Guvernul a aprobat marti un proiect de lege pentru modificarea si completarea Legii 109/2007 privind reutilizarea informatiilor din structurile publice. Potrivit proiectului, Institutiile publice si institutiile culturale pot permite reutilizarea neconditionata a documentelor sau pot impune daca este cazul o serie de conditii. In cazul documentelor asupra carora bibliotecile, inclusiv bibliotecile universitare, muzeele si arhivele detin drepturi de proprietate intelectuala, daca este permisa reutilizarea acestui tip de documente, ele sunt reutilizabile in scopuri comerciale sau necomerciale cu respectarea legislatiei privind proprietate intelectuala.

Actul normativ aduce noutati prevazute de Directiva 2013/37/UE ce vizeaza aspecte precum introducerea unui drept de reutilizare a continutului care poate fi accesat conform legislatiei nationale, privind liberul acces la informatie, dar si extinderea domeniului de aplicare a legii la anumite institutii culturale cum ar fi bibliotecile (inclusiv bibliotecile universitare), muzeele si arhivele.

Institutiile publice trebuie sa asigure conditii pentru facilitarea accesului la documente ce prezinta informatii reutilizabile in format deschis si prelucrabil automat. Formatul prelucrabil automat se refera la un format de fisier structurat, astfel incat sa permita unor aplicatii software sa identifice sa recunoasca si sa extraga cu usurinta date specifice, inclusiv declaratii individuale de fapt si structura interna a acestora.

In conformitate cu regimul de acces la informatii reglementat prin Legea nr. 544 din 2001, asigurarea de catre autoritatile si institutiile publice a accesului la informatiile de interes public se face din oficiu sau la cerere, prin intermediul compartimentului pentru relatii publice sau al persoanei desemnate in acest scop. Solicitarile pentru reutilizarea documentelor sunt facute in scris, fie pe suport hartie, fie in forma electronica. Solicitarea trebuie sa contina datele de identificare si autentificare ale solicitantului, scopul in care va fi folosita informatia ceruta si suportul si formatul in care se doreste sa primeasca documentul. Solutionarea cererilor pentru reutilizarea documentelor se face in termen de 20 de zile lucratoare de la primirea acestora de catre institutia publica.

Prezenta modificare legislativa are in vedere consolidarea obligatiei de transparenta privind conditiile si tarifele referitoare la reutilizarea informatiilor publice. Astfel ca, in cazul in care se percep taxe pentru reutilizarea informatiilor, taxele respective se limiteaza la costul marginal asociat furnizarii documentelor. Aceste costuri sunt suportate de catre solicitant, in conditiile legii. Veniturile colectate din plata acestor servicii intra in bugetul institutiei respective, sau dupa caz, la bugetul de stat, daca institutia respectiva nu poate avea venituri proprii.

Taxele pentru reutilizarea documentelor, inclusiv baza de calcul a taxelor sunt prestabilite de catre fiecare institutie in parte si sunt facute publice.

De asemenea, utilizarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestora se face in baza Legii nr 677/2001 cu modificarile si completarile ulterioare. Punerea la dispozitie a informatiilor detinute de o institutie poate ajuta la o mai buna fundamentare a deciziilor publice ale altor institutii, limitand asimetria informationala si imbunatatind astfel relatiile inter-institutionale.

Reutilizare informatiilor se refera la folosirea de catre persoane fizice sau juridice a documentelor detinute de institutiile publice, in scop comercial sau necomercial, altul decat scopul initial din cadrul serviciului public pentru care au fost elaborate.

Nu constituie reutilizare folosirea documentelor pentru informarea proprie a persoanelor fizice si juridice si nici utilizarea informatiilor in activitatea jurnalistica; schimbul de documente intre institutiile publice ca urmare a indeplinirii sarcinilor publice nu constituie reutilizare.

Modificarea si completarea Legi nr. 109/2007 survine in urma adoptatarii la nivel european a Directivei 2013/37/UE de modificare a Directivei 2003/98/CE privind realizarea informatiilor din sectorul public, pentru a tine pasul cu aceste schimbari rapide si pentru a nu exista riscul pierderii oportunitatiilor economice si sociale oferite de reutilizarea datelor publice.

In Romania, Directiva 2003/98/CE a fost transpusa integral prin Legea nr. 109/2007 privind reutilizarea informatiilor din institutiile publice.

In anul 2011, Guvernul Romaniei a decis alaturarea tarii noastre la initiativa multilaterala Open Government partnership (OGP) ¬ Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisa care vizeaza angajarea guvernelor in promovarea transparentei.