DOCUMENT Cum arată starea de alertă în România. Ce restricții se ridică și ce măsuri rămân în vigoare

de I.H.     HotNews.ro
Vineri, 15 mai 2020, 0:45 Actualitate | Coronavirus


Coronavirus Romania
Foto: Xinhua / Zuma Press / Profimedia
 documente
(15 Mai 2020) PDF, 218KB
România a intrat în stare de alertă pentru 30 de zile începând de la miezul nopții de joi spre vineri. În acestă perioadă, se ridică restricțiile de circulație în interiorul localității, dar în grupuri care să nu depășească 3 persoane, în timp ce pentru a ieși din localitate trebuie completată declarație pe propria răspundere, fiind permisă plecarea doar pentru anumite situații. Românii au obligația să poarte mască de protecție. Aceste măsuri au fost luate joi noapte de Comitetul Național pentru Situații de Urgență.

HOTĂRÂREA Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă:
Art.1 Începând cu data de 15.05.2020, se declară Starea de alertă la nivel național, pentru o perioadă de 30 de zile.
Art.2 Măsurile de prevenire și control a infecțiilor, aplicabile pe timpul stării de alertă, sunt prevăzute în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Regulile de desfășurare a unor activități care necesită măsuri specifice de protecție sanitară se adoptă prin ordin comun al ministrului sănătății și al ministrului cu competență în domeniu.
Art.4 Pentru alte măsuri decât cele prevăzute la art. 3, necesare aducerii la
îndeplinire a prezentei hotărâri, autoritățile administrației publice centrale și locale emit acte normative şi acte administrative, potrivit normelor de competență și domeniilor de activitate pe care le gestionează.
Art.5 În aplicarea dispozițiilor art. 71 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2020, privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei, aprobată cu modificări și completări prin Legea 20/2020, cu modificările și completările ulterioare, și ale HG nr.557/2016 privind managementul tipurilor de risc, secretarul de stat, șef al Departamentului pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, dispune, în colaborare cu Ministerul Sănătății, prin ordin al comandantului acțiunii, măsurile necesare prevenirii și combaterii infecțiilor cu coronavirusul SARS-CoV-2 , în cadrul acțiunilor de răspuns la nivel național.
Art.6 Prezenta Hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

MĂSURILE CARE SE INSTITUIE PE DURATA STĂRII DE ALERTĂ:

1. Începând cu data de 15.05.2020, în spațiile comerciale, mijloacele de transport în comun, la locul de muncă și în alte spații închise se instituie obligativitatea purtării măștii, astfel încât nasul și gura să fie acoperite .
2. Instituțiile și autoritățile publice, precum și operatorii economici publici și privați, au obligația organizării activității, astfel încât munca să se desfășoare de la domiciliul angajaților, iar dacă activitatea desfășurată nu permite acest lucru, să ia măsuri pentru:
a) asigurarea triajului epidemiologic constând în controlul temperaturii personalului propriu şi vizitatorilor, la punctele de control-acces în incinte;
b) dezinfectarea obligatorie a mâinilor înaintea intrării în spațiile de lucru;
c) respectarea regulilor privind desfășurarea activității în birourile cu spații comune (open space)și a regulilor privind funcționarea unităților de cazare în regim hotelier;
d) decalarea programului de lucru, pentru entităţile cu un număr mai mare de 50 de salariați, astfel încât începerea, respectiv terminarea programului de lucru să se realizeze la intervale de minimum 1 oră, pe parcursul a minimum 3 ore, în tranșe de minim 20% din personal.
3. Instituțiile publice și operatorii economici care desfășoară activități comerciale/de lucru cu publicul ce implică accesul persoanelor în interiorul clădirilor iau măsuri pentru organizarea activității, astfel:
a) accesul trebuie să fie organizat astfel încât să fie asigurată o suprafață minimă de 4 mp pentru fiecare client/persoană și o distanță minimă de 2 m între oricare două persoane apropiate;
b)să nu permită accesul persoanelor a căror temperatură corporală, măsurată la intrarea în incintă, depășește 37,3 0C;
c) să asigure dezinfectarea suprafețelor expuse și evitarea aglomerării de persoane, în special în zonele caselor de marcat/ghișeelor.
4. Operatorii de transport persoane, publici și privați, își organizează activitatea astfel încât să fie respectate regulile specifice.
5. (1) Pentru prevenirea răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV-2, sunt interzise organizarea și desfășurarea de mitinguri, demonstrații, concerte sau orice alte întruniri în spații deschise, precum și de activități culturale, științifice, artistice, sportive, de divertisment, jocuri de noroc, activități de fitness, activități în piscine și de tratament balnear desfășurate în spații închise.
(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. 1 următoarele activități:
a) activitățile organizate de slujitorii cultelor religioase, cu participarea publicului, care se desfășoară doar în exteriorul lăcașurilor de cult, precum și practicile și ritualurile cu caracter privat în interiorul lăcașurilor de cult (cu participarea a maxim 16 persoane) se realizează cu respectarea măsurilor de prevenire și protecție stabilite. Slujbele religioase desfășurate în spații publice, în exteriorul lăcașurilor de cult, nu sunt considerate adunări publice;
b) activitățile de îngrijire personală care se desfășoară în spațiile special destinate și cu respectarea măsurilor de prevenire și protecție;
c) activitățile de pregătire a sportivilor de performanță în cantonamente, care se desfășoară cu respectarea măsurilor de prevenire și protecție;
d) activitățile culturale desfășurate în spațiile special destinate, respectiv la nivelul muzeelor, bibliotecilor și a sălilor de expoziții care se desfășoară cu respectarea măsurilor de prevenire și protecție;
e) activitățile recreativ-sportive în aer liber, precum ciclismul, drumețiile, alergarea, canotajul, alpinismul, vânătoarea, pescuitul și altele asemenea, care se desfășoară cu participarea a cel mult 3 persoane care nu locuiesc împreună.
6. (1) Este suspendată temporar activitatea de servire şi consum al produselor în spațiile comune de servire a mesei din interiorul restaurantelor, hotelurilor, motelurilor, pensiunilor, cafenelelor sau altor localuri publice, cât și la terasele din exteriorul acestor
locații.
(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. 1 activitățile de preparare a hranei, cât și de comercializare a produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice, care nu presupun rămânerea clienților în spațiile destinate acestui scop, precum cele de tip „drivein“, „room-service“, livrare la client, ”take-away” etc.
7. (1) Este suspendată temporar activitatea de comercializare cu amănuntul a produselor şi serviciilor în centrele comerciale cu suprafața construită mai mare de 15.000 mp, în care își desfășoară activitatea mai mulți operatori economici.
(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. 1 următoarele activități:
a) vânzarea produselor alimentare, veterinare, farmaceutice, a produselor și serviciilor de optică medicală şi a serviciilor de curățătorie;
b) vânzarea produselor electronice și electrocasnice, doar dacă operatorii economici asigură livrarea acestora la domiciliul/sediul cumpărătorului;
c) activitatea desfășurată de operatorii economici din cadrul centrelor comerciale care au accesul asigurat direct din exteriorul incintei și este întreruptă comunicarea cu restul complexului.
8. Se instituie obligativitatea menținerii funcționării centrelor rezidențiale de îngrijire și asistență a persoanelor vârstnice, centrelor rezidențiale pentru copii și adulți, cu și fără dizabilități, precum și pentru alte categorii vulnerabile și impunerea unor condiții de izolare a personalului pe perioada prezenței la serviciu.

9. (1) Se interzice intrarea pe teritoriul României, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetățenilor străini şi apatrizilor.
(2) Sunt exceptați de la prevederile alin. 1 următorii cetățeni străini:
a) membri de familie ai cetățenilor români;
b) membri de familie ai cetățenilor altor state membre ale U.E. sau ale Spațiului Economic European ori ai Confederației Elvețiene, cu rezidență în România;
c) persoane care posedă o viză de lungă ședere, un permis de ședere sau un document echivalent permisului de ședere eliberat de autoritățile, ori un document echivalent acestora emis de autoritățile altor state, potrivit dreptului U.E.;
d) persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de ședere sau un alt document echivalent;
e) personal diplomatic sau consular, personal al organizațiilor internaționale, personal militar sau personal care poate asigura ajutor umanitar;
f) pasageri în tranzit, inclusiv cei repatriați ca urmare a acordării protecției consulare;
g) pasageri care călătoresc din motive imperative;
h) persoane care au nevoie de protecție internațională sau din alte motive
umanitare.
10. (1) Se prelungește măsura suspendării zborurilor efectuate de operatorii economici din aviație spre Austria, Belgia, Confederația Elvețiană, Franța, Germania, Iran, Italia, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Regatul Țărilor de Jos, Spania, Statele Unite ale Americii, Turcia și Iran, și din aceste țări către România pentru toate aeroporturile din România, pentru o perioadă de 14 zile, începând cu data de 15.05.2020.
(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. 1 următoarele categorii de zboruri:
- efectuate cu aeronave de stat;
- de transport marfă şi/sau corespondență;
- umanitare sau care asigură servicii medicale de urgență;
- pentru căutare-salvare sau de intervenție în situații de urgență, la solicitarea unei autorități publice din România;
- având drept scop transportul echipelor de intervenție tehnică, la solicitarea operatorilor economici stabiliți în România;
- aterizărilor tehnice necomerciale;
- de poziționare a aeronavelor, fără încărcătură comercială (ferry);
- tehnice în scopul efectuării unor lucrări la aeronave;
- efectuate de transportatori aerieni deținători de licență de operare în conformitate cu reglementările Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter), pentru transportul lucrătorilor sezonieri sau pentru repatrierea unor cetățeni străini, din România către alte state, cu avizul Autorității Aeronautice Civile Române și al autorității competente din statul de destinație;
- zborurilor efectuate de transportatori aerieni deținători de licență de operare în conformitate cu reglementările Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter), din alte state către România pentru repatrierea cetățenilor români, cu avizul Autorității Aeronautice Civile Române, în baza acordului Ministerului Afacerilor Interne și al Ministerului Afacerilor Externe;
- zborurilor efectuate de transportatori aerieni deținători de licență de operare în conformitate cu reglementările Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter), pentru transportul lucrătorilor din sectorul transporturilor prevăzuți în Anexa nr. 3 la Comunicarea privind implementarea Culoarelor Verzi („Green Lanes”) în temeiul Orientărilor privind măsurile de gestionare a frontierelor în vederea protejării sănătății și a asigurării disponibilității mărfurilor și serviciilor esențiale – C(2020) 1897, din 23.03.2020, din România către alte state și din alte state către România, cu avizul Autorității Aeronautice Civile Române, al Ministerului Afacerilor Externe și al autorității competente din statul de destinație.
11. (1) Se suspendă transportul rutier internațional de persoane prin servicii regulate, servicii regulate speciale și servicii ocazionale în trafic internațional, pentru toate cursele efectuate de către operatorii de transport spre Italia, Spania, Franța, Germania, Austria, Belgia, Confederația Elvețiană, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Regatul Țărilor de Jos și Turcia și din aceste țări către România, până în data de 1 iunie 2020.
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică transportului rutier internațional de persoane prin servicii ocazionale, în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiții cumulative:
a) sunt transportate numai persoanele care: au un contract de muncă valabil pe teritoriul statului de destinație, au drept de ședere valabil în statul de destinație sau se întorc în România din statul în care au lucrat sau au locuit;
b) există acordul, aprobarea sau avizul statelor tranzitate și a statului de destinație privind desfășurarea cursei;
c) operatorul de transport rutier informează Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. din cadrul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, cu cel puțin 24 de ore înainte de plecarea în cursă, cu privire la efectuarea cursei, precum și toate celelalte date și informații prevăzute de legislația specifică în vigoare; odată cu informarea respectivă, operatorul de transport prezintă acceptul tuturor statelor tranzitate precum și a statului de destinație pentru derularea transportului respectiv;
d) operatorul de transport rutier care efectuează transportul, împreună cu agenția de recrutare și persoanele care urmează a fi transportate iau toate măsurile necesare pentru respectarea normelor și recomandărilor autorităților responsabile privind evitarea aglomerării persoanelor, măsurile de protecție și siguranță a pasagerilor și conducătorilor auto.
12. Se reia activitatea cabinetelor de medicină dentară pentru cazurile care nu reprezintă urgență, cu respectarea măsurilor de prevenire și control a răspândirii infecțiilor;
13. Se reia asigurarea asistenței medicale ambulatorii pentru cazurile care nu reprezintă urgență și care nu au potențial de agravare , cu condiția organizării activității astfel încât consultațiile să fie efectuate doar cu programare prealabilă și interzicerea staționării pacienților în zonele de așteptare, precum și activitățile de internare a pacienților care nu sunt urgențe medicale, la nivelul unităților sanitare non-COVID, cu menținerea interdicțiilor de acces a aparținătorilor, fiind obligatorie organizarea unui sistem de informare a acestora despre starea pacienților internați.
14. (1) Se instituie, începând cu data de 15.05.2020, pentru toate persoanele care vin în România din străinătate, măsura carantinării/izolării la locuință împreună cu familia/aparținătorii cu care locuiesc împreună, iar pentru cele care nu au posibilitatea îndeplinirii condițiilor pentru măsura mai sus menționată sau solicită acest lucru pentru a nu își expune familia, se poate opta pentru măsura carantinei instituționalizate, în spații special destinate puse la dispoziție de autorități.
(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) următoarele categorii de persoane:
a) conducătorii autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone;
b) membri ai Parlamentului European, parlamentari și personal aparținând sistemului național de apărare ordine publică și siguranță națională;
c) piloții de aeronave şi personalul navigant;
d) mecanicii de locomotivă și personalul feroviar;
e) personalul navigant care debarcă de la bordul navelor de navigație interioară, care arborează pavilion român, într-un port românesc, și care nu prezintă simptome asociate COVID-19, cu condiția asigurării de către angajatori a certificatului pentru lucrătorii din transportul internațional și a echipamentelor individuale de protecție împotriva COVID-19, pe timpul deplasării de la navă la locația unde poate fi contactat în perioada dintre voiajuri;
f) lucrătorii transfrontalieri care, la intrarea în România din Ungaria, Bulgaria, Serbia, Ucraina și Moldova nu prezintă simptome asociate COVID-19;
g) angajați ai operatorilor economici din România care efectuează lucrări, conform contractelor încheiate, în afara teritoriului României, la întoarcerea în țară dacă nu prezintă simptome asociate COVID-19 și dovedesc raporturile contractuale cu beneficiarul din afara teritoriului național;
h) reprezentanții companiilor străine care au filiale/sucursale/reprezentanțe pe teritoriul național, dacă la intrarea pe teritoriul României nu prezintă simptome asociate COVID-19 și dovedesc raporturile contractuale cu entitățile economice de pe teritoriul național;
i) persoanele care intră în România pentru prestarea unor activități de utilizare, instalare, punere în funcțiune, mentenanță, service a echipamentelor și tehnicii medicale, precum și a echipamentelor din domeniile științific, economic, apărare, ordine publică și securitate națională, dacă nu prezintă simptome asociate COVID-19 și dovedesc raporturile contractuale cu beneficiarul/beneficiarii de pe teritoriul
României;
j) membrii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și ai altor reprezentanțe diplomatice acreditate la București, posesori de pașapoarte diplomatice, personalul asimilat personalului diplomatic, precum și membrii Corpului Diplomatic și Consular al României și posesorii de pașapoarte diplomatice și de serviciu, dacă la intrarea în România nu prezintă simptomatologie asociată SARS-CoV-2;
k) angajații sistemului național de apărare ordine publică și siguranță națională care se întorc în România din misiuni executate în afara țării, dacă la intrarea în România nu prezintă simptomatologie asociată SARS-CoV-2.
(3) Persoanele care nu respectă măsurile de carantină/izolare la domiciliu vor fi introduse în carantină instituționalizată pentru o perioadă de 14 zile și obligate să suporte contravaloarea cazării și hrănirii pe perioada carantinei instituționalizate.
(4) Persoanele aflate în carantină instituționalizată la data de 15.05.2020 rămân în carantină în spațiile respective până la încheierea perioadei de 14 zile.
15. (1) Se instituie, prin ordin al comandantului acțiunii, măsura carantinării unor clădiri, zone, localități la solicitarea comitetelor județene pentru situații de urgență, pe baza analizelor realizate de către direcțiile de sănătate publică și avizate de către INSP.
(2) Măsurile de carantinare instituite pe durata stării de urgență și care nu au fost revocate se mențin în condițiile alin. 1.

16. Se menține închiderea temporară, totală sau parțială, a unor puncte de trecere a frontierei de stat , astfel:
I. La frontiera româno-ungară:
1. Turnu, județul Arad (cu excepția circulației lucrătorilor transfrontalieri);
2. Salonta, județul Bihor - feroviar și rutier (cu excepția circulației lucrătorilor
transfrontalieri pe cale rutieră);
3. Săcuieni, județul Bihor (cu excepția circulației lucrătorilor transfrontalieri);
4. Valea lui Mihai, județul Bihor - feroviar și rutier (cu excepția traficului feroviar de marfă);
5. Carei, județul Satu Mare.
II. La frontiera româno-bulgară:
1. Negru Vodă, județul Constanța;
2. Lipnița, județul Constanța;
3. Dobromir, județul Constanța;
4. Zimnicea, județul Teleorman;
5. Turnu Măgurele, județul Teleorman;
6. Bechet, județul Dolj (cu excepția traficului de marfă).
III. La frontiera româno-ucraineană:
1. Sighetu Marmației, județul Maramureș;
2. Isaccea, județul Tulcea.
IV. La frontiera româno-moldoveană:
1. Rădăuți-Prut, județul Botoșani;
2. Oancea, județul Galați.
V. La frontiera româno-sârbă:
1. Porțile de Fier II, județul Mehedinți;
2. Drobeta-Turnu Severin, județul Mehedinți (cu excepția traficului de marfă);
3. Orșova, județul Mehedinți;
4. Moldova Nouă, județul Caraș-Severin;
5. Naidăș, județul Caraș-Severin;
6. Vălcani, județul Timiș;
7. Stamora-Moravița, județul Timiș - feroviar (cu excepția traficului de marfă);
8. Lunga, județul Timiș;
9. Foeni, județul Timiș;
10. Jimbolia, județul Timiș - feroviar (cu excepția traficului de marfă).
17. (1) Începând cu data de 15.05.2020, este permisă circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, în interiorul localităților, cu respectarea măsurilor de prevenire a răspândirii infecției și evitarea formării grupurilor pietonale mai mari de 3 persoane care nu aparțin aceleiași familii.
(2) Cu aceeași dată se dispune redeschiderea parcurilor pentru public, cu excepția locurilor de joacă pentru copii și cu respectarea măsurilor generale de prevenire și protecție.
(3) Se instituie interdicția deplasării persoanelor în afara localității/zonei metropolitane cu următoarele excepții:
a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
b) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;
c) deplasarea pentru realizarea de activități agricole;
d) deplasarea pentru comercializarea de produse agroalimentare de către producătorii agricoli;
e) deplasarea pentru îngrijirea sau administrarea unei proprietăți din altă localitate sau eliberarea de documente necesare pentru obținerea unor drepturi;
f) deplasarea pentru participarea la programe sau proceduri în centrele de tratament;
g) deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei rude/afin sau persoană aflată în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, decesul
unui membru de familie;
h) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;
i) deplasarea pentru activități recreativ-sportive individuale desfășurate în aer liber (ciclism, drumeție, alergare, canotaj, alpinism, vânătoare, pescuit și altele) cu participarea a cel mult 3 persoane.
j) deplasarea pentru participarea la evenimente familiale, cu un număr limitat de persoane și respectarea regulilor de distanțare socială;
k) deplasarea pentru achiziția, service-ul, efectuarea ITP sau alte operațiuni de întreținere a vehiculelor, activități care nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu.
(4) La solicitarea instituțiilor abilitate cu exercitarea controlului respectării măsurilor stabilite pe timpul stării de alertă, situaţiile exceptate potrivit prevederilor alin (3) se justifică prin declarație pe propria răspundere.
18. (1) Se menține măsura suspendării cursurilor din toate unitățile și instituțiile de învățământ până la finalul anului școlar/universitar.
(2) Se permite desfășurarea, după data de 02.06.2020, a unor activități de pregătire, pe o perioadă de 2 săptămâni, pentru elevii claselor terminale (a 8-a, a 12- a și a 13-a), precum și pentru organizarea examenelor naționale în condițiile respectării măsurilor de prevenire.
19. Se menține coordonarea operațională a serviciilor de ambulanță de către inspectoratele pentru situații de urgență și a Poliției Locale de către inspectoratele de poliție din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, precum și măsurile dispuse cu privire la personalul medico-sanitar din cabinetele medicale ale unităților/instituțiilor de învățământ referitoare la punerea la dispoziția direcțiilor de sănătate publică, cu excepția perioadei 02- 12.06.2020, precum și în perioada desfășurării examenelor naționale.
20. În situația stabilirii stării de alertă potrivit legii, pe durata acesteia, Ministerul Apărării Naționale sprijină, la cerere, Ministerul Afacerilor Interne cu personal și mijloace pentru:
a) asigurarea pazei şi protecției unor obiective a căror protecție este asigurată de către Jandarmeria Română;
b) transportul de efective, materiale şi tehnică pentru îndeplinirea misiunilor specifice;
c) triaj epidemiologic, asistență medicală.
21. Se menține posibilitatea angajatorilor de a dispune măsura de izolare preventivă la locul de muncă sau în zone special dedicate în care nu au acces persoane din exterior, pentru personalul care ocupă funcții esențiale pentru asigurarea funcționării producției, transportului şi distribuției energiei electrice şi gazelor naturale, a activităților de întreținere şi mentenanţă a echipamentelor şi instalațiilor specifice, precum şi a celorlalte activități de aprovizionare, respectiv extracție, producție şi procesare a resurselor şi materiilor prime şi/sau semiprocesate energetice necesare funcționării corespunzătoare Sistemului energetic național, în concordanță cu prevederile planurilor proprii de continuitate a activităților de bază.


Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.

54706 vizualizari

 • -17 (89 voturi)    
  Comentariu sters de utilizator (Vineri, 15 mai 2020, 0:53)

  [anonim]

  • +26 (44 voturi)    
   ce intelegi tu prin democratie? (Vineri, 15 mai 2020, 1:34)

   ion.daniel [utilizator] i-a raspuns lui

   Ia explica-mi tu in ce democratie poti sa faci ce vrei si sa nu patesti nimic?
   Ia zi-mi tu, in ce democratie ai voie sa mergi , ca pieton, pe mijlocul drumului ? Pana la urma e viata ta, faci ce vrei. La fel ziceti si despre virus, ca e treaba voastra daca il luati, e alegere personala. In loc sa te feresti, tu mergi la razboi cu pieputl inainte, ca esti razes.
   In ce democratie ai voie sa conduci o masina fara carnet? Odata ce ai dat banii pe ea , e dreptul tau . Ce conteaza daca dai peste unul si il omori, e vina lui, ca nu s-a ferit! Asta e o alta logica, a razesilor liberi si democrati, cum ca nu conteaza ca iei virusul,. Oricum esti tanar si nu o sa patesti nimic. Daca te intalnesti cu unul batran, il infectezi si asta moare, e vina lui ca nu a stat in casa.


   Habar nu ai ce aia democratie. Nu ai vazut ce inseamna cu adevarat sa nu ai drepturi. Ti se pare sfarsitul lumii ca ai stat la caldurica, in casa, cu televizor, cu electricitate, cu internet (probabil ca nici nu ai stat , dar sa presupunem) , unde ai injurat conducatorii si nu ai uitat sa te dai lovit pe zoom, pe facebook, pe hotnews. Pentru astia ca tine, democratia inseamna doar drepturi, nu si obligatii.
   • -8 (24 voturi)    
    Lol (Vineri, 15 mai 2020, 10:58)

    HP [utilizator] i-a raspuns lui ion.daniel

    Inchide strazile boss, ca sa nu mai moara oameni in accidente.

    Pune carantina in fiecare an intre noiembrie si aprilie, ca e sezon de gripa (unde apropo, mor fix tot mosii, grasii si diabeticii).

    Interzice tutunul si alcoolul complet, prohibitie, ca mor sute de mii de romani anual.

    BAAAA MAI GANDITI NAIBII INAINTE SA POSTATI !
    • +1 (5 voturi)    
     iti recomand acelasi sfat (Vineri, 15 mai 2020, 13:39)

     ion.daniel [utilizator] i-a raspuns lui HP

     >Inchide strazile boss, ca sa nu mai moara oameni in accidente.

     La tine e doar alba si neagra. Nimeni nu zice sa inchizi strazile definitiv . O analogie corecta e cu momentele in care se inchid drumuri deoarece a avut loc un accident sau drumul e pe cale sa se darame. E o stare speciala si s-a luat o decizie extrema pentru a te proteja si pe tine si pe ceilalti conducatori auto. Acum esti in stare de alerta, nu se inchide strada ci doar se limiteaza accesul si viteza pentru a putea circula in siguranta.
     >(unde apropo, mor fix tot mosii, grasii si diabeticii).

     ce nu uiti sa mentionezi e ca si "gripa spaniola" tot o gripa a fost. Multi iau in derizoriu cuvantul asta , dar sunt gripe si gripe, unele mai blande , altele mortale. Si nu spui ca pentru gripa ai vaccin, ai medicamente, ai experienta si stii cum se comporta, cum trebuie sa te feresti, nu se imprastie la fel de usor, nu supraaglomereaza spitalele nu omoara oamenii cu miile pe zi. E ca sii cum ai compara merele cu fructul cartofului. Tot fructe sunt, diferenta e ca unul te baga in pamant pentru ca esti prost si nu stii ca la cartof nu fructul se manaca ,ci partea ingropata in pamant .
     >Interzice tutunul si alcoolul complet, prohibitie, ca mor sute de mii de romani anual.
     Imi place cum mintiti voi, sute de mii de romani anual , auzi! Pai daca era dupa tine in 10 ani nu mai era nici un roman pe pamant. Dar hai sa trecem peste minciuna evidenta si sa zicem ca alcoolul, tutunul au restrictii destule si acum . De ex: nu il pot consuma decat cei peste 18 ani, in multe locuri ai restrictii de genul nu poti fuma in localuri publice inchise, nu poti bea pe strada, nu poti sa conduci masina baut sau nu poti intra in anumite locuri daca esti in stare de ebrietate s.a.m.d Dar tu esti un rebel , nu tii cont de nimic, ca esti suporter de a lui Trump si te duci cu mitraliera in mana sa asaltezi primaria sau guvernul cand nu iti convine
     • 0 (6 voturi)    
      Lol (Vineri, 15 mai 2020, 14:47)

      HP [utilizator] i-a raspuns lui ion.daniel

      "Acum esti in stare de alerta, nu se inchide strada ci doar se limiteaza accesul si viteza pentru a putea circula in siguranta."

      Fals. Daca se limita accesul si viteza, in loc sa se inchida, terasele si restaurantele ramaneau deschise, cu impunerea anumitor masuri restrictive.

      "ce nu uiti sa mentionezi e ca si "gripa spaniola" tot o gripa a fost. Multi iau in derizoriu cuvantul asta , dar sunt gripe si gripe, unele mai blande , altele mortale."

      Doar ca asta nu e gripa spaniola. In schimb avem cancer, HIV si alte afectiuni urgente, pentru care nu se inchide o tara intreaga, si unde bolnavii cronici nu au acces nici macar la urgente, pentru ca mor mosii, grasii si diabeticii.

      "Imi place cum mintiti voi, sute de mii de romani anual , auzi! Pai daca era dupa tine in 10 ani nu mai era nici un roman pe pamant. Dar hai sa trecem peste minciuna evidenta si sa zicem ca alcoolul, tutunul au restrictii destule si acum ."

      Ideea e ca interdictiile astea sunt date dupa ureche, si nu au niciun efect.

      A scazut numarul deceselor ? Insignifiant, avem focare intregi prin caminele de batrani.

      Nu sunt un rebel, sunt un om intreg la cap, care isi asuma ca bea, ca fumeaza si ca sta acasa daca se simte cu musca pe caciula (daca as fi batran, obez sau diabetic).

      Nu blochezi toata planeta pentru o parte infima a populatiei.
      • +1 (3 voturi)    
       Ba , da destept mai esti. (Vineri, 15 mai 2020, 21:43)

       kokos [utilizator] i-a raspuns lui HP

       Pai tu compari coronavirusul cu hiv-ul si cancerul?Pai astea sunt contagioase , se iau prin tuse si stranut?Mare ti-e gradina Doamne , si multi prosti sar gardul!
       • 0 (0 voturi)    
        Lol (Sâmbătă, 16 mai 2020, 10:50)

        HP [utilizator] i-a raspuns lui kokos

        Nu eu compar, tocmai de aia e o prostie sa instaurezi carantina mondiala pentru o gripa care afecteaza un numar redus de oameni, si aia cu comorbiditati cunoscute.
   • +10 (14 voturi)    
    Foarte... (Vineri, 15 mai 2020, 11:12)

    ElDiablo [utilizator] i-a raspuns lui ion.daniel

    ...bine punctat.
    Din pacate, pentru o mare parte din concetatenii nostri democratia e o notiune prost inteleasa, in cele mai multe cazuri ei confunda democratia cu domnia bunului plac.
    Democratie inseamna in principal sa respecti legea si pe cei de langa tine, nici un caz ca poti face orice-ti trece prin cap fara sa existe vreo consecinta.
   • -1 (1 vot)    
    Comentariu sters de utilizator (Vineri, 15 mai 2020, 16:35)

    [anonim] i-a raspuns lui ion.daniel

  • +10 (26 voturi)    
   În sudul Europei (Vineri, 15 mai 2020, 5:40)

   nick24 [utilizator] i-a raspuns lui

   În nord e democratie, nu au stare de urgență, numai sfaturi/recomandări de urmat.
   Oare de ce numai cu constrângere e posibil în Italia, Spania, România?
   • +10 (20 voturi)    
    Democratie (Vineri, 15 mai 2020, 10:19)

    zigzag [utilizator] i-a raspuns lui nick24

    Pentru ca suedezilor, daca le recomanzi sa stea in casa, stau in casa. La noi se supara ca e dictatura, ca de ce nu li se da ceva pe degeaba, ca de ce nu pot ei sa faca ce vor si cand vor. Pe scurt: pentru ca suedezul nu scuipa pe jos.
    • -4 (12 voturi)    
     Nu mai minti (Vineri, 15 mai 2020, 12:02)

     TrickyWicky [utilizator] i-a raspuns lui zigzag

     N-a recomandat nimeni in Suedia sa stai in casa pt ca nu este benefic sistemului imunitar.
     Au interzis doar adunarile de peste 50 de persoane.
     LA nivel global momentan sunt aprox 200 000 decedati de 3 ori mai putin decat cei decedati de gripa
     Toate masurile care s-au luat pana acum contravin logicii bunului simt si nu sunt beneficie pt sistemul imunitar /sanatate
   • +2 (2 voturi)    
    Pentru ca (Vineri, 15 mai 2020, 14:15)

    Taras Bulba [utilizator] i-a raspuns lui nick24

    Pentru ca romanul (vezi Alex12356... de mai sus) un intelege recomandarile...el intelege doar legea pumnului in gura!
  • +19 (35 voturi)    
   Vrei sa spui din 2016 sau ai uitat deja? (Vineri, 15 mai 2020, 8:42)

   taro [utilizator] i-a raspuns lui

   Ai uitat cum PSD s-a p. pe democatie cu o ordonanta data in miezul noptii?

   In rest ce nu-ti place? Nu ai fost la o bericica sau la un mic? Sunt deja peste 1000 de oameni morti si alte cateva mii internati prin spitale.

   Dar nu conteaza altii, tu sa te simti bine. Cum te-ai simti daca cineva din familia ta ar fi in spital si tu i-ai bagat acolo?

   Acum se vede cine a intelese ce-i aia democratie si cine sunt idiotii care voteaza pentru PSD.
   • +3 (21 voturi)    
    Lasa/l! (Vineri, 15 mai 2020, 9:15)

    , AlwaysToTheRight, NeveRed! [utilizator] i-a raspuns lui taro

    Asa cum s-au 3,14sat pe ea de diaspora, la fel procedeaza si cu democratia.
    Democratie e cand le convine; cand nu, schimba tot, chiar si la miezul nopptii.
    De ce?
    Pentru ca pot; asta da, democratie!
    La ei democratia nu ce vrea poporul, ci ce vor ei pentru popor!
    Sa fim seriosi!
    Nu ai cu cine vorbi!
  • -3 (21 voturi)    
   Nu e vorba de democratie ci de statul de drept! (Vineri, 15 mai 2020, 9:20)

   Alui [utilizator] i-a raspuns lui

   Adica constitutia, legea suprema in stat, e incalcata in cunostinta de cauza! Asta de fapt e o lovitura de stat, soft! Dar la fel de grav! Suntem in rand cu Turcia si Ungaria!
   • 0 (10 voturi)    
    poti sa citezi exact ce articol din Ordonanta (Vineri, 15 mai 2020, 10:47)

    AliKimiku [utilizator] i-a raspuns lui Alui

    Incalca Constitutia?
    • -1 (13 voturi)    
     Vezi in text! (Vineri, 15 mai 2020, 11:03)

     Alui [utilizator] i-a raspuns lui AliKimiku

     https://www.hotnews.ro/stiri-coronavirus-23997028-motivare-timp-record-ccr-privind-starea-alerta-romania-guvernul-nu-poate-restrange-drepturi-libertati-nici-nu-poate-delega-aceasta-sarcina.htm

     “ Motivare în timp record a CCR privind starea de alertă în România: Guvernul nu poate restrânge drepturi și libertăți și nici nu poate delega această sarcină”.
  • +6 (18 voturi)    
   Daca cetatenii nu sunt civilizati... (Vineri, 15 mai 2020, 9:49)

   Seby30 [utilizator] i-a raspuns lui

   nu merge democratia. Dar apropo....Ce intelegi tu prin democratie? Sa faci ce ai tu chef? Nu vezi ca 80% nu stiu sa poarte o masca, nu vezi cati analfabeti functionali sunt? Nu vezi ca daca nu mai sunt amenzi nu le pasa de absolut nimic? Cu astia nu poti face democratie de care ti-e dor tie. Incearca in tarile scandinave, dar nu la noi.
   • -3 (9 voturi)    
    Și guvernanții obligă oamenii să devină civilizati (Vineri, 15 mai 2020, 10:25)

    hic sunt leones [utilizator] i-a raspuns lui Seby30

    până când aceștia se satură și-i fugăreasc cu parii sau mai bine îi educă, le explică, le RECOMANDĂ (și eventual îi îngroapă pe cei care nu au loc într-o societate civilizată)?
   • +4 (6 voturi)    
    Generalizezi! (Vineri, 15 mai 2020, 11:14)

    Alui [utilizator] i-a raspuns lui Seby30

    Nu pot fi toti cetatenii la fel. Daca 99 din 100 ar fi necivilizati, nu ai dreptul ca pe 1 din 99 sa-l numesti necivilizat si sa-l tratezi ca atare.
    Uite, multi romani sunt prosti, ca tine, dar nu putem sa-i numim pe toti prosti!
   • -2 (4 voturi)    
    Exemplu de asa NU (Vineri, 15 mai 2020, 12:44)

    mihaipricop [utilizator] i-a raspuns lui Seby30

    e chiar sica mandalina care deobicei nu poarta masca iar cand o poarta e pe gusa si si-o aranjeaza la fiecare 15-20 de secunde.
  • +2 (8 voturi)    
   restrictii nerestrictii... (Vineri, 15 mai 2020, 11:09)

   wweesstt [utilizator] i-a raspuns lui

   pe cine mai intereseaza.... aiti vazut ca in aceasta criza econimica provocata de covid si intretinuta de politicieni, foarte multi oameni au ramas far loc de munca, dar politistilor li se maresc salariile?! Icredibil! Defapt in tara pensiilor speciale nesimtite si a bugetarimii dodoloate nu este de mirare! Romania nu mai are viitor! Vindeti tot (cat inca mai puteti) si plecati din tara asta!
 • -12 (52 voturi)    
  RED ALERT! (Vineri, 15 mai 2020, 1:07)

  Nyk1 [utilizator]

  Scuturile la maxim! Fiecare să-și ridice scuturile, măștile, etc. - dușmanul este ca o navă romulană camuflată gata oricând să ne distrugă!
 • +8 (50 voturi)    
  OUG este lege? (Vineri, 15 mai 2020, 1:15)

  iulisimo [utilizator]

  Păi nu zicea Curtea că o idioțenie care limitează drepturi constituționale trebuie să fie lege? OUG este lege?
  • 0 (14 voturi)    
   Comentariu sters de utilizator (Vineri, 15 mai 2020, 2:16)

   [anonim] i-a raspuns lui iulisimo

   • +1 (1 vot)    
    Ba desteptilor , ce s-a votat in (Vineri, 15 mai 2020, 21:47)

    kokos [utilizator] i-a raspuns lui

    parlament miercuri? O LEGE! In baza ei , Comitetul pt. Situatii de Urgenta a dat hotararea de azi-noapte. Totul e foarte legal si constitutional.
  • +3 (11 voturi)    
   Pânâ când zice (Vineri, 15 mai 2020, 5:41)

   nick24 [utilizator] i-a raspuns lui iulisimo

   Se face luni
  • -7 (23 voturi)    
   Ce te miri, Orban si guvernul meu (Vineri, 15 mai 2020, 8:32)

   xrogo [utilizator] i-a raspuns lui iulisimo

   calca cu gratie Constitutia in picioare si apoi ne cer sa-i laudam cat de ocosi sunt ei?
  • -3 (17 voturi)    
   declararea (Vineri, 15 mai 2020, 9:52)

   nahir [utilizator] i-a raspuns lui iulisimo

   de catre faimosul consiliu a starii de alerta incepand de azi 15.05.20 este ilegala avand in vedere ca ea intra in vigoare o data cu legea votata de Parlament, adica pe 18.05.20.
   Nici Iohannis nu a prelungit starea de urgenta cu 3 zile (desi ar fi putut sa o faca), dar s-a trezit vela si cu arafat sa se dea co*osi).
   Ca urmare, absolut toate restrictiile anuntate, nu pot intra in vigoare decat tot cu data de 18.05.20.
   Ei, explica-i asta lui garcea care va sta la iesirea din localitate si-i va opri pe toti care nu au declaratia aia noua, de care s-a vorbit abia aseara la 23:30 (ai putea banui ca au facut-o intentionat).
   Nu pricep de ce este exceptata deplasarea intre localitati in cazul decesului unui membru al familiei, dar in cazul casatoriei, logodnei sau botezului este interzisa deplasarea.
   • +1 (1 vot)    
    Io (Vineri, 15 mai 2020, 14:19)

    Taras Bulba [utilizator] i-a raspuns lui nahir

    Pe bune, casatoria si botezul nu pot astepta? Trebuie sa fii inconstient sa faci de-astea in aceasta perioada!

    Mai mult, faptul ca e ilegala sau nu aceasta hotarare nu conteaza prea mult, ideea e sa creeze suficienta retinere in randul populatiei pentru urmatoarele 3 zile, cand intra si legea in functiune. Pana la urma asta e obiectivul, sa-i tii pe idioti pe-acasa. Ca daca ii zici romanului ca nu-si ia amenda, maine dimineata e bara la bara pe Valea Prahovei!
  • 0 (10 voturi)    
   OUG (Vineri, 15 mai 2020, 10:26)

   zigzag [utilizator] i-a raspuns lui iulisimo

   Ordonantele de urgenta au statut de lege dupa ce starea de urgenta a fost votata in Parlament. Practic votul din parlament abiliteaza Guvernul sa dea legi. Sunt fostele "decrete", au regim similar.
 • -18 (52 voturi)    
  pana la urma (Vineri, 15 mai 2020, 1:15)

  cucuveauamov [utilizator]

  am voie sa stranut intentionat?
  • +1 (13 voturi)    
   Sanatate si noroc!:-):-):-) (Vineri, 15 mai 2020, 8:36)

   Namaste [utilizator] i-a raspuns lui cucuveauamov

   Hapciu! (din solidaritate)
  • 0 (10 voturi)    
   in sfarsit (Vineri, 15 mai 2020, 9:54)

   nahir [utilizator] i-a raspuns lui cucuveauamov

   ai bagat si tu o ironie buna.
   Se pare ca mai ai vreun neuron pe langa paiele din dotare.
 • -4 (28 voturi)    
  Au facut ceva pe Constitutie (Vineri, 15 mai 2020, 2:08)

  adrian_83 [utilizator]

  E incredibil cat tupeu au PNL-istii astia. Au incercat sa introduca un articol neconstitutional in lege, nu le-a iesit si acum au adoptat o ordonanta vadit neconstitutionala.

  In afara Situatiei de Urgenta nu se pot restrange drepturile cetatenilor decat prin lege.

  Asa ceva nu se mai poate, e un abuz fara margini. E vina lor ca nu au depus proiectul de lege la timp. Si oricum Parlamentul are ultimul cuvant, chiar daca adopta ceva ce nu ii convine guvernului, guvernantii trebuie sa accepte. Asta e separatie puterilor in stat.

  Sper ca Renate sa atace cat mai repede ordonanta si cei de la CCR sa o desfiinteze rapid.

  Decat sa faca asta mai bine prelungeau starea de urgenta.
 • +2 (18 voturi)    
  Petitie online (Vineri, 15 mai 2020, 3:13)

  GoguBordei1 [anonim]

  Va rog respectuos sa analizati din punct de vedere constitutional si legea starii de alerta. Atata timp cat se cere cetatenilor sa dovedeasca ca sunt cinstiti si nu invers, cel care amendeaza sa dovedeasca ca a gresit, e clar ca fundamentul este total eronat. Intradevar diversiunea cu a pune 38 de intrebari ca si cum ar fi fost de la cetateni si a raspunde a functionat, fiindca oamenii nu s-au prins ca nu exista o casuta de dialog in care oamenii sa puna efectiv intrebari, fiindca atunci n-ar mai fi fost 38 ci 38 de milioane de intrebari, si va demonstrez imediat de ce. Ar fi fost 38 de milioane fiindca fiecare cetatean va poate indica cel putin 4-5 situatii justificate la care n-aveati cum sa va ganditi si care sunt foarte greu daca nu imposibil de dovedit ca fiind de fapt justificate. Adica legiuitorul trebuia sa indice ce anume este ilegal de facut, nu ce este permis, si atunci un set limitat de actiuni interzise poate fi gestionat, dar un set limitat de actiuni permise e impotriva drepturilor omului si a bunului simt, nu poti legifera ce este permis, niciodata, ci doar ce este interzis.
  Nu invinovatesc pe nimeni, fiindca legislatia din Romania a fost rescrisa dupa 1945 de niste oameni care au tradus destul de prost din rusa, iar la randul ei legislatia sovietica nu avea ca prim element central omul si nevoile sale, ci dimpotriva ideea unei legislatii coercitive si opresive menita sa se aplice doar maselor, cei din conducere stiind ca ei pot sa faca ce vor -deci nu conta duritatea legilor, dimpotriva cu cat mai coercitive si dure cu atat mai "bine" -evident doar pentru conducatori. Din pacate armonizarea cu legile europene merge destul de greoi, dupa 15 ani de cand a fost inceputa (cu scopul integrarii in UE), abia s-a ajuns la 50-60%, dupa un efort titanic, si cu rezultate indoielnice. Asta fiindca bazele legislatiei sunt total diferite, desi elementare, orice om pus sa aleaga intre cele doua variante care sunt nucleul sau spiritul legilor o va alege clar pe cea
 • +8 (12 voturi)    
  Important (Vineri, 15 mai 2020, 5:56)

  Captain Obvious [utilizator]

  E că am avut focuri de artificii. Eu zic că am merita și noi un pic de "acțiune". Prea am dus-o bine
 • +8 (30 voturi)    
  tuturor nemultumitilor (Vineri, 15 mai 2020, 6:13)

  CDBordeianu [utilizator]

  Din păcate, numai pătitul e priceput.
  Nu este crestineste si nici medical, dar poate ar fi bine ca toti nemultumitii să contracteze o coveala, sau măcar o răceală, și să se perpelească câteva zile „o fi COVID/n-o fi COVID”. Atunci aș dori să-i aud condamnand încălcarea drepturilor fundamentale prin măsuri luate în pandemie pentru ca nici tampitii să nu se îmbolnăveasca. Iar nemernicilor din anumite Ogrăzi, care fac jocuri politice riscandu-ne nouă sănătatea, și care resping desfiintarea unor privilegii (pentru că dansii se bucură cu nerusinare de acelea), acelora le doresc în special ce le-am dorit nemultumitilor.
  Mai țineți minte postarile pe internet ale ROMAnului care s-a filmat mai întâi grozăvindu-se că încalcă prevederile stării de urgentă? L-ați văzut mai apoi perpelindu-se – pierit – pe targă, în salvarea care-l transporta la un spital COVID? În final, l-ați văzut după 2 săptămani, povestind spăsit câte a pătit pană a reușit să scape. Așa ceva le doresc și ticălosilor din PSD-ALDE-proROMAnia și slugoilor lor din anumite Ogrăzi.
  • +1 (25 voturi)    
   Chiar daca as lua Covid si as muri, n-as renunta (Vineri, 15 mai 2020, 9:32)

   Alui [utilizator] i-a raspuns lui CDBordeianu

   La drepturile mele si la libertate! In unele cazuri nu exista nici un risc (0 cazuri de Covid in localitate sau zona, oameni care sunt imuni/vindecati). Deci masurile nu au nici un efect! In plus declaratia pe proprie raspundere e o prostie strigatoare la cer! E absurda, inutila si un atac direct la dreptul la viata personala!
   De fricos ce esti, nici nu mai gandesti cu capul ala!
   • +1 (11 voturi)    
    Am dat din greșeală un vot în minus (Vineri, 15 mai 2020, 10:29)

    hic sunt leones [utilizator] i-a raspuns lui Alui

    Meriți un plus și-ți cer scuze.
    • 0 (10 voturi)    
     La mine a fost mai grav! (Vineri, 15 mai 2020, 11:15)

     Alui [utilizator] i-a raspuns lui hic sunt leones

     I-am dat plus respectivului din greseala! :))
     • -2 (6 voturi)    
      Grav este că nu ești de acord cu ce zice (Vineri, 15 mai 2020, 11:32)

      hic sunt leones [utilizator] i-a raspuns lui Alui

      .
      • +1 (1 vot)    
       Adica sa doresc COViD cuiva? (Vineri, 15 mai 2020, 14:29)

       Alui [utilizator] i-a raspuns lui hic sunt leones

       Ma refeam la postarea initiala a lui CDBordeianu.
       • +1 (1 vot)    
        Acum am înțeles ce mi-ai transmis (Vineri, 15 mai 2020, 15:57)

        hic sunt leones [utilizator] i-a raspuns lui Alui

        Nu m-am uitat cu cine port discuția :)))
        Scuze încă o dată pentru minusul inițial și îți transmit aprecierea mea pentru mesajul transmis!
   • +3 (11 voturi)    
    de dreptul la viata ai auzit (Vineri, 15 mai 2020, 11:00)

    AliKimiku [utilizator] i-a raspuns lui Alui

    Declaratia e un atac direct la viata personala, zici?
    Pai uite ce facem, fac eu un drum la Tandarei ca tot am rude in zone si apoi vin frumos in zona ta libera de Covid si stam la o discutie ca barbatii fara masca. Dupa aia nu ai decat sa te pupi in bou cu toti vecinii. Vorbim dupa doua saptamani.
    Mai agitatule, zonele alea cu zero cazuri au ramas asa fix din cauza regulilor impuse. Daca romanii misunau ca iepurii in toate partile mai aveai tu din parti zone "libere' de Covid.
    • 0 (14 voturi)    
     Poti sa vi, te astept! (Vineri, 15 mai 2020, 11:31)

     Alui [utilizator] i-a raspuns lui AliKimiku

     Stau in Olanda, unde nu au fost restrictiile stupide din Romania. Am avut vecini bolnavi de COVID (testati pozitiv) si cazuri foarte probabile netestate. Si am stat la 1 metru de ei. Am mers la magazine la 2-3 zile, m-am plimbat cu bicicleta si masina pe unde am vrut, fara declaratie si fara masca! Sunt sanatos tun!
   • +1 (1 vot)    
    Nu (Vineri, 15 mai 2020, 14:21)

    Taras Bulba [utilizator] i-a raspuns lui Alui

    Declaratia are rol de disuasiune. Intelegi logica?
  • 0 (8 voturi)    
   cati sunt la ATI (Vineri, 15 mai 2020, 12:04)

   TrickyWicky [utilizator] i-a raspuns lui CDBordeianu

   desteptule? vad ca se pune mult accent pe infectati asimptomatici ..dar intreb? cati sunt la ATI si cati au fost la ATI toata erioada asta in care isteria a fost mentinuta artificial???
 • -1 (21 voturi)    
  Comentariu sters de utilizator (Vineri, 15 mai 2020, 6:39)

  [anonim]

 • +2 (22 voturi)    
  No las' ... (Vineri, 15 mai 2020, 6:45)

  ASI.MO [utilizator]

  ... ca au voie sa se intalneasca crestinopatii la slujbe religioase de impartire a COVID19 pe care orala. De fapt, ei sunt exceptii de la tot... de la decenta, de la impozite, de la taxe, de la inteligenta si cultura. Ei au voie sa-si raspandeasca orice pe cale orala, duhovniceasca! Doamne pazeste! :-))))))
  • -1 (15 voturi)    
   De fapt, AU dreptul! (Vineri, 15 mai 2020, 9:25)

   Alui [utilizator] i-a raspuns lui ASI.MO

   E vorba de ceva ce ii priveste personal pe ei! Din moment ca nu avem stare de urgenta, drepturile individuala nu pot fi restranse! E acelasi lucru ca si cum cineva ar vrea sa traverseze pe o funie distanta intre doua blocuri. E periculos, poate muri, dar daca el crede ca o poate face, nimeni nu are dreptul sa-l opreasca!
 • +2 (12 voturi)    
  Localitate (Vineri, 15 mai 2020, 9:04)

  Anges [utilizator]

  Inseamna doar satul sau si comuna in care locuiesti???
  • -3 (7 voturi)    
   Doar casuta in care locuiesti.... (Vineri, 15 mai 2020, 9:52)

   Seby30 [utilizator] i-a raspuns lui Anges

   Eu nu te-as lasa nici din camera ta sa iesi.
  • 0 (8 voturi)    
   :)) (Vineri, 15 mai 2020, 9:58)

   nahir [utilizator] i-a raspuns lui Anges

   :)) :))
   Raspuns : da, cu conditia sa nu fie mai mult de 3 sate neinrudite intr-o comuna.
   Daca sunt inrudite, comuna poate avea fara numar, fara numar.
 • -13 (23 voturi)    
  Care familie (Vineri, 15 mai 2020, 9:16)

  Ochii_pe_voi [utilizator]

  j) deplasarea pentru participarea la evenimente familiale
  Să ne lămurească LuCovidul: care familie, aia tradițională?
  • +4 (14 voturi)    
   Intrebarea asta (Vineri, 15 mai 2020, 9:25)

   , AlwaysToTheRight, NeveRed! [utilizator] i-a raspuns lui Ochii_pe_voi

   pune-i-o lui Dragnea, Tariceanu... Ei sunt cu traditionalul asta, diferenta de 30-40 ani!
 • -2 (18 voturi)    
  Bun venit in dictatura Romania! (Vineri, 15 mai 2020, 9:22)

  Alui [utilizator]

  Cand e incalcata Constitutia ca “asa vrea muschiul” cuva, avem o lovitura de stat! O lovitura de stat, daca resuseste, implementeaza automat o dictatura!
 • -2 (20 voturi)    
  eu nu inteleg nimic (Vineri, 15 mai 2020, 9:36)

  ipsilon [utilizator]

  ce-a citit Vela si cu ceilalti aseara?!?! ce document au citit? daca CC a zis ca trebuie Lege cu valabilitate la 3 zile de la publicare, la ce ne-a amanintat azi noapte ?!?
  Deci au dat la blat, s-au inecat si s-au cacat pe ei, sa nu recunoasca ca n-au ce face, 3 zile sunt descoperite total, nu ?
 • -2 (20 voturi)    
  Mai bine pastrau starea de urgenta! (Vineri, 15 mai 2020, 9:43)

  Alui [utilizator]

  De ce trebuie sa incalce Constitutia asa?
  • 0 (8 voturi)    
   stare de urgenta (Vineri, 15 mai 2020, 12:06)

   TrickyWicky [utilizator] i-a raspuns lui Alui

   pt ce? spitale goale si vreo 100 la ATI ( desi nu cred) cu cormobiditati grave.
   Cineva va raspunde pt mizxria asta
 • +4 (12 voturi)    
  Guvernanti sub-mediocrii! (Vineri, 15 mai 2020, 11:22)

  Alui [utilizator]

  Eu ma consider o persoana medie. Am terminat o scola la stat (facultate+master), lucrez in strainatate o munca de birou, am o casa, copil, masina, etc. Daca as fi fost eu la guvernare, n-as fi facut asemenea prostii de-a dreptul! Deci cei care ne conduc sunt mai prosti ca mine, logic, deci sub-mediocri! Luati exemplul lui Vela: facultate privata la 30 de ani, poarta geaca de piele de taran, azi ii spune CCR-ul ca nu e voie o chestie, azi o face! Daca asta nu e prostie, nimic nu e!
 • +4 (10 voturi)    
  2 luni de gratie s-au terminat (Vineri, 15 mai 2020, 11:48)

  PrivireCritica [utilizator]

  Sa fim sinceri: populatia a avut drepturile incalcate 2 luni de zile pentru a rezolva problemele datorate incompetentei, nepriceperii sau relei vointe a celor ce au guvernat tara in ultimii 5-10 ani
  Nici unul dintre cei care apar acum la televizor nu si-au facut treaba anterior: nici Arafat ( lipsa echipamente de protectie si interventie), nici managerii de spitale ( lipsa stocuri) , nici ministrii ( lipsa proceduri si simulari)
  Populatia a fost sacrificata 2 luni de zile ca sa nu capoteze sistemul medical
  Acum trebuie sa se schimbe lucrurile si cine e incompetent sa plece. Nu trebuie sa mai sacrificam iar libertati pentru ca avem incapabili in functii cheie, cine nu e in stare sa plece... raport cu starea actuala si OUT daca nu sunt in stare sa faca fata dupa 2 luni de gratie
  • 0 (2 voturi)    
   ok si alternativa? (Vineri, 15 mai 2020, 13:47)

   ion.daniel [utilizator] i-a raspuns lui PrivireCritica

   Sa zicem ca asa e, ne-au incalcat drepturile pentru ca erau nepregatiti, pentru ca nu si-au facut treaba(in franta, in italia, in spania, sua etc a fost super ok) si na ,a trebuit sa stam 2 luni in casa. Alternativa ar fi fost sa mergi cu pieptul gol la razboi, si in timp ce mori sa zici, e vina lor ca nu s-au pregatit. Sigur o sa te simti mai bine, ai murit liber, i-ai injurat pe conducatori, ai denuntat incompetenta lor , dar rezultatul e exact acelasi, tot mort o sa fii.
   De acum inainte , ca sa nu se mai intample asta, fa ceva. Ai grija ce si pe cine votezi, mergi si trage regulat guvernantii de urechi(nu ca la colectiv), nu rade de la balcon de idiotii care protesteaza in strada pentru o viata mai buna si pentru a denunta toate neregulile din sistemul public s.am.d
   • +1 (1 vot)    
    Nu murea nimeni fara declaratie! (Vineri, 15 mai 2020, 14:32)

    Alui [utilizator] i-a raspuns lui ion.daniel

    Dovada prostiei lor e ca au specificat ce e voie si obligatoriu, in loc sa specifice doar ce e interzis. Au inchis spitale si au murit oameni fara tratament!
 • -1 (3 voturi)    
  cat timp trebuie sa stai in izolare la domiciliu? (Vineri, 15 mai 2020, 12:55)

  Tm124 [utilizator]

  14. (1) Se instituie, începând cu data de 15.05.2020, pentru toate persoanele care
  vin în România din străinătate, măsura carantinării/izolării la locuință împreună cu
  familia/aparținătorii cu care locuiesc împreună....


  se pare ca au uitat sa specifice si perioada, deci stai in izolare la domiciliu toata viata sau pana la urmatoarea "anexa"....
 • -1 (5 voturi)    
  Voi sunteti la "cu exceptia" (Vineri, 15 mai 2020, 13:06)

  radu222 [utilizator]

  Mai postacilor pezedisti, aceste reglementari nu sunt pentru voi. Voi sunteti la "cu exceptia". Voi sunteti exceptia, voi puteti umbla pe oriunde, voi puteti sa luati corona, sa nu mergeti la spital, orice. Asa ca, de ce va dati de ortu popii?
 • +4 (4 voturi)    
  Comentariu sters de utilizator (Vineri, 15 mai 2020, 13:27)

  [anonim]

  • +1 (1 vot)    
   Nu stiu daca mai exista in tara asa ceva, (Vineri, 15 mai 2020, 14:24)

   xrogo [utilizator] i-a raspuns lui

   sau daca Johann a stiut despre ea, dar la noi in Maramures s-a infiintat Zona Metropolitana Baia Mare, o simpla cautare pe net si-o sa vedeti ca are o intindere destul de mare, noi avem noroc ca nu ne trebuie declaratie in acea zona.


Abonare la comentarii cu RSS
Întâlniri on-line | #deladistanță

Top 10 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by