achiziție publică de produse/servicii atribuite în domeniile apărării și securității, inclusiv a acordurilor cadru atribuite în aceste domenii.

Tanc românesc în poligonul SmârdanFoto: Fortele Terestre Romane

„Ajustarea se aplică exclusiv diferenței de furnizat/prestat existent la data intrării în vigoare a actului normativ și se realizează la fiecare solicitare de plată, pe întreaga durată a derulării contractelor și acordurilor cadru atribuire în domeniul apărării și securității, până la furnizarea/prestatarea integrală și recepționarea produselor/serviciilor achiziționate, ca urmare a unei solicitări din partea contractantului.”, se arată în nota de fundamentare a proiectului de OUG.

Cum este motivată măsura ajustării de prețuri

  • „Luând în considerare necesitatea asigurării capabilităților de productie în vederea asigurării necesarului de apărare al Romaniei, în actualul context în care conflictul militar care se desfășoară pe teritoriul Ucrainei și blocajul impus la nivel internațional Federației Ruse au generat aparitia unor noi piețe a materialelor, echipamentelor și utilajelor necesare pentru realizarea produselor si serviciilor.
  • Semnalăm faptul că variația necontrolată și imprevizibilă a materiilor prime, diferențiată pe sectoare de activitate, la care se adaugă cea generată de binecunoscuta criză energetică pe care o traversăm și care, desigur, are un impact direct asupra consturilor de producție pe care operatorii economici din industria națională de apărare sunt obligați să le suporte”, se arată în nota de fundamentare.

Impactul bugetar la ajustarea prețurilor din contractele de produse militare: Peste 1,3 miliarde de lei

În proiectul de OUG este dată o formulă de calcul și este prevăzut că „prețul corectat nu poate fi mai mic cu 50% și nu poate depăși cu mai mult de 50% valoarea prețului unitar stabilit la încheierea contractului/acordului-cadru - pentru toate contractele subsecvente încheiate în baza acestuia.”

De asemenea, prețul corectat nu se calculează și nu se aplică pentru livrările de produse / servicii aflate în întârziere și care au avut ca dată de livrare conform documentelor contractuale o dată anterioară datei de intrare în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Impactul bugetar negativ al acestei ajustări de prețuri va fi de peste 1,34 miliarde de lei în acest an.