Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie acuză ”aruncarea tuturor pacienților pozitivi fără evaluare în brațele medicilor de familie și forțarea cabinetelor de medicina familiei să încheie contracte revoltătoare și abuzive cu casele de asigurări”. Astfel, Federația solicită Ministerului Sănătății și Casei de Asigurări revocarea Ordinului nr. 1.822/1.105/2020 care instituie noi reguli pentru suspecții de coronavirus.

Testare coronavirusFoto: Robin Utrecht / Shutterstock Editorial / Profimedia

”Lipsa circuitelor, lipsa paturilor de ATI, resursa umană insuficientă din spitale, ambulanță și DSP nu sunt rezolvate însă prin aruncarea tuturor pacienților pozitivi fără evaluare în brațele medicilor de familie și forțarea cabinetelor de medicina familiei să încheie contracte revoltătoare și abuzive cu casele de asigurări. Cu vorba bună și cu consultarea profesioniștilor din medicina de familie, demonstrând respect pentru medicina de familie, Guvernul are ocazia să aibă medicii de familie parteneri în această perioadă grea pentru întreaga populație. Cu amenințări și sancțiuni de 50% din valoarea contractului nu putem ajunge la nici un acord”, a declarat dr. Raluca Zoițanu, președinte Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie, potrivit unui comunicat al Federației.

Astfel, președintele Federației face referire la articolul din OUG 180/2020 potrivit căreia se stipulează că ”în cazul nerespectării culpabile de către medicul de familie a oricăreia dintre obligațiile contractuale, casele de asigurări de sănătate cu care se află în relație contractuală diminuează cu 50% venitul cuvenit potrivit contractului de monitorizare a stării de sănătate a pacienților pentru luna în care se constată aceste situații”.

De subliniat este că potrivit aceleiași Ordonanțe tariful pe caz este de 105 lei.

Potrivit Federației solicitarea de revocare are natura unei plângeri prealabile necesare pentru formularea acțiunii in anularea ordinului nr. 1.822/1.105/2020 pentru punerea în aplicare a prevederilor art. IV alin. (2) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 180/2020 și reprezintă un pas obligatoriu pentru formularea acestei acțiuni, conform Legii contenciosului administrativ.

”Solicitarea de revocare are natura unei plângeri prealabile necesare pentru formularea acțiunii in anularea ordinului menționat și reprezintă un pas obligatoriu pentru formularea acestei acțiuni, conform Legii contenciosului administrativ. În același timp Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie recomandă patronatelor medicilor de familie, precum și cabinetelor de medicina familiei să solicite caselor de asigurări de sănătate județene și a municipiului București, precum și casei de asigurări de sănătate AOPSNAJ negocierea unor clauze suplimentare, în temeiul prevederilor Ordinului 1822/1105/2020, anexa 2, cap XII - Alte clauze - în cuprinsul contractelor pot fi prevăzute clauze suplimentare, negociate între părțile contractante”, mai arată comunicatul Federației.

Totodată, arată documentul, până la finalizarea negocierii clauzelor suplimentare, precum și până la revocarea sau refuzul revocării Ordinului nr. 1.822/1.105/2020, ”cabinetele de medicina familiei își rezervă dreptul de a nu semna contractele propuse de casele de asigurări de sănătate județene și a municipiului București, respectiv AOPSNAJ”.

Citește și:

Reguli noi pentru suspecții de coronavirus: cei care au simptome vor face teste rapide la Unitățile de Primiri Urgențe ale spitalelor