Instituto Cervantes din Bucuresti a anuntat ca uu început înscrierile pentru examenele DELE din sesiunea aprilie 2015 pentru nivelurile: A1, A2, B1, B2 și C1.

DELE 2015Foto: Instituto Cervantes

Probă scrisă: 17 aprilie 2015

Perioadă de înscriere: până la data de 11 martie 2015 (inclusiv)

Pentru informații suplimentare privind examenele DELE, vă rugăm să o contactați pe Diana Nanu (acx1buc@cervantes.es)

DiplomeleDELE sunt structurate pe șase niveluri în concordanță cu Cadrul Comun European de Referință pentru Limbi:

Diploma de Spaniolă Nivel A1 acreditează cunoștinte lingvistice suficiente pentru a înțelege și utiliza expresii cotidiene des întrebuințate în orice loc din lumea hispanică, cu scopul de a satisface nevoi imediate.

Diploma de Spaniolă Nivel A2 acreditează faptul că participantul este pregătit să înțeleagă fraze și expresii cotidiene utilizate frecvent, legate de diverse experiențe care sunt în mod special relevante (informații de bază despre el însuși și familia sa, cumpărături, locuri de interes, activități profesionale, etc.).

Diploma de Spaniolă Nivel B1 (Inițial) acreditează cunoștințe lingvistice suficiente pentru a înțelege și reacționa corespunzător în situații obișnuite din viața cotidiană și pentru a comunica dorințe și necesități într-o formă simplă.

Diploma de Spaniolă Nivel B2 (Intermediar) acreditează cunoștinte lingvistice suficiente pentru a face față unor situații normale din viața cotidiană, în circumstanțe normale de comunicare care nu presupun un limbaj specializat.

Diploma de Spaniolă Nivel C1 acreditează cunoștințele lingvistice suficiente pentru a se exprima clar, fără a fi obligat frecvent să-și caute cuvintele. Candidatul poate să se exprime pe teme complexe, incluzând expresii colocviale.

Diploma de Spaniolă Nivel C2 (Superior) acreditează cunoștintele lingvistice necesare pentru a face față în situații care presupun un nivel înalt de cunoaștere a limbii și cunoașterea obiceiurilor culturale care se exprimă cu ajutorul acesteia.

Recunoaștere internațională

DiplomeleDELE sunt titluri cu caracter internațional eliberate de Ministerul Educației, Politicii Sociale și Sportului și sunt recunoscute în toată lumea de către firme private, camere de comert și sisteme de învățământ public și privat. Trebuie subliniat că utilitatea acestora este în principal legată de mediul educativ și profesional.

DiplomeleDELE sunt certificate complementare programelor învățământului oficial al limbilor străine în multe instituții și în plus reprezintă o sursă de promovare personală în domeniile academic și profesional. DiplomeleDELE sunt utile pentru a înlesni promovarea profesională și accesul la sistemul educativ din Spania și din cele peste 100 de țări în care se realizează acest examen.

Valabilitate

DiplomeleDELE au o valabilitate nelimitată – nu expiră niciodată. În concordanță cu dezvoltarea nivelelor de referință comune referitoare la cunoștințele lingvistice în contextul european, nivelele DiplomelorDELE și echivalarea lor cu cele din Cadrul Comun de Referință fac obiectul unei revizuiri prin intermediul diferitelor proceduri de validare.