Consiliul General al Municipiului Bucureşti a aprobat, în şedinţa de marţi, contractarea unor servicii de analiză a modului în care au fost utilizate resursele financiare şi umane, în perioada 1 ianuarie 2017 - 31 decembrie 2020, de către aparatul de specialitate şi entităţile din subordinea primarului general al Capitalei şi a CGMB, transmite Agerpres.

Primaria CapitaleiFoto: Hotnews

Hotărârea a fost adoptată cu 34 de voturi pentru, 20 împotrivă şi o abţinere.

"Avem proiectul de audit al activităţii Primăriei, din ultimii ani, care are cinci componente. O componentă pe financiar, o componentă pe evidenţa şi pe gestiunea patrimoniului Municipalităţii, o componentă care ţine de resursele umane, cât de bine sunt şi au fost folosite resursele umane, o componentă pe IT, de asemenea cât de eficient au fost folosite resursele IT, şi o componentă de urbanism, o analiză şi a legalităţii şi a oportunităţii a tot ce s-a întâmplat pe zona de urbanism", a declarat primarul general Nicuşor Dan, la începutul şedinţei CGMB.

Proiectul prevede contractarea unor servicii conexe în baza Standardelor Internaţionale de Servicii Conexe ISRS 4400.

Principalele obiective urmărite de către prestatori vor fi:

* modul în care au fost îndeplinite recomandările sau măsurile constatate prin actele de control precedente încheiate de organele abilitate, inclusiv de către Direcţia de Audit Public Intern din aparatul de specialitate, în perioada auditată;

* analizarea datelor din activul şi pasivul bilanţului din punct de vedere al realităţii, legalităţii şi conformităţii cu normele legate în vigoare;

* analizarea cheltuielilor înregistrate în perioada auditată (inclusiv cele angajate în perioade precedente, dar derulate în perioada auditată). Cheltuielile vor fi verificate prin procedee de eşantionare specifice activităţii de audit;

* execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pentru perioada analizată;

* modul de respectare a prevederilor legate cu privire la inventarierea anuală a patrimoniului;

* aplicarea corectă a procedurilor de achiziţie publică;

* verificarea modului de constituire a veniturilor obţinute;

* analizarea eficienţei utilizării resurselor umane (grad de ocupare pe fiecare post, dar şi organizaţional), dacă se impune diminuarea, respectiv creşterea resurselor umane;

* evaluarea sistemului informatic la nivelul aparatului de specialitate;

* verificarea respectării procedurilor legale la emiterea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire, verificarea respectării procedurilor legale şi a conformării cu strategiile de dezvoltare naţionale şi locale la emiterea documentaţiilor de urbanism.

La toate societăţile în care Municipiul Bucureşti este acţionar unic sau majoritar se vor stabili următoarele obiective suplimentare: capacitatea fiecărei societăţi de a presta serviciile de interes local stabilite prin Actul constitutiv, la standarde de calitate adecvate, cu respectarea unui raport calitate-preţ optim; rentabilitatea financiară.

Firmele de audit vor putea agrea împreună cu Municipalitatea, prin primarul general, şi alte obiective.

La final, firmele de audit vor întocmi un raport care va conţine: concluzii, recomandări cu privire la eficientizarea utilizării resurselor umane, precum şi, dacă va fi cazul, informarea cu privire la existenţa unor indicii referitoare la săvârşirea unor infracţiuni de corupţie, de serviciu sau alt tip de infracţiuni.

Firmele de audit nu vor audita secţiunile care au fost deja auditate de Curtea de Conturi prin Camera de Conturi a Municipiului Bucureşti.

Prima perioadă care va fi analizată este 1 ianuarie - 31 decembrie 2017, urmând ca, în cazul în care din raportul de audit întocmit la finalizarea misiunii de audit vor rezulta deficienţe semnificative, să se continue cu analizarea perioadei 1 ianuarie - 31 decembrie 2018, apoi 1 ianuarie - 31 decembrie 2019, iar la final va fi analizată perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2020.

Valoarea maximă în vederea ducerii la îndeplinire a serviciilor contractate este de un milion de lei pentru 2017. Dacă se vor descoperi deficienţe semnificative şi va continua analizarea restului intervalelor, bugetul maxim va fi de un milion de lei pentru fiecare an supus analizei.