Cea de a treia ediție, după cele din 2001 și 2004, mai precis, versiunea revăzută și adăugită a volumului Imaginea evreului în culturaromână. Studiu de imagologie în context est-central european, de Andrei Oișteanu, apărută la Editura Polirom, Iași, 2012, a fost tradusă în 2018 în limba italiană cu titlul L’immagine dell’ebreo: stereotipi antisemiti nella cultura romena e dell’Europa centro-orientale, de către Horia Corneliu Cicortaș și Francesco Testa, în colecția intitulată Collana di Studi Ebraici, Casa Editrice Salomone Belforte din Livorno (901 pp., cu ilustrații). Volumul fusese deja tradus deja în mai multe limbi de circulație internațională – engleză, franceză, germană, maghiară și a fost foarte bine recepționat în țară și în mediul internațional și a fost premiat cu Premiul Academiei Române, Marele Premiu al ASPRO, Premiul Asociaţiei Scriitorilor Bucureşti, Premiul revistei Sfera politicii, Premiul Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România, Premiul Fundaţiei „Sara & Haim Ianculovici” (Israel), Premiul B’nai B’rith Europe (Bruxelles).

L’immagine dell’ebreo: stereotipi antisemiti nella cultura romena e dell’Europa centro-orientaleFoto: Hotnews

Cartea reprezintă rodul cercetărilor lui Andrei Oișteanu din cea de a doua parte a anilor nouăzeci și a unui stagiu efectuat la Centrul Internațional al Studiului Antisemitismului al Universității Ebraice din Ierusalim (1997-1999), pe tema percepției evreilor în cultura tradițională românească. În fond, nu este vorba numai despre percepții și imagini ce reflectă antisemitismul în spațiul românesc, ci este un volum cu un imens bagaj analitic și istoriografic, o monografie în care dispunerea epistemică a unor domenii precum etnografia, sociologia, studiile de folclor din cea de a doua parte a secolului al XVIII-lea, se construiesc în temeiul asocierii celuilalt cu o puternică componentă romantică, specifică întregii Europe la acea vreme. Ironia sorții face că, în paralel, la acea vreme, savanți evrei precum Moses Gaster (1856-1939), Lazăr Șăineanu (1859-1934) sau Haimann Tiktin (1850-1936) se străduiau să ofere cele mai erudite crestomații de literatură română, cele mai pricepute gramatici și contribuții de lingvistică ale epocii.

Ediția italiană a volumului va fi prezentată luni, 27 ianuarie 2020, la ora 17.00, la sediul Institului Italian de Cultura din București, cu ocazia Zilei Internaţionale a Comemorării Victimelor Holocaustului, 75 de ani de la eliberarea Lagărului de la Auschwitz, 27 ianuarie 1945. Reputat istoric al religiilor, între altele, coleg de generație al lui Ioan Petru Culianu, profesorul Giovanni Casadio va prezenta acest volum, în calitatea sa de Secretar al Societății Italiene de Istorie a Religiilor, fiind vocea cea mai familiară și susținătorul cel mai constant (de mai bine de douăzeci de ani) al activității științifice a membrilor actualului Institut de Istorie a Religiilor al Academiei Române din București.

Condițiile grafice foarte bune, ilustrația, aparatul critic și analitic al volumului tradus în limba italiană de către doi cercetători foarte familiarizați cu domeniul antropologiei religioase și cu cel al istoriei religiilor, fac ca acest volum să poată exista pe orbita studiilor academice de profil în Peninsulă, mai mult decât atât, să fie reperat ca un volum de referință în domeniul imagologiei tout court. Între alți autori publicați în această colecție livorneză, se pot aminti nume de autori precum: Emanuele Menachem Artom, Barbara Henry, Giorgio Israel, Silvio Magrini, Alberto Cavaglion, Umberto Fortis ș.a.m.d.

ANDREI OISTEANU

L'IMMAGINE DELL'EBREO

Stereotipi antisemiti nella cultura romena e dell'Europa centro-orientale

Salomone Belforte Editore, Livorno, 2018

Pagine 901

ISBN 978-88-7467-137-3