​Licitația de 64 de milioane de lei lansată marți de Primăria Sectorului 4 pentru achiziția de măști și mănuși a primit avizul Agenției Naționale pentru Achiziții Publice (ANAP) cu obligația de a remedia 20 de abateri din caietul de sarcini, arată un document publicat în sistemul electronic de achiziții publice. Avizul condiționat al ANAP, emis în data de 8 mai, anterior lansării licitației, atenționa că în caietul de sarcini nu erau menționate cerințe de calitate/performanță asociate dispozitivelor/produselor ce vor fi livrate ori că erau anumite cerințe care ar fi putut avantaja anumiți operatori în detrimentul altora.

Daniel Baluta, primarul Sectorului 4Foto: Hotnews

Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP) a emis în data de 8 mai 2020 un aviz conform condiționat de remedierea a nu mai puțin de 20 de abateri în caietul de sarcini al licitației lansate de primarul Daniel Băluță (PSD) de la Sectorul 4 din București.

Click pentru a deschide

Redăm mai jos câteva din aceste abateri:

1. În fapt: Autoritatea Contractantă (AC) nu a menționat în caietul de sarcini atribuțiile și responsabilitățile Autorității Contractante în implementarea contractului, inclusiv preluarea riscurilor ce cad în sfera de control a acesteia.

  • Măsura de remediere: AC va stabili in caietul de sarcini atribuțiile și responsabilitățile Autorității Contractante în implementarea contractului, inclusiv preluarea riscurilor ce cad în sfera de control a acesteia

2. În fapt: Autoritatea Contractantă nu a menționat la nivelul Caietului de sarcini cerințe de calitate/performanță asociate dispozitivelor/produselor ce vor fi livrate în cadrul contractului.

  • Măsura de remediere: AC va menționa la nivelul Caietului de sarcini cerințe de calitate/performanță asociate dispozitivelor/produselor ce vor fi livrate în cadrul contractului.

3. In fapt: AC nu a menționat informatii privind termenul de recepție pentru produsele livrate în cadrul contractului.

  • Măsura de remediere: AC va menționa informatii privind termenul de recepție pentru produsele livrate în cadrul contractului.

4. In fapt: AC nu a menționat in caietul de sarcini cerințe clare privind garanția emisă și/sau stabilită de producător/termen de valabilitate (după caz).

  • Măsura de remediere: AC va menționa in caietul de sarcini cerințe clare privind garanția emisă și/sau stabilită de producător/termen de valabilitate (după caz).

5. In fapt: Modul de ambalare al produselor-Mănuși - solicitat la pagina 1 pct. 2, încalcă principiul tratamentului egal față de potențialii participanți.

  • Măsura de remediere: Referitor la modul de ambalare al mănușilor pentru care ati solicitat un nr de 200 bucăți / cutie, reanalizați acest mod de prezentare /ambalare, deoarece, astfel cum este solicitată, cerința poate conduce către o anumită marcă sau un anumit operator economic, încălcând astfel principiul tratamentului egal față de potențialii participanți. (...)

În finalul avizului, ANAP avertizează că în cazul în care autoritatea/entitatea contractantă decide publicarea anunțului de participare fără a remedia abaterile constatate de ANAP prin prezentul aviz conform condiționat, devin incidente prevederilor art. 14 alin. (8) coroborat cu art. 25 din OUG nr. 98/2017, cu modificările și completările ulterioare.

  • Ce vrea să cumpere Primaria Sectorului 4

Primăria Sectorului 4 vrea să încheie un acord-cadru de până la 64.680.000 lei, pe 2 ani, pentru furnizarea de măști și mănuși de protecție, potrivit unui anunț publicat marți, 19 mai în Sistemul Electronic de achiziții Publice. Acestea vor fi folosite pentru elevii din Sector, dar și pentru angajații Primăriei. În baza acordului-cadru, Primăria ar putea cumpăra până la 15.400.000 măști de protecție (valoarea estimată fiind de 46.200.000 lei ) și 308.000 cutii de mănuși (valoarea estimată fiind de 18.480.000 lei). Valoarea exactă a acordului-cadru va fi stabilită prin licitație, iar instituția va cumpăra câte mănuși și măști are nevoie, până la cantitatea maximă stabilită în contract.

  • "Autoritatea contractantă a optat pentru încheierea unui acord-cadru pentru o perioada de 24 de luni, având în vedere evoluţia situaţiei epidemiologice pe teritoriul României şi evaluarea riscului de sănătate publică pentru perioada imediat următoare, care indică o creştere masivă a numărului de persoane infectate cu coronavirusul SARS-CoV-2, precum şi măsurile dispuse în sarcina autorităţilor locale prin decrete şi ordonanţe militare, în vederea limitării infectării cu coronavirusul SARS-CoV-2 în rândul cetăţenilor, inclusiv pentru copii din sistemul naţional de Educaţie din instituţiile de învăţământ situate pe raza sectorului 4", se mai arată în anunţ.

Termen limită pentru depunerea ofertelor: 15 iunie.

Primăria Sectorului 4 mai are în desfășurare licitațiile pentru încheierea unui acord-cadru pe 2 ani, estimat la 5 milioane lei, pentru furnizarea de viziere și a unuia de 49,5 milioane lei, pe 2 ani, pentru furnizarea de dezinfectant pentru mâini, pentru prevenirea răspândirii COVID-19.