EXÀMENS DE CERTIFICACIÓ DE CONEIXEMENTS DE CATALÀ 2022

CartelFoto: Hotnews

L’Institut Ramon Llull, responsable de la promoció de la llengua i la cultura catalanes arreu del món, organitza els exàmens oficials de certificació de coneixements de català a Bucarest a l’abril i el maig per als següents nivells: A2 (07/05/2021), B1 (07/05/2022), B2 (14/05/2022), C1 (21/05/2022), C2 (30/04/2022).

Període d’inscripció del 30/03/2022 al 19/04/2022.

La participació en les proves és gratuïta.

Els exàmens tindran lloc a la Facultat de Llengües i Literatures Estrangeres de la Universitat de Bucarest.

Per a obtenir més informació, visiteu: https://www.llull.cat/catala/aprendre_catala/certificats_intro.cfm

EXÁMENES DE CERTIFICACIÓN DE CONOCIMIENTOS DE CATALÁN 2022

El Institut Ramon Llull, encargado de la promoción de la lengua y la cultura catalanas en el mundo, organiza los exámenes oficiales de certificación de conocimientos de catalán en Bucarest en abril y mayo para los siguientes niveles: A2 (07/05/2021), B1 (07/05/2022), B2 (14/05/2022), C1 (21/05/2022), C2 (30/04/2022).

Periodo de inscripción del 30/03/2022 al 19/04/2022.

La participación en las pruebas es gratuita.

Los exámenes tendrán lugar en la Facultad de Lenguas y Literaturas extranjeras de la Universidad de Bucarest.

Para obtener más información, visiten: https://www.llull.cat/espanyol/aprendre_catala/certificats_intro.cfm

EXAMENE PENTRU CERTIFICAREA CUNOȘȚINȚELOR DE LIMBĂ CATALANĂ 2022

Institutul Ramon Llull, responsabil pentru promovarea limbii și culturii catalane în lume, organizează examene oficiale pentru certificarea cunoștințelor de limba catalană la București, în lunile aprilie și mai, pentru următoarele niveluri: A2 (07/05/2021), B1 (07/05/2022), B2 (14/05/2022), C1 (21/05/2022), C2 (30/04/2022).

Perioada de înscriere: 30/03/2022-19/04/2022.

Participarea la examene este gratuită.

Examenele vor avea loc la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine în cadrul Universității din București.

Găsiți mai multe informații aici: https://www.llull.cat/catala/aprendre_catala/certificats_intro.cfm