Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții (ANDPDCA) a prezentat sâmbătă situația răspândirii epidemiei COVID-19 în sistemul de asistență și protecție a copilului la finalul stării de urgență, sistem de care beneficiază în prezent peste 57.000 de copii, adulți cu dizabilități și vârstnici. Conform datelor colectate la nivel național, până acum au murit 122 de vârstnici și adulți cu dizabilități și sunt infectați 657 persoane, dintre care 17 copii. Nu s-a înregistrat niciun deces în rândul copiilor. Există 436 de beneficiari vindecați.

Asistenta socialaFoto: ANDPDCA

Ca urmare a măsurilor de prevenire a răspândirii COVID-19 luate la nivelul MMPS-ANDPDCA, începând din data de 10.03.2020, situația răspândirii epidemiei la nivelul serviciilor sociale și de protecție a copilului se prezintă astfel:

• 0,2% din totalul beneficiarilor au decedat ca urmare a infectării cu virusul COVID-19, respectiv 122 de vârstnici și adulți cu dizabilități.

• 1,15% din totalul beneficiarilor din sistem sunt infectați cu virusul COVID-19, respectiv 657 persoane, dintre care 17 copii.

• Nu s-a înregistrat niciun deces în rândul copiilor.

• Există 360 de angajați infectați și s-au înregistrat 2 decese.

• Există 436 de beneficiari vindecați.

• Principalele județe afectate de epidemia COVID-19 în sistemul de asistență socială și protecție a copilului sunt: Suceava, Galați, și Neamț.

Click pentru a deschide

România înregistrează aproximativ 10% din totalul deceselor cauzate de covid-19 în rândul persoanelor rezidente în centrele pentru vârstnici și persoane cu dizabilități.

Măsurile excepționale luate de România față de alte țări europene (ex: măsurile precoce de prevenție și izolarea la locul de muncă al angajaților din toate centrele rezidențiale) au făcut ca țara noastră să înregistreze procente semnificativ mai mici ca în alte țări.

Demersuri de suport logistic și material

În contextul debutului epidemiei COVId-19 și a insuficienței generale de echipamente de protecție, în prima parte a instaurării stării de urgență, serviciile sociale s-au confruntat cu problema lipsei de echipamente de protecție.

Pe cale de consecință, MMPS – ANDPDCA au făcut demersuri susținute de a răspunde nevoilor urgente în serviciile sociale rezidențiale. Astfel, cu sprijinul Departamentului pentru Situații de Urgență, au fost alocate și distribuite în două tranșe 1.240.000 măști pentru serviciile sociale rezidențiale.

În plus, ANDPDCA a demarat un parteneriat cu UNICEF România, prin intermediul căruia sunt puse la dispoziția serviciilor rezidențiale 240.000 de măști și mănuși.

De asemenea, pentru a veni în întâmpinarea efortului financiar pe care DGASPC-urile din țară l-au realizat pentru a face față cerințelor situației de criză, ANDPDCA a realizat un parteneriat cu Kaufland România, care a donat 1.128.000 lei pentru echipamente igienico-sanitare și hrană.

Din perspectiva respectării drepturilor omului și a nevoii de sprijin psiho-emoțional pentru beneficiarii și personalul din serviciile rezidențiale, ANDPDCA a realizat demersuri pentru crearea unui mecanism de sprijin și consiliere în timp real, de tip TELVERDE, cu sprijinul specialiștilor din societatea civilă și Unicef România.

Măsuri de sprijin pentru furnizorii de servicii sociale publici și privați în perioada stării de urgență

Pentru a veni în întâmpinarea dificultăților întâmpinate de furnizorii de servicii sociale, MMPS și ANDPDCA au realizat o serie de demersuri la nivel de reglementare, în regim de urgență:

• Centrele de servicii sociale care beneficiau de subvenții în condițiile Legii nr. 34/1998 şi care şi-au închis activitatea ca urmare a epidemiei, au continuat să primească subvenții prin bugetul MMPS, dacă realizează activități de sprijin pentru autoritățile administrației publice locale în contextul COVID-19.

• Subvenția se utilizează pentru plata salariilor personalului centrelor de servicii sociale.

• Suspendarea verificării acordării serviciilor de asistență socială, precum și verificarea utilizării subvenției, pe perioada stării de urgență.

• Decontarea sumelor aferente cheltuielilor cu hrana și cazarea personalului din serviciile sociale aflat în izolare preventivă la locul de muncă.

• În unitățile sanitare și în serviciile de asistență socială se poate angaja fără concurs, la nevoie, pe durată determinată de 6 luni, personal contractual medical, personal auxiliar, farmaciști, personal de laborator şi alte categorii de personal contractual necesare.

Măsuri de sprijin pentru comunitate

O altă dimensiune importantă în contextul epidemiei COVID-19 asupra căreia MMPS și ANDPDCA s-au concentrat, a fost reglementarea unor măsuri de sprijin imediat și concret pentru categoriile vulnerabile din comunitate. Enumerăm exemplificativ următoarele măsuri:

1. Prelungirea certificatelor de încadrare în grad de handicap pentru adulții și copiii cu dizabilități pe perioada stării de urgență și 90 de zile după încetarea acesteia. Această măsură a făcut posibilă menținerea drepturilor în plată pentru aproximativ 800.000 de beneficiari.

2. Părinții copiilor cu handicap grav neșcolarizați și ai adulților cu handicap grav fără asistent personal au beneficiat de zile libere pe perioada stării de urgență, în condițiile legii.

3. Prelungirea atestatelor pentru asistenții maternali pe perioada stării de urgență și a drepturilor aferente și 90 de zile după încetarea acesteia.

4. Certificatele de acreditare și licențiere pentru furnizorii de servicii sociale, care urmau să expire în perioada stării de urgență au fost prelungite până la finalizarea acesteia și 90 de zile ulterior.

5. Procedurile necesare obținerii certificatelor de încadrare în grad de handicap și a diferitelor beneficii sociale au fost translatate în zona de online.

6. Îndemnizația de creștere a copiilor cu handicap grav până la vârsta de 7 ani a fost prelungită pe perioada stării de urgență, în situația în care aceasta expira, ceea ce a făcut posibilă menținerea drepturilor financiare în plată.

7. Îndemnizația aferentă concediului de acomodare pentru familiile adoptatoare a fost prelungită pe perioada stării de urgență, cu menținerea drepturilor aferente.

Organizarea și managementul coordonării la nivelul ANDPDCA

Începând cu data de 10 martie 2020, la nivelul ANDPDCA a fost constituită o Celulă de Criză, care a asigurat procesul de coordonare și management al situației de criză generate de epidemia COVID-19.

Au fost instituite mecanisme de comunicare, coordonare și colectare de date în timp real cu DGASPC-urile din țară și au fost transmise recomandări, circulare și dispoziții metodologice cu privire la managementul și combaterea răspândirii virusului COVID-19 în serviciile rezidențiale și în serviciile sociale comunitare. Mai multe detalii concrete pot fi găsite aici: http://andpdca.gov.ro/w/info-covid-19-2/. O parte a recomandărilor ANDPDCA au fost preluate prin sistemul Națiunilor Unite pentru a fi implementate în alte regiuni/state ale lumii.

Grupul de coordonare a asigurat:

- un flux continuu de informare publică cu privire la situația epidemiei COVID-19 în sistemul de asistență socială și protecție a copilului,

- a facilitat cooperarea inter-instituțională la nivel local pentru deblocarea diferitelor situații din teren,

- a colectat date și informații în timp real și a identificat măsuri la nivel sistemic, acolo unde situația a impus-o,

- a asigurat 24/24 de ore, 7 zile/7 zile comunicarea directă cu DGASPC-urile din țară, șefii de centre,

- a comunicat constant cu reprezentanții autorităților locale, sindicate, angajați, beneficiari și alți actori relevanți în domeniul social.

INFORMAȚII DE BACKGROUND:

Prezentare generală sistem de asistență socială și protecție a copilului

În sistemul de asistență social și protecție a copilului există un număr total de 57.029 de beneficiari: copii, adulți cu dizabilități și vârstnici, după cum urmează:

ADULȚI CU DIZABILITĂȚI

DGASPC - 17.619 – adulți cu dizabilități în 443 de centre

FURNIZORI PRIVAȚI – 1.462 adulți cu dizabilități în 110 servicii rezidențiale

COPII ÎN CENTRE REZIDENȚIALE

DGASPC – 12.371 copii în diferite tipuri de servicii sociale (căsuțe de tip familial, apartamente, centre)

FURNIZORI PRIVAȚI – 3.201 – copii

VÂRSTNICI

Cămine d vârstnici publice - 4.103

Cămine de vârstnici private- 18.278