Duminică, Ministerul Muncii a publicat un Ghid pentru revenirea la muncă în condiții de siguranță pentru angajați și angajatori, în care se specifică ce măsuri trebuie să ia angajatorii dar și angajații pentru evitarea răspândirii coronavirusului. ”După o perioadă restrictivă, generată de pandemia de COVID - 19, care a avut un impact puternic în viețile tuturor, România se întoarce la muncă. Acest ghid vine în sprijinul angajaților și al angajatorilor din sectorul public și din sectorul privat, încercând să aducă soluții și recomandări pentru desfășurarea activității de muncă în condiții de siguranță dar și măsuri aplicabile în diverse situații potențiale cu care aceștia se pot confrunta la locul de muncă”, se arată în Ghidul realizat de Ministerul Muncii.

HotNews.roFoto: Hotnews

Vă încurajăm să veniți în completarea acestui ghid prin întrebări, sugestii sau recomandări, astfel încât întoarcerea la muncăsă se realizeze în siguranță, cu responsabilitate și cu optimism!

ANGAJATORUL

Informează angajații cu privire la precauțiunile universal valabile :

 • menținerea distanței sociale de minimum 1,5 metri în toate zonele publice;
 • menținerea igienei riguroase a mâinilor, cu apă și săpun, timp de cel puțin 20 de secunde sau cu dezinfectanți avizați, ori de câte ori este nevoie;
 • evitarea atingerii feței cu mâinile nespălate/nedezinfectate;
 • menținerea igienei respirației: tuse și/sau strănut ( în plica cotului sau în servețel de unică folosință), rinoree (în șervețel de unică folosință). După utilizare, șervețelul de unică folosință va fi aruncat în recipientul decolectare a deșeurilor și se va efectua IMEDIAT igiena mâinilor, limitarea contactului cu alte persoane la maximum 15 minute, la o distanță de minimum 1,5 m;
 • afișează , la intrare și în cele mai vizibile locuri din unitate , regulile de conduită obligatorie pentru angajați și pentru toate persoanele care intră în spațiul organizat de angajator, cu privire la prevenirea îmbolnăvirilor cu corona virusul SARS C o V – 2 ;
 • informează angajații, prioritar prin mijloace electronice, cu privire la riscurile de infectare și de răspândire a virusului, la măsurile de protecție și la regulile de distanțare socială care se aplică în cadrul unității, precum și cu privire la regulile pentru gestionarea situațiilor în care angajații sau alte persoane care au acces la locul de muncă prezintă simptome ale infectării cu coronavirusul SARS CoV - 2 ;
 • poate asigura echipamente individuale specifice de protecție împotriva răspândirii coronavirusului SARS CoV – 2 (mască de protecție, mănuși) prin consultare cu responsabilul cu SSM, în funcție de specificul activității; În cazul angajatorilor cu un număr mai mare de 50 de angajați care desfășoară activitatea în același spațiu de lucru , angajatorul poate individualiza programul de lucru al angajaților , astfel încât între aceștia să se asigure existența unui interval de minimum o oră la începerea și la terminarea programului de muncă, pe parcursul a minimum trei ore, în tranșe de cel puţin 20% din personal, fără a afecta durata programului normal de lucru ;
 • măsura are în vedere inclusiv spațiile de lucru cu mai mult de 50 de angajați, indiferent dacă salariații aparțin unor angajatori diferiți, fără a afecta durata programului normal de lucru;
 • dezinfectează,utilizând substanțe aprobate pentru combaterea coronavirusul SARS Cov - 2, în mod regulat, spațiile comune și spațiile de lucru din instituție (minimum o dată pe săptămână și de câte ori este necesar);
 • achiziționează instrumente de verificare a temperaturii pentru triajul angajaților la începerea programului de lucru și de câte ori este necesar pe parcursul programului;
 • desemnează un responsabil pentru triajul observațional și verificarea temperaturii la intrarea în incintă;
 • asigură culoare speciale de circulație pentru angajați, în vederea evitării aglomerației în interiorul clădirii;
 • stabilește consultări cu reprezentanții angajaților cu responsabilități specifice în domeniul securității și sănătății în muncă și, după caz, cu membrii Comitetului de Securitate și Sănătate în Muncă;
 • asigură comunicarea permanentă cu medicul/serviciul de medicina muncii pentru a monitoriza starea de sănătate a angajaților, astfel încât aceștia să poată beneficia de măsuri preventive prevăzute la nivel național pentru combaterea răspândirii coronavirusului SARS CoV - 2; dezinfectează, regulat, balustradele, mânerele ușilor și ferestrelor din unitate;
 • separă circuitele de intrare de cele de ieșire de la sediul companiei/instituției, acolo unde este posibil;
 • se asigură că , în sediul unității, furnizorii externi, companiile externe, subcontractanții, persoanele care intră în sediu/publicul/beneficiarii serviciilor prestate/clienții respectă măsurile de protecție stabilite de acesta; atenţie sporită pentru angajatorii cu un număr mai mare de 50 de angajaţi
 • asigură acordarea pauzelor de masă eșalonat, cu respectarea distanței de minimum 1,5 metri între angajați;
 • asigură continuarea activității profesionale la distanță , de câte ori este posibil;
 • asigur ă organizarea reîntoarcerii la locul de muncă etapizat, în funcție de caracteristicile epidemiologice locale;
 • poate crea spații special amenajate pentru angajații care aparțin grupurilor vulnerabile (persoane cu boli cronice, persoane cu vârstăpeste 65 ani);
 • amenajează spațiul de lucru (birouri), astfel încât să se poată păstra distanța fizică între angajați, prin stabilirea unui număr fix de persoane care pot lucra în aceeași încăpere și montarea, acolo unde este posibil, a unor separatoare de plastic între birouri;
 • amplasează dozatoare cu soluții dezinfectante la intrarea în unitate, precum și în fiecare sector al locului de muncă;
 • limitează deplasările în afara companiei/instituției, atunci când acestea nu sunt esențiale;
 • pune la dispoziția angajaților produse de igienă personală (săpun, dezinfectant pentru mâini, etc.) și produse pentru dezinfectarea suprafețelor.

În companiile și instituţiile în care se lucrează cu publicul, angajatorul:

 • organizează, acolo unde este posibil, căi de acces pentru public, separat de intrările angajaților;
 • desemnează un responsabil pentru verificarea temperaturii tuturor persoanelor care intră în instituție;
 • aplică benzi de marcare a distanței recomandate (minimum 1,5 metri), pentru persoanele care așteaptă la rând;
 • recomandă ca persoanele care așteaptă la rând să rămână în afara clădirii, tot la o distanță de minimum 1,5 metri, dacă condițiile meteorologice permit.

ANGAJATUL

 • în cazul muncii la domiciliu sau a telemuncii, angajații își desfășoară activitatea sub coordonarea angajatorului și în conformitate cu pregătirea și instruirea lor, precum şi cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, în condiții de siguranță ;
 • anunță imediat angajatorul dacă prezintă, la începutul sau în timpul programului de lucru, simptome ale infectării cu corona virusul SARS CoV- 2 (tuse, strănut, rinoree, dificultăți respiratorii, febră, stare generală alterată ) ;
 • RĂMÂNE ACASĂ dacă , înaintea începerii programului de lucru, prezintă simptome ale infectării cu coronavirusul SARS CoV- 2 !

Pregătirea, de către angajator, a primei zile lucru, după încheierea stării de urgenţă

 • sosește la sediul companiei/instituției înainte de venirea angajaților, pentru a verifica, cu responsabilitate, implementarea măsurilor de prevenire a răspândirii coronavirusului SARS CoV- 2 :
 • delimitarea culoarelor de circulație pentru evitarea aglomerației;
 • aplicarea corectă a benzilor de marcare a distanței minime recomandate în instituțiile unde se lucrează cu publicul;
 • o dezinfectarea spațiilor comune și a spațiului de lucru al angajaților, urmând ca aceștia să contribuie ulterior la menținerea igienei spațiului de lucru propriu.

Prima zi de lucru a angajatului după încheierea stării de urgenţă

 • sosește la locul de muncă, potrivit orarului stabilit împreună cu angajatorul;
 • i se verifică temperatura la intrarea în clădire;
 • își spălă și dezinfectează mâinile;
 • își schimbă echipamentul de protecție utilizat în drum spre locul de muncă (mască și mănuși) cu un echipament nou;
 • aerisește constant încăperea în care își desfășoară activitatea;
 • dezinfectează spațiul de lucru și obiectele necesare activității proprii;
 • identifică și folosește culoarel e de circulație asigurate de către angajator;
 • evită stațion area în spațiile comune;
 • participă la ședințe, cu prioritate prin intermediul mijloacelor electronice, iar când se solicită prezența fizică, menține distanța de minimum 1,5 metri față de alt participant;
 • încheie programul de lucru conform orarului stabilit cu angajatorul.

Soluţii pentru evitarea aglomerării în cadrul companiei/instituţiei

 • se stabilește un program de lucru cu începerea/încheierea activității la o re diferite, pentru a reduce contactul dintre angajați;
 • se analizează și se permite continuarea, în cazul angajaților ale căror atribuții permit, a muncii la domiciliu și a telemuncii;
 • se descurajează comunicarea prin intermediul documentelor tipărite, atât în interiorul, cât și în exteriorul instituției pentru evitarea contactului direct între persoane;
 • se încurajează transmiterea de informații și documente prin mijloace electronice.

Citește aici Ghidul integral.