„Conferința este dedicată memoriei lui Ion Chiricuță (1918, Bârlad - 1988, Cluj), colecționar de artă, medic oncolog, director al Institutului Oncologic din Cluj. Colecția Ion Chiricuță conține un număr remarcabil de tablouri semnate de celebri pictori români (printre care Theodor Pallady, Gheorghe Petrașcu, Iosif Iser, Nicolae Tonitza, Dumitru Ghiață, Alexandru Ciucurencu, Corneliu Baba, Ion Țuculescu, Marcel Chirnoagă, Vasile Grigore ș.a.), dar și lucrări după cunoscuți pictori europeni, ale căror originale pot fi admirate în marile muzee ale lumii. Profesorul Ion Chiricuță și-a dăruit colecția orașului natal Bârlad, unde este expusă în Muzeul „Vasile Pârvan”.

Din dorința de a reînvia gândurile colecționarului Ion Chiricuță, criticul de artă Adrian Buga, într-un dialog cu doctorul Ion Christian Chiricuță, fiul colecționarului, va prezenta povestea construirii colecției și a donării acesteia, arătând publicului fragmente din filmele Arta chirurgului și Pictura prin sunet, precum și catalogul Comori de artă din colecția de pictură Ion Chiricuță.

„Da, în zori, de fiecare dată, privind tablourile, îmi împrospătez amintirile: amintirile care mă leagă de primele emoţii ce le-am încercat cu pictura. Ea, pictura, mi-a clădit tinereţea într-un fel, pe nişte dimensiuni cu totul romantice: un romantism în care văd în apoteoză spiritul omenesc ca într-o feerică lumină astrală.

Cred ca un nebun-profet în viitorul ei şi o iubesc cu esenţe tari, merg zilnic ca medic chirurg la masa de operaţii şi mă simt pătruns de efluvii izvorâte din operele panotate în casa mea, şi ceea ce pare incredibil de făcut cu bisturiul îmi reuşeşte în colaborare cu ceea ce-mi dau emoţiile picturii. Prin ea iubesc omul, viaţa, devin mai bun, mai înţelept. Ridic medicina la nivel de creaţie şi desfac miracolul natură, pentru a-l recompune”. (Ion Chiricuţă)

„Profesorul dr. Ion Chiricuţă considera tablourile sale ca fiind o autobiografie fidelă a evoluţiei lui spirituale: „Omul secolului nostru are nevoie ca în momentele de odihnă să-și înnobileze sufletul cu tot ce a produs spiritul uman mai frumos și mai sublim, adică arta, sau să trăiască în contact strâns cu o altă faţă a frumosului, natura, atât de grandioasă și minunată în peisajul nostru.” Colecţia sa a fost strânsă de-a lungul unei vieţi de muncă încordată, a reprezentat refugiul spiritual, templul în care chirurgul Ion Chiricuţă a trăit întotdeauna mari clipe de seninătate olimpică și extaz. În acest templu nu a putut fi lovit de nici o răutate omenească. Colecţia nu este rodul unor simple capricii, ci rezultatul unei profunde hrăniri sufletești manifestate de-a lungul întregii vieţi”. ( Ion Christian Chiricuţă)

„După cercetările începute pentru inventarierea colecției Ion Chiricuță și realizarea albumului și filmului aferente, am sesizat un modus operandi legat de felul în care medicii colecționari își aleg lucrările de artă. Am observat că medicii, prin natura meseriei, priveau, săptămâni sau luni întregi, detaliile de tușă din lucrările nou intrate în colecția lor. Această „depunere” sau încărcătură vizuală din ochii colecționarilor părea să aibă un dublu efect, atât asupra omului-colecționar, cât și asupra omului-medic.

Conjugând dubla încărcătură, am analizat cum a fost gândită construcția colecției și cum aceasta (privită ca întreg, dar și prin prisma detaliului căruia i-am dedicat un capitol separat în lucrarea mea) a influențat și a ajutat colecționarul în activitatea profesională”. (Adrian Buga)

Despre Ion Chiricuţă (1918, Bârlad - 1988, Cluj)

Ion Chiricuţă a urmat cursurile Facultăţii de Medicină şi Chirurgie din Bucureşti şi din anul 1958 a preluat conducerea Institutului Oncologic din Cluj, unul dintre cele mai vechi din ţară. Acestuia i se datorează amplul proces de modernizare a clădirii şi construcţia unui nou sediu în anul 1964, care îi va purta numele: Institutul Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuţă”.

Activitatea de bun organizator a profesorului Ion Chiricuţă a fost dublată de cea ştiinţifică, el publicând un număr impresionant de articole ştiinţifice, atât în ţară cât şi în străinătate. Devenit profesor de oncologie în anul 1971, Ion Chiricuţă a făcut parte din numeroase societăţi ştiinţifice internaţionale de prestigiu: Société Internationale de Sénologie, Organisation Mondiale de la Santé, Union Medicale Balkanique. În anul 1987 a fost numit preşedinte de onoare al Congresului Mondial de Chirurgie Plastică din Paris, ca o încununare a tuturor reuşitelor sale în domeniul medical.

Medicul oncolog si colectionarul de arta Ion-Christian Chiricuță

Educaţie şi formare:

1965 – 1970 Fizică Atomică și Nucleară la Facultatea de Fizică a Universității din Cluj-Napoca

1974 – 1980 Medicină Generală în cadrul Institutului Medico-Farmaceutic din Cluj - Napoca

1978 Doctor în fizică la Universitatea Babeș-Bolyai

1980 Doctor medic la Institutul de Medicină și Farmacie Cluj (Medicină generală)

1980 – 1981 Medic secundar radiologie-radioterapie la Institutul Oncologic București

1981 – 1982 Fără loc de muncă

1982 – 1985 Medic medicină generală la Dispensarul Dițești (jud. Prahova)

1986 Rezident în secția de radioterapie a Spitalului Marienhospital – Herne (Universitatea Bochum).

1988 – 1995 Clinica și Policlinica de Radioterapie a Universității Wuerzburg

1991 Medic specialist în radioterapie și radiooncologie

1996 – 2010 Medic șef și director al Institutului de Radioterapie Oncologică de la Spitalul St. Vincenz din Limburg

1995 Doctor habilitat în medicină la Universitatea Wuerzburg

2002 Profesor la Universitatea Wuerzburg

2010 Revenirea în România

2011 Inițierea Centrului de Radioterapie AMETHYST, Otopeni

2012 Inițierea masteratului în Biotehnologie, Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila, București

Cărţi publicate: Ion-Christian Chiricuță și Adrian Buga: Comori de artă din colecția de pictură Ion Chiricuță, Editura Argo Art Publishing și Unarte, București, 2014

Autor a 6 cărți despre oncologie și radioterapie apărute în perioada 2001-2005, de asemenea co-autor și autorul a peste 40 de articole apărute în reviste și publicații de specialitate.

Proiecte diverse:

Colaborare cu Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila, unde predă în cadrul Masteratului de Biofizică Medicală și Biotehnologie Celulară disciplina “Imagistică Medicală, Radiații Ionizante în Diagnostic și Tratament. Noțiuni de Radiobiologie clinică” ce presupune formarea și instruirea masteranzilor privind aparatura modernă de radioterapie și efectuarea practică a planurilor de iradiere externă.

Criticul Adrian Buga

2015 Doctorand Universitatea Naţională de Arte

2010 – 2012 Masterat Facultatea de Istoria şi Teoria Artei, Universitatea Naţională de Arte

2007 – 2010 Facultatea de Istoria şi Teoria Artei. Universitatea Naţională de Arte

Comori de artă din colecția de pictură Ion Chiricuță, Editura Argo Art Publishing si Unarte, București, 2014

Alma Redlinger - 90 de ani de viață,70 de ani de pictură, Editura Argo Art Publishing, București, 2014

Eva Cerbu - Monografie, Editura Unarte, București, 2013

Jana Gertler - Imagini din spatele frunții, Editura Unarte, București, 2013

Colecţia Regală de Artă Contemporană, Editura Unarte, Bucureşti, 2011

Alma Redlinger – Voinţa de artă, Editura Unarte, Bucureşti, 2011

Octav Angheluță – În căutarea Omului, Editura Vellant, Bucureşti, 2009

Culorile Războiului – Pictori români pe fronturile celui de-al Doilea Război Mondial, Editura Militară, Bucureşti

Raoul Egon Lebel – Un secol de culoare, Editura Igloo, Bucureşti, 2007

Membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România, secția Critică, 2013

Statutul de expert al Ministerului Culturii în Bunuri cu semnificaţie artistică: pictură românească sec. XX, colecţia regală de artă modernă, obiecte de cult ebraic (2013)

Decorat cu Medalia Regele Mihai I pentru Loialitate (2009)

Premiul George Oprescu al Fundaţiei Culturale Magazin Istoric (2008)

Scenariu și texte: film multimedia Arta chirurgului. Pictura prin sunet, realizat de ARGO ART și DIGITAL

Coordonator al filmului documentar Raoul Lebel Egon, realizat de Marie-Ange Frassati pentru televiziunea franceză RFO, insula La Reunion, Franţa.