Alte două reședințe de județ din România - Bistrița și Satu Mare - vor intra în carantină pentru două săptămâni, începând de joi dimineață. Până la acest moment, autoritățile au decis instituirea carantinei în alte cinci reședințe de județ: Zalău, Baia Mare, Slobozia, Sibiu și Alba Iulia.

HotNews.roFoto: Hotnews

Prefectura Bistrița-Năsăud a anunțat că municipiul Bistrița intră oficial în carantină începând de joi, de la ora 05:00.

Zona carantinată cuprinde și localitățile componente ale orașului Bistrița, și anume Ghinda, Sărata, Sigmir, Slătinița, Unirea și Viișoara.

Ordinul Șefului Departamentului pentru Situații de Urgență privind instituirea carantinei zonale pentru municipiul Bistrița a fost publicat miercuri în Monitorul Oficial.

La Satu Mare, carantina va fi instituită de joi dimineață, de la ora 00.00, pentru o perioadă de 14 zile, a anunțat Prefectura.

Care sunt restricțiile:

 • Este strict interzisă intrarea/ieșirea din zona carantinată prin alte zone și căi de acces decât cele deschise circulației publice de pe drumurile naționale, județene, comunale și forestiere.
 • Circulația și staționarea în spații publice a persoanelor sunt interzise, cu excepția motivelor bine justificate, prevăzute în ordin, pe baza declarației pe propria răspundere, legitimației de serviciu sau a adeverinței eliberate de angajator.

Măsuri obligatorii pentru toate persoanele care se află permanent sau tranzitează zona carantinată:

 • 1. identificarea tuturor persoanelor cu domiciliul, reședința ori adresa declarată în zona carantinată și introducerea acestora în bazele de date dedicate;
 • 2. limitarea la maximum a deplasării persoanelor și monitorizarea permanentă a respectării acestei măsuri.

3. În intervalul orar 06.00 – 22.00, în interiorul zonei carantinate se interzice circulația tuturor persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, cu următoarele excepții:

 • a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
 • b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale, pentru persoanele cu vârsta peste 65 de ani în intervalul orar 10.00 – 14.00, iar pentru persoanele cu vârsta sub 65 de ani în intervalele orare 06.00 – 10.00, respectiv 14.00 – 20.00;
 • c) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;
 • d) deplasările scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activități sportive de echipă), precum și pentru nevoile animalelor de companie/domestice;
 • e) deplasarea în scopul donării de sânge, la centrele de transfuzie sanguină;
 • f) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;
 • g) deplasarea pentru realizarea de activități agricole;
 • h) deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare;
 • i) îngrijirea sau administrarea unei proprietăți din altă localitate;
 • j) participare la programe sau proceduri în centrele de tratament;
 • k) pentru achiziția, service-ul, efectuarea ITP sau alte operațiuni de întreținere a vehiculelor;
 • l) eliberarea de documente necesare pentru obținerea unor drepturi prevăzute de lege;
 • m) alte motive justificate, precum: îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei rude/afin sau a unei persoane aflate în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori decesul unui membru de familie;
 • n) participarea la activități religioase.

4. În intervalul orar 22.00 – 06.00, circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei este permisă numai pentru motivele prevăzute la pct. 3, lit. a), c), și m).

5. în/din zona carantinată este permisă intrarea/ieșirea pentru:

 • a) transportul de marfă indiferent de natura acestuia, al materiilor prime și resurselor necesare desfășurării activităților economice în localitatea carantinată, precum și pentru aprovizionarea populației;
 • b) persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfășoară activități economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securității naționale, sanitar, veterinar, situațiilor de urgență, administrației publice, al asistenței și protecției sociale, judiciare, serviciilor de utilitate publică, agriculturii, alimentației publice, comunicațiilor și transporturilor;
 • c) persoanele care locuiesc în zona carantinată și desfășoară activitatea profesională în afara zonei carantinate;
 • d) persoanele care realizează activități agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare;
 • e) deplasarea din alte motive justificate, precum: îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei rude/afin sau a unei persoane aflate în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori decesul unui membru de familie;
 • f) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;
 • g) urgențe medicale.

 • 6. Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimație de serviciu sau adeverință eliberată de angajator.
 • 7. Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe proprie răspundere, completată în prealabil.
 • 8. Declarația pe proprie răspundere trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței/ gospodăriei/ locului activității profesionale, motivul deplasării dintre cele prevăzute, data completării și semnătura.
 • 9. În interiorul localității se interzice circulația persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparțin aceleiași familii, precum și formarea unor asemenea grupuri.
 • 10. Se permite tranzitarea localității de către persoanele care nu au domiciliul pe raza acesteia, fiind interzisă oprirea în localitate.
 • 11. Se permite oficierea slujbelor religioase doar în exteriorul clădirilor, cu excepția celor la care participă doar personalul bisericesc. Pentru evenimentele organizate în exterior se va asigura o suprafață minimă de 4 mp pentru fiecare persoană, cu respectarea regulilor de protecție sanitară, stabilite prin Ordinul comun al Ministrului Sănătății și al Ministrului Afacerilor Interne, emis în temeiul art. 45 și al art. 71 alin (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare.
 • 12. Se permite oficierea slujbelor de înmormântare, cu participarea a maxim 8 persoane în interior, iar în exterior cu participarea a maxim 20 de persoane.
 • 13. Se permite oficierea evenimentelor de stare civilă cu prezența a maxim 10 persoane în interiorul clădirii, iar în exterior cu participarea a maxim 20 de persoane, cu respectarea regulilor de protecție sanitară, stabilite prin Ordinul comun al Ministrului Sănătății și al Ministrului Afacerilor Interne, emis în temeiul art. 45 și al art. 71 alin (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare.
 • 14. Controlul măsurilor privind limitarea deplasării persoanelor în/din unitatea administrativ teritorială menționată și măsurile de ordine publică vor fi organizate și coordonate de către Inspectoratul de Jandarmi Județean Bistrița-Năsăud cu sprijinul Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Năsăud, al Poliției Locale, efectivelor din cadrul Direcției de Sănătate Publică Bistrița-Năsăud, DSVSA, ITM, Protecția Consumatorului, ISCTR sau altor funcționari anume desemnați prin dispoziție a primarului unității administrativ-teritoriale.

Se interzic următoarele activități în zona carantinată:

 • 1. organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive, etc.) în spații închise și deschise;
 • 2. organizarea de evenimente și/sau activități private pentru copii în spații închise cum ar fi: evenimente aniversare, locuri de joacă sau altele asemenea;
 • 3. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum a produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, inclusiv al teraselor, în interiorul și exteriorul clădirilor, cu excepția activităților de preparare a hranei și comercializarea produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective;
 • 4. activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc;
 • 5. organizarea și desfășurarea adunărilor publice organizate în baza Legii nr. 60/1991;
 • 6. organizarea activităților de tipul spectacolelor și/sau concertelor, activităților culturale, științifice, artistice sau de divertisment, cu public, atât în spații închise cât și deschise;
 • 7. toate activitățile și competițiile sportive, individuale sau colective care se desfășoară în spații închise sau deschise, cu excepția celor profesioniste organizate de federațiile de profil;
 • 8. organizarea piețelor pentru produse nealimentare, a târgurilor, oboarelor și talciocurilor;
 • 9. activitatea cu publicul a saloanelor de înfrumusețare (incluzând, dar fără a se limita la acestea) saloane de coafură, frizerii, cosmetică, manichiură, pedichiură, masaj, etc;
 • Se limitează programul de lucru cu publicul al operatorilor economici din domeniul comercializării de bunuri alimentare și nealimentare în intervalul orar 06.00 – 20.00, cu excepția farmaciilor și a stațiilor de distribuție carburant, care pot avea program non-stop.
 • Se limitează numărul de persoane în incinta magazinelor/supermagazinelor/hipermagazinelor la maximum 30% din capacitate, cu respectarea normelor de distanțare fizică.
 • În cazul centrelor comerciale/ parcurilor comerciale se limitează accesul persoanelor astfel încât să se asigure 8 mp/persoană cu respectarea normelor de distanțare, respectiv protecție sanitară.
 • Operatorii economici au obligația de a afișa la loc vizibil, la intrarea în unitate, a programului de funcționare precum și restricțiile stabilite, inclusiv numărul maxim de persoane care pot avea acces simultan în interior.
 • Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, în zilele de sâmbătă, duminică și sărbători legale, centrele comerciale tip Mall indiferent de tipul accesului, din exterior sau din interior, își vor suspenda temporar activitatea pe perioada instituirii măsurii de carantină. Fac excepție de la prevederile de mai sus operatorii economici care comercializează produse alimentare, farmaciile, curățătoriile, magazinele care comercializează hrană pentru animalele de companie precum și cele care comercializează produse alimentare, băuturi alcoolice și nealcoolice, în sistem livrare la domiciliu (operatorii economici din zona de fast food).
 • Operatorii economici care desfășoară activități de transport persoane și care tranzitează zona carantinată vor putea efectua opriri în stațiile proprii pentru urcarea sau coborârea călătorilor. Operatorii vor lua măsurile necesare pentru limitarea accesului în mijloacele de transport astfel încât să fie respectate măsurile de distanțare fizică.