Măsurarea temperaturii corporale, între legalitate și ilegalitate (avocat)

de DP     HotNews.ro
Vineri, 22 mai 2020, 5:20 Actualitate | Coronavirus


Adrian Amuza
Foto: Hotnews
Primele zile de după decretarea stării de alertă au adus cu ele ample controverse și chiar dispute încinse privind legalitatea dispozițiilor referitoare măsurarea obligatorie a temperaturii, scrie avocatul Adrian Amuza, într-un material transmis HotNews.ro. O parte consideră că această obligație este impusă abuziv de autorități, deoarece încalcă dispozițiile ce vizează prelucrarea datelor cu caracter personal, aduce atingere gravă dreptului la viață privată și supune persoanele unor proceduri medicale, fără a exista un consimțământ expres exprimat din partea acestora. Sunt semnalate și alte ipotetice neconformități, dar cele enumerate sunt apreciate ca fiind cele mai relevante. Cealaltă parte susține contrariul, adică perfecta legalitate a măsurilor dispuse.

În cadrul disciplinei ”teoria generală a dreptului”, aflăm încă din anul întâi de studiu că ”dreptul este matematica științelor sociale”. Prin urmare, evident că nu este posibil ca ambele grupuri să aibă dreptate, în condițiile în care au ajuns la concluzii diametral opuse.

Cineva greșește.
Reglementările criticate sunt prevăzute în principal de câteva acte normative: Legea nr. 55/2020, Ordinul 3577/2020 al Ministrului Muncii și Protecției Sociale și Hotărârea nr. 24/2020 a Comitetului Național pentru Situații de Urgență și Ordinul nr. 1731/832/2020 emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri și Ministerul Sănătății.

1. Legea nr. 55/2020
Art. 13 lit. b)–Pe durata stării de alertă se poate institui obligativitatea organizării activității instituțiilor și autorităților publice, operatorilor economici și profesioniștilor, astfel încât să se asigure la intrarea în sediu, în mod obligatoriu, a triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor, atât pentru personalul propriu, cât și pentru vizitatori.
Pentru personalul propriu triajul epidemiologic constă în măsurarea temperaturii prin termometru noncontact, iar pentru vizitatori triajul se realizează prin măsurarea temperaturii.

2. Ordin nr. 3577/2020 MMPS
Art. 1 (1) lit. q) și t) Pe durata stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, ... , toți angajatorii din sectorul public și din privat implementează următoarele măsuri:
q) desemnează un responsabil pentru verificarea temperaturii tuturor persoanelor care intră în unitate/instituţie;
t) interzic accesul în unitate al persoanelor care prezintă simptome de infectare cu coronavirusul SARS CoV-2.

3. Hotărârea nr. 24/2020 CNSU
Art. 2 - Măsurile de prevenire și control al infecțiilor, aplicabile pe timpul stării de alertă, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Anexa
Pct. 20 - Instituțiile și autoritățile publice, precum și operatorii economici publici și privați au obligația organizării activității, astfel încât munca să se desfășoare de la domiciliul angajaților, iar dacă activitatea desfășurată nu permite acest lucru, să ia măsuri pentru:
a) asigurarea triajului epidemiologic constând în controlul temperaturii personalului propriu și vizitatorilor, la punctele de control-acces în incinte.

4. Ordinul nr. 1731/832/2020 MEEMA și MS
ART. 1 Se aprobă Regulile de organizare și desfășurare a activităților de îngrijire personală în spațiile special destinate, prevăzute în anexa nr. 1
Anexa nr. 1, pct. 3 – La efectuarea programării, clientul va fi informat supra faptului că accesul în interiorul incintei se va realiza doar după verificarea temperaturii, care nu trebuie să depășească 37,3 grade C și sub rezerva absenței simptomelor virozelor respiratorii.

Ceea ce este comun normelor citate este faptul că sunt niște măsuri de prevenție, temporare, adică au o aplicabilitate limitată în timp, și au un caracter excepțional, cauzat de dinamica evoluției situației epidemiologice naționale, dar și internaționale, determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.

Potrivit art. 53 din Constituția României, autoritățile statului pot limita exercițiul unor drepturi sau al unor libertăți numai prin lege şi numai dacă se impune, după caz, pentru(printre altele) apărarea sănătăţii publice.

Restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică. Măsura trebuie să fie proporţională cu situaţia care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu şi fără a aduce atingere existenţei dreptului sau a libertăţii.

Mai mult decât atât, potrivit art. 34 din Constituția României, Statul este obligat să ia măsuri pentru asigurarea igienei și sănătății publice, dat fiind faptul că potrivit aceluiași text din legea fundamentală, dreptul la ocrotirea sănătății este garantat pentru toți.

Așadar, în discuție nu trebuie adus doar dreptul celor care se opun măsurării temperaturii, în scop de triaj epidemiologic și prevenție, ci și dreptul celorlalte persoane, creditori ai obligației statului de a le garanta sănătatea prin toate mijloacele, inclusiv cele de ordin legislativ în situații de criză epidemiologică.

S-a pus problema că măsurarea temperaturii încalcă normele GDPR, privind înregistrarea și prelucrarea datelor cu caracter personal. La prima vedere, măsurarea temperaturii poate fi încadrată drept o prelucrare de date cu caracter personal, pentru că au ca obiect date referitoare la starea de sănătate. La o a doua privire însă, constatăm că simpla termoscanare, fără o stocare a datelor obținute, nu mai reprezintă o prelucrare de date în sensul normelor GDPR.

De altfel, chiar în condițiile în care simpla măsurare, termoscanare, ș.a. ar fi ”prelucrare de date cu caracter personal”, art. 6 (1) lit. d) GDPR dispune că este posibilă prelucrarea datelor atunci când este necesară pentru protejarea intereselor vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice. Considerentul 46 din reglementările GDPR detaliază: Prelucrarea datelor cu caracter personal ar trebui, de asemenea, considerată legală atunci când este necesară protecția unui interes esențial pentru viața persoanei vizate sau a unei alte persoane fizice”.

Datele statistice oficiale care contabilizează numărul îmbolnăvirilor și pe cel al deceselor la nivel național și internațional sunt un argument mai mult decât suficient în favoarea măsurilor dispuse de autorități, pentru că au în prim plan protejarea unui interes esențial pentru sănătatea și viața tuturor persoanelor.

O altă critică ce s-a vehiculat trimite la ingerințele ce sunt aduse vieții private de actele normative ce dispun obligativitatea măsurării temperaturii. Dreptul la viață privată și de familie este consacrat de art. 8 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Cu toate acestea, alineatul doi al textului citat conține o excepție: nu este admis amestecul unei autorități publice în exercitarea acestui drept decât în măsura acesta este prevăzut de lege și constituie, într-o societate democratică, o măsură necesară pentru, … , protecția sănătății, a moralei, a drepturilor și libertăților altora.

Curtea Europeană a Drepturilor Omului, analizând acest drept în multiple contexte, a dezvoltat o jurispudență extrem de amplă al cărei corolar este că nu suntem în prezența unei ingerințe aduse dreptului la viață privată dacă limitările sunt conforme cu legea, au un caracter rezonabil și sunt necesare în lumina excepțiilor menționate. Trebuie subliniat încă o dată că măsurile analizate au caracter general, nediscriminatoriu, sunt precis individualizate și limitate ca durată. Pentru a nu exista confuzii, discriminarea ar fi prezentă dacă măsurile s-ar aplica diferit, în funcție de rasă, sex, religie, ș.a., ceea ce nu este cazul.

Se susține că măsurarea temperaturii la intrarea în diverse obiective constituie un act medical efectuat fără consimțământul persoanei vizate.

Legea nr. 46/2003, privind drepturile pacientului, definește intervenția medicală drept orice examinare, tratament sau alt act medical în scop de diagnostic preventiv, terapeutic ori de reabilitare.

O simplă lecturare a normei dezvăluie că termoscanarea sau altă modalitate de măsurare a temperaturii la accesul în sediul instituțiilor publice sau private nu este un act medical. Legea leagă indisolubil actul medical de furnizorii de servicii medicale, adică medici, asistente sau orice altă persoană autorizată de stat sau altă organizație profesională pentru a efectua acte medicale.

Măsurarea temperaturii de către un personal anume desemnat de fiecare instituție în parte pentru supravegherea accesului și aplicarea dispozițiilor instituite nu poate fi catalogată sub nicio formă ca act medical, tratament sau examinare pentru stabilirea unui diagnostic.În absența unui act medical propriu-zis, consecința este că nu mai este necesară exprimarea consimțământului în înțelesul Legii nr. 46/2003. Dacă măsurarea temperaturii se realizează automatizat, prin intermediul termoscannerelor șifără participarea unui agent cred că este cu atât mai evident că nu suntem în prezența unui act medical.

Măsurarea propriu zisă a temperaturii nu are ca scop stabilirea unui diagnostic, fiind doar o măsură de prevenție pentru protejarea dreptului celorlalte persoane la sănătate și la viață. De altfel, chiar în eventualitatea în care temperatura corporală ar fi măsurată de un cadru medical, această operațiune nu este suficientă pentru stabilirea diagnosticului care ne interesează, fiind necesară o testare suplimentară specifică. La acest moment deja este de notorietate că temperatura corporală crescută este doar unul dintre simptomurile întâlnite în cazul infectării cu noul coronavirus, dar fără a semnala obligatoriu existența bolii.

Pe de altă parte, temperatura corporală ridicată este asociată de fiecare dată infectării cu noul coronavirus, astfel că, în contextul pandemic actual, acest indiciu naște prezumția rezonabilă că o anumită persoană prezintă un grad ridicat de risc în ce privește posibilitatea de răspândire.

Exact obligația pozitivă a statului de a garanta dreptul la sănătate al populației impune ca persoana depistată să fie informată că prezintă simptomul respectiv, iar agenții desemnați din cadrul instituțiilor publice sau private să dea eficiență măsurilor de distanțare socială adecvate.

În concluzie, măsurarea temperaturii nu încalcă dreptul la viață privată, nu este un act medical și nu reprezintă o ingerință din perspectiva normelor referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Pentru o mai bună edificare, se poate face o paralelă, chiar dacă oarecum forțată, cu măsurarea alcoolemiei cu aparatul etilotest de către agenții de poliție rutieră. Măsurarea alcoolemiei, deși nu se realizează pe teren de cadre medicale, din perspectivă legală nu este un act medical, nu încalcă protecția datelor cu caracter personal și nici nu aduce atingere dreptului la viață privată, ci are un vădit caracter preventiv, pentru evitarea evenimentelor rutiere produse de conducătorii auto în stare de ebrietate.

Desigur, afișarea unui anumit grad de alcoolemie de către aparatul etilotest nu înseamnă obligatoriu că șoferul respectiv a consumat alcool sau este în stare de ebrietate, știut fiind că ingerarea anumitor alimente sau medicamente are un astfel de rezultat.

Situația este similară în cazul temperaturii corporale, depășirea pragului de 37,3 grade nu înseamnă obligatoriu că persoana este infectată cu noul coronavirus. Nu trebuie negat nicio clipă faptul că temperatura corporală crescută poate avea și alte cauze, dar acestea sunt situații particulare, or legea dispune cu caracter general.

Dacă în astfel de cazuri punctuale ar fi fost bine ca legea să conțină excepții sau reglementări specifice este o altă discuție, ideea principală fiind că măsurile dispuse de autorității au rolul de a proteja sănătatea publică, adică dreptul fiecăruia dintre noi, astfel că ele trebuie privite și analizate prin prisma scopului urmărit prin aceste norme.

N.red: Amuza Adrian este avocat dreptul familiei și expert răpiri internaționale - 19 ani experiență în drept și primul avocat care a reușit să câștige un caz la CEDO, împotriva României, pentru violență domestică asupra minorilor.
Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.

22174 vizualizari

 • -1 (39 voturi)    
  :) (Vineri, 22 mai 2020, 6:08)

  rei [utilizator]

  e platit de Bill........agenturile....vor sa ne microcipeze
  astia sunt cu antenele 5g

  varianta pe scurt cand ai mult timp liber si cap cat sa nu-ti ploua in gat
  • +3 (17 voturi)    
   5G ca 5 G (Vineri, 22 mai 2020, 10:28)

   costelo999 [utilizator] i-a raspuns lui rei

   sa vezi batalie cind apare 6 G, ala are antene mici mici, si numai cind te priveste le ai si luat, si devi antena umblatoare.
  • +3 (21 voturi)    
   elita globalista asupritoare (Vineri, 22 mai 2020, 12:49)

   Mary80 [utilizator] i-a raspuns lui rei

   ar putea gasi chichite legislative care sa ateste ca nu-ti este incalcat niciun drept, si chiar ca juridic este legal si daca iti pun pistolul la cap si joaca ruleta ruseasca cu tine.. doar e spre binele tau si al omenirii.
   • +1 (1 vot)    
    Militarizarea (Sâmbătă, 23 mai 2020, 14:15)

    Namaste [utilizator] i-a raspuns lui Mary80

    spatiului civil...
 • +14 (46 voturi)    
  Comentariu sters de utilizator (Vineri, 22 mai 2020, 7:07)

  [anonim]

  • +6 (26 voturi)    
   Nu imbecili (Vineri, 22 mai 2020, 8:07)

   DatatoruldeM [utilizator] i-a raspuns lui

   Nu le mai spune imbecili. In contextul actualei pandemii ei sint inteligentii dar ASIMPTOMATICI.

   Revenind, ai dreptate. Ce ne mai dam cu fundul de asfalt ca ni se incalca fel de fel de drepturi. Uitind ca limita dreptului tau este acolo unde incepe al meu.

   Simplu: daca actiunea ta (de a putea fi infestat) ma pune pe mine in pericol, tu dai un pas indarat.

   dar e greu cind creierul unora e asimptomatic
   • +1 (13 voturi)    
    meheheh (Vineri, 22 mai 2020, 13:18)

    Point [utilizator] i-a raspuns lui DatatoruldeM

    norocul tuturor stii care e?
    ca beheim fiecare in turma lui!
    ce te faceai vasile dace te verificau cu termometrul rectal?
    te bati singur la gura,ngru pe alb,si vb de asimtomatici?
    ca valoare are temperatura cand virusul ala traieste linistit in purtatori care nu au simptome?

    dap,e plina lumea de oi.macar tu esti fericit!
  • 0 (18 voturi)    
   Păi dacă tot e moca... (Vineri, 22 mai 2020, 9:31)

   Tescovin [utilizator] i-a raspuns lui

   ...eu i-aș ruga să-mi ia și tensiunea.
  • +1 (21 voturi)    
   nu e deloc anonim (Vineri, 22 mai 2020, 12:52)

   Mary80 [utilizator] i-a raspuns lui

   in timp ce esti scanat, sunt camerele de filmare fix pe capul tau, si alea stocheaza toate datele, deci daca vor te identifica rapid. Deci lasati vrajeala ca nu incalca GDPR.
   • +4 (16 voturi)    
    vezi (Vineri, 22 mai 2020, 13:52)

    costelo999 [utilizator] i-a raspuns lui Mary80

    ca fb stie tot despre tine, inclusiv telefonul, mufa ta, copii tai, pe unde faci poze, ce prostii scrii, emailu tau, iar google mai abitir, stie si pe unde ai umblat, stie si contul tau, parola ta inclusiv aia de pe fb, si din cind in cind le se parge baza de date si apari la liber pe netu negru, asa ca sa stii cine si cu ce se maninca gdpr
   • 0 (14 voturi)    
    si tu tot asimtomatic (Vineri, 22 mai 2020, 14:08)

    nebunul [utilizator] i-a raspuns lui Mary80

    si fi atent nu numai ca au camere pe capul tau, dar au si smecheriile ale din filmele americane de te recunosc astia dintr-o "mie de flori parfumate", si mai mult te cauta si-n cealalta parte a sistemului digestiv. Unde mai pui ca te vor cauta astia in fiecare zi pe strazi vor sti cand te duci la amant, il vor suna pe barbatatu si iti vor strica casnicia. Si ce daca esti singura, astia pastreaza informatiile si le vor folosi la momentul oportun.

    In caz de durere, nu lua nimic - la tine nu trece. Sadoveanu stie de ce.
    • +5 (11 voturi)    
     domnule (Vineri, 22 mai 2020, 15:10)

     Mary80 [utilizator] i-a raspuns lui nebunul

     ati fost foarte inspirat cand v-ati ales nickname-ul.

     Asta este cu totul alta discutie, iar entitatile suprastatale gen google/faceook sunt controlate la randul lor pentru GDPR de autoritatile competente.

     In contextul articolului, autorul incearca sa sugereze ca nu se aplica GDPR fiindca totul ar fi anonim. Tocmai ca nu este nimic anonim: sunt multe camere video fixate pe tine in timp ce iti este masurata temperatura.
   • -3 (7 voturi)    
    wtf ... ?! (Vineri, 22 mai 2020, 17:55)

    Watcherss [utilizator] i-a raspuns lui Mary80

    asa si daca au niste camere video orientate catre intrarea in magazin ce? crezi ca sta cineva sa se uite pe mii de ore de inregistrari, sa vada ce temperatura ai tu cand ai intrat in magazin?


 • +2 (18 voturi)    
  "ar fi fost bine ca legea să conțină excepții" (Vineri, 22 mai 2020, 8:14)

  blacksheep [utilizator]

  Aceste exceptii sunt foarte multe, temperatura crescuta fiind comuna multor boli mai mult sau mai putin contagioase. De asemenea fara a fi bolnav putem avea o temperatura mai mare temporar, mai ales pe timpul verii.
  Ce facem atunci cu alte boli cum ar fi TBC, dar rujeola la care suntem campioni europeni?
  Conditionarea accesului intr-o institutie publica, magazine, farmacie, supermarket de masurarea temperaturii si interzicerea in cazul temperaturii de 37,3 cred ca nu poate fi legala si sigur este discriminatorie.
  Daca se respecta celelalte masuri, respectiv, distanta minima si purtarea de masca, manusi de ce mai este nevoie de masurarea temperaturii?
  As spune ca sunt suficiente masuri fara masurarea temperaturii.
  Este calificat un paznic sa evalueze valoarea masurata a temperaturii? Nu cred.
  Ce sa mai spunem de certificatele de calitate si de calibrare ale acelor termometre.
  Inclin sa cred ca este vorba doar de o afacere.
  In Romania, din cauza saraciei, lipsa igiena si sistemului medical nu foarte performant exista mai multi oameni bolnavi,(chiar si boli care erau considerate ca fiind eradicate in 1990) decat in alte tari europene.
  Deci extrapoland, ar trebui sa fim in stare de alerta si sa se masoare temperatura oamenilor tot timpul iar celor bolnavi interzis accesul.
  Legi, ordonante sunt facute pe genunchi si denota lipsa de professionalism. De altfel nu prea exista profesionisti in guvern, parlament cu mici exceptii.
  Masurile au fost luate gresit din punctul meu de vedere doar copiind la masurile luate de alte tari fara o analiza riguroasa, profesionista a specialistilor locali, epidemiologi. Acestea au provocat panica pentru o parte din populatie iar pentru altii revolta. Ca urmare, politia si jandarmeria au facut abuz de putere in aceasta parioada (amenzi, abuz de forta, loviri). Poate ne amintim si de acel primar care a decis sa stropeasca cu apa oxigenata ( poate apa chioara, cine a verificat) din elicopter. Penibil, acel om este inca in functie.
  • -4 (10 voturi)    
   ba frate (Vineri, 22 mai 2020, 14:13)

   nebunul [utilizator] i-a raspuns lui blacksheep

   la astia asa ca voi ar trebui sa se masoare creierul. daca nu are macr 1 micromilimetru circumferinta sa nu va lase sa iesiti din casa si sa va inmultiti. Mai mult sub un neuron nu ai voie sa traiesti ca faci umbra degeaba. Desi nu cred ca sa aibe astia aparatura asa performanta pentru a demasca ASIMTOMATICII ca voi.
   • -1 (3 voturi)    
    Comentariu sters de utilizator (Vineri, 22 mai 2020, 22:34)

    [anonim] i-a raspuns lui nebunul

 • -1 (17 voturi)    
  Comentariu sters de utilizator (Vineri, 22 mai 2020, 8:17)

  [anonim]

 • +5 (25 voturi)    
  cind vrei (Vineri, 22 mai 2020, 9:21)

  victor L [utilizator]

  sa intri pe teritoriul unei entitati private, te supui regulilor.
  Ce atita tevatura?
  Nu accepti sa te scaneze, nu intri... faci scadal, dai de oamenii legii. Te impotrivesti, folosesc si ei forta.
  Nu e nevoie de explicatii avocatesti.
  • +5 (21 voturi)    
   nu este teritoru privat al unei entitati private (Vineri, 22 mai 2020, 12:53)

   Mary80 [utilizator] i-a raspuns lui victor L

   se ofera servicii publice, reglementate prin lege. Nu e ca si cum iti intra cineva in casa.
   • -3 (13 voturi)    
    si (Vineri, 22 mai 2020, 13:54)

    costelo999 [utilizator] i-a raspuns lui Mary80

    la circiuma scrie ca au dreptul sa isi aleaga clientii, daca nu te aleg te zboara afara, tot entitate privata, si la taxi tot au dreptul sa isi aleaga clientii, deci cum este ? inteligent asimtomatic
   • -1 (13 voturi)    
    cand exti asimtomatic nu te poti opri (Vineri, 22 mai 2020, 14:16)

    nebunul [utilizator] i-a raspuns lui Mary80

    sa iti explic cu diferenta dintre loc public si proprietate privata, nu are rost. Dar ca sa intelegi si tu. Daca tu intri intr-un magazin asta nu inseamna ca esti la mata pe plantatie, inseamna ca esti pe proprietatea magazinului. Produsele din magazin sunt ale comerciantului, dac ale iei fara sa le platesti se cheama furt. de ce? pentru ca iei un bun care apartine altuia, nu ceva ce iti cade tie in cap cand esti la mata pe plantatie si casti gura la pere.
    • +3 (13 voturi)    
     supermarketurile nu detin act de proprietate (Vineri, 22 mai 2020, 15:04)

     Mary80 [utilizator] i-a raspuns lui nebunul

     pe terenul respectiv. Sunt niste pereti de carton, tocmai ca sa se poata cara repede in caz de probleme.. deci sunt chiriasi/concesionari.
     • -1 (9 voturi)    
      Toate ? (Vineri, 22 mai 2020, 16:20)

      Ritzi Pitzi [utilizator] i-a raspuns lui Mary80

      Eu zic ca sunt multe supermarketuri care stau pe terenul lor, nu pe unul concesionat.

      Pe de alta parte, daca eu stau cu masina pe sosea (care nu e a mea) pot conditiona accesul in masina de portul unor sosete galbene. E treaba mea pe cine primesc si pe cine nu, mai ales cand e vorba de sanatatea proprie...
     • 0 (8 voturi)    
      sti tu (Vineri, 22 mai 2020, 17:44)

      nebunul [utilizator] i-a raspuns lui Mary80

      ai si vazut tu contractele de chirie sau de concesiune. ei afla ca 80% din supermarketuri sit pe contracte de proprietate. si mai afla tu ca nici un perete din supermarket nu e din carton. - ca s-ar fi chemat supertrabant
    • +3 (7 voturi)    
     #rezist fără Kaufland (Vineri, 22 mai 2020, 16:37)

     di livio [utilizator] i-a raspuns lui nebunul

     azi nu intru că am temp, mîine nu intru că-s știrb,poimîine mă interzice că am gaze...apropitar privat...fiind privată pot interzice pe cine vor ei...de par egzamplu...pensionari speciali militari, apropitari de șase case, șomeri ajunși praiministări, unguri, uiguri, etc...interzic pe cine vor, fiind apropitari...totul conform genialelor legi ale guvernului meu
     • 0 (0 voturi)    
      Glovo, curierul, (Sâmbătă, 23 mai 2020, 0:56)

      Namaste [utilizator] i-a raspuns lui di livio

      e asociat...
  • +1 (1 vot)    
   Comentariu sters de utilizator (Sâmbătă, 23 mai 2020, 4:30)

   [anonim] i-a raspuns lui victor L

 • -3 (5 voturi)    
  GDPR ? (Sâmbătă, 23 mai 2020, 0:02)

  Lu48 [utilizator]

  Interesant este că nicio persoană dintre cei revoltaţi pentru o simplă măsurare de temperatură nu vorbeşte despre controalele la graniţă, la aeroporturi, la intrarea ȋn tribunale, la multe alte locuri. Se poate compara o procedură de o secundă cu o sculă mică şi banală cu aparatura folosită la controlul antitero ? Acolo scanare. A refuzat vreunul să-şi dea jos pantofii când i s-a cerut acest lucru invocând GDPR-ul ? A refuzat vreunul să prezinte paşaportul din acelaşi motiv ? Acolo date personale, inclusiv CNP – ul atât de drag şi dorit foarte confidenţial de unii.
 • +1 (3 voturi)    
  China nu e o democratie, limpede! (Sâmbătă, 23 mai 2020, 0:45)

  Namaste [utilizator]

  Romania?!
 • -1 (3 voturi)    
  Minoritatile, la putere? (Sâmbătă, 23 mai 2020, 7:03)

  hotnewsfil [utilizator]

  Cei ce nu se supun unor decizii ale autoritatilor statului, oricare ar fi acestea (fie autoritatile, fie nesupusii), manifesta nesupunerea lor din motive de ordin politic, de regula. Ei sunt manipulati de opozitia politica. Exista si 'unicate', protestatari stingheri, unii fiind protestatari de meserie, cu scopul de a se pune cumva in evidenta publica, de a iesi din anonimat, un inceput de a-si crea notorietate (prin repetarea, cu obstinatie, a actelor lor de nesupunere), unii fac parte dint grupuri de scandalagii (din proprie convingere sau fiind tocmiti de cei din umbra, ce au putere si/sau bani).
  Si scandalagii, grupuri de cativa indivizi foarte activi sonor, se auto-proclama : 'Noi suntem poporu'!.
  In incertitudinea generala, care domneste in intrega lume, in privinta coronavirusului, este 'raiul pe pamant' pentru protestatarii 'de meserie'. Ei au sarit, cu gura pana la aurechi, acuzand institutiile statului de auroritarism pornit exclusiv din interese politice, ca sa tina poporul in stare obligatorie de supunere totala ('ciocul mic ca acum noi suntem la putere').
  O parte din populatie 'pleaca urechea si catre scandalagii, gandind: 'poate or fi avand si astia dreptate, cine stie'.
  (DEX :
  -Autoritate + institutie care are dreptul de a impune cuiva ascultare;
  -Autoritarísm sn [At: (a. 1935) ap. DA ms / P: a-u~ / Pl: ~e / E: fr autoritarisme] 1 Atitudine autoritară (2). 2 Caracter autoritar (2). 3 Sistem bazat pe supunere necondiționată față de autoritate (6)).
 • 0 (0 voturi)    
  Hmmm (Sâmbătă, 23 mai 2020, 18:52)

  Eu123 [utilizator]

  Multe lacune in analiza prezentata.

  Nimic despre profilare, nimic despre datele speciale de la art.9 din Regulamentul GDPR, nimic despre art. 4 Regulamentul GDPR. Nimic.

  Nimic despre faptul ca este absolut evdent ca din momentul in care este luata temperatura, daca se depaseste valoarea de 37,3 persoana in cauza ar trebui sa poata intra in spatiul respectiv, pentru ca, nu-i asa, nu poate fi identificata persoana careia ii apartine temperatura mai ridicata, nu? Si da, este o ironie.

  Nimic despre CCTV, nimic despre faptul ca datele legate de sanatate sunt protejate de Regulementul GDPR, si mai mult decat atat sunt date cu caracter special.

  Personal, am impresia ca este un articol sub egida "hai sa scriu si eu ceva ca sa imi fac reclama"

  Pacat


Abonare la comentarii cu RSS
Întâlniri on-line | #deladistanță

Top 10 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by