Cazarma Tunari va fi modernizată pentru circa 18 milioane de euro din fonduri NATO, potrivit unei licitații lansate joi în SEAP. „În urma aderării României la NATO, Cazarma 1026 Tunari a fost selectată pe lista unităților disponibile pentru îndeplinirea misiunilor NATO ca bază de staționare temporară”, arată MApN în motivarea pentru care unitatea militară va fi modernizată la standardele NATO.

Cazarma Tunari din Nordul Capitalei, langa Soseaua de CenturaFoto: Google Earth

Licitația pentru „Lucrări de execuție pentru proiectele clasificate NATO Security Investment Programme din cadrul pachetului de capabilităţi CP 9A0996 – RSOM (Reception, Staging and Onward Movement), NSIP 3RS35002 “Realizare bază de staționare temporară” a fost lansată joi în SEAP și are termen de depunere al ofertelor 11 mai 2020.

Valoarea estimată a proiectului este de 18.318.877,68 euro fără TVA din fonduri NATO și al MApN. Durata contractului este de 87 de luni, iar câștigătorul va fi stabilit în urma celui mai bun raport-calitate preț detaliat în procedura de achiziție lansată.

„În urma aderării României la NATO, Cazarma 1026 Tunari a fost selectată pe lista unităților disponibile pentru îndeplinirea misiunilor NATO ca bază de staționare temporară”, se arată în caietul de sarcini publicat de MApN consultat de HotNews.ro.

„Prin urmare, în cazarma 20136 Tunari se vor dezvolta capabilități de infrastructură după standardele NATO, pentru asigurarea spațiilor de cazare personal, a clădirilor administrative, drumurilor, aleilor și platformelor pentru depozitarea tehnicii, împrejmuirilor perimetrale și interioare necesare pentru buna desfășurare a activităților specifice unei baze de staționare temporară, prin proiecte finanțate din fonduri comune NSIP (NATO Security Investment Programme)”, se mai detaliază în document.

Investiția are 16 obiective:

- Bloc cazare Corp1, Corp2, Corp3, Corp4, Centrala Termică; Terenul pe care se vor amplasa cele patru corpuri de cazare si centrala termica este in prezent neconstruit. Platforma de adunare se va realiza pe locul unei alei betonate existente.

- Bloc hrănire; Amplasamentul propus nu presupune demolări de construcții existente, fiind în prezent o zonă de vegetație.

- Zonă administrativă RSOM Şi facilitați medicale; Clădirea se va realiza pe locul aleii betonate existente care va fi desființata.

- Rampe de încărcare — descărcare; Amplasarea rampelor nu presupune demolări de construcții existente.

- Zonă depozitare; Terenul pe care se va realiza platforma de depozitare este în prezent ocupat de clădiri si platforme betonate adiacente, aflate în stare necorespunzătoare şi care vor fi desființate.

- Depozit materiale clasa I; Construcția se va amplasa pe un teren care în prezent este o zona de vegetație.

- Platformă depozitare materiale speciale; Terenul propus pentru amplasament este în prezent zona de vegetație.

- Zonă parcare tehnică militară; Realizarea zonelor de parcare presupune desființarea unor construcţii, platforme, alei existente aflate în stare necorespunzatoare.

- Drumuri; Traseul drumurilor proiectate urmărește in general configurația celor existente in interiorul amplasamentului, cu dimensionarea necesară.

- Împrejmuiri si Punct control acces; împrejmuirile existente vor fi în totalitate înlocuite și se vor realiza unele noi, conform standardelor.

- Zonă tehnică; Atelierul auto şi rampele de spălare se vor situa pe locul unor construcții existente care urmează a fi demolate.

- Platformă alimentare CL; Amplasamentul propus este in prezent o platformă betonata care va fi desființata.

- Poligon calibrare armament; Terenul pe care se va realiza poligonul este în prezent ocupat de clădiri aflate in stare necorespunzătoare şi care vor fi desființate.

- Heliport; Amplasamentul propus este în prezent o zona de vegetație.

- Zonă colectare deșeuri periculoase; Terenul propus pentru amplasament este in prezent zona de vegetație.

- Adăposturi pentru câini. Zona adăposturilor pentru câini şi de antrenament este in prezent zona de vegetație.