​UPDATE Mall-urile mici, cu o suprafață de până la 15.000 de metri pătrați, s-ar putea redeschide începând cu 15 mai - noi modificări aduse în Parlament la legea privind starea de alertă

de I.H.     HotNews.ro
Miercuri, 13 mai 2020, 18:44 Actualitate | Coronavirus


mall
Foto: sibiu100%
​Mall-urile mici, cu o suprafață de până la 15.000 de metri pătrați, s-ar putea redeschide începând cu 15 mai, când starea de urgență va fi înlocuită cu starea de alertă. Aceasta este una dintre modificările aduse de deputații din Comisia juridică în raportul asupra proiectului de lege elaborat de Guvern.

Proiectul de lege elaborat de Guvern privind măsurile care vor fi luate pe durata stării de alertă, din 15 mai, a suferit modificări substanțiale la Senat în urmă cu o zi.

De asemenea, acesta a fost modificat și miercuri în comisiile de specialitate ale Camerei Deputaților. Printre măsurile introduse se numără: Parlamentul este cel care încuvințează starea de alertă pe o perioadă de maxim 30 de zile, amenziile nu pot fi mai mari de 25.000 de lei și se mențin restricțiile privind circulația între localități.

Noul raport cuprinde mai multe modificări, una dintre acestea referindu-se la magazinele care ar putea fi deschise odată cu trecerea la starea de alertă. Astfel, în această categorie au fost introduse și mall-urile mici, cu o suprafață de până la 15.000 de metri pătrați.

Art. 9:
 • (1) Pe durata stării de alertă se pot suspenda activitățile de comercializare cu amănuntul a produselor și serviciilor în centrele comerciale în care își desfășoară activitatea mai mulți operatori economici, cu acordul CNSSU.
 • (2) Măsura prevăzută la alin. (1) nu se aplică în cazul centrelor comerciale mici de sub 15.000 mp, cu magazine individuale din incintă de sub 500 mp fiecare.
 • (3) Prin excepție de la alin (1) sunt permise următoarele activități comerciale:
 • a) vânzarea produselor electronice și electrocasnice, doar dacă operatorii economici asigură livrarea acestora la domiciliul/sediul cumpărătorului;
 • b) activitatea desfășurată de operatorii economici din cadrul centrelor comerciale care au accesul asigurat direct din exteriorul incintei și este întreruptă comunicarea cu restul complexului;
 • c) activitatea desfășurată de către magazinele agroalimentare, farmacii, cabinetele stomatologice, curățătorii de haine și centrele de îngrijire personală, precum și vânzarea produselor și serviciilor de optică medicală.
Argumentele pentru redeschiderea centrelor comerciale cu suprafata sub 15.000 de metri pătrați

"Centrele comerciale din provincie nu sunt locuri de petrecut timpul liber (cinema, food-court cu multe restaurant şi spaţii de mancare în comun, săli de joacă pt copii şi adulti, patinaje, etc) unde oamenii petrec prea mult timp în[untru (în general între 2 şi 3 ore), ci sunt locuri pentru a rezolva cumpărăturile strict necesare şi serviciile indispensabile, care se rezolvă intre 10 si 30 de minute, pe o suprafaţă totală desfăşurată maximă de 10.000 – 15.000 mp, mult mai mic decat un magazin de bricolaj sau hypermarket, care erau oricum deschise şi pană acum. Mallurile mari încep peste 20.000 – 30.000 mp cu spaţii generoase de divertisment.

Serviciile importante sunt: ştampile, copiat chei, curăţătorie, schimb valutar, casa de amanet, suplimente nutritive, farmacie, birou asigurări, florărie, servicii şi reparaţii GSM, tablete şi laptopuri, parfumerie, optică medicală, magazine de telefoane, bijuterii, cadouri, magazine de cărţi, agenţii de turism, mercerie, şosetărie, copy center, tăbăcărie, ceasornicărie, fiecare pe suprafeţe între 2 si max 40 mp, dar nu mai mult ca 100-200 mp total.

În centrele comerciale din provincie nu sunt spaţii de divertisment, ci numai magazine pe suprafeţe mici şi medii, de 50 – 500 mp max, cu produse de strictă necesitate. Niciun magazin individual din aceste centre comerciale nu depăşeşte 500 mp".

Măsurile pentru asigurarea rezilienței comunităților sunt, potrivit raportului adoptat de deputații juriști:
 • a) evacuarea temporară a persoanelor și bunurilor din zona afectată sau posibil a fi afectată;
 • b) acordarea de ajutoare de primă necesitate pentru persoanele și animale afectate;
 • c) efectuarea lucrărilor pentru modificarea de urgență a mediului înconjurător și infrastructurii, stabilite de forțele de intervenție pentru oprirea sau limitarea efectelor situației de urgență;
 • d) măsuri de protecție a vieții și pentru limitarea efectelor tipului de risc produs asupra sănătății persoanelor, inclusiv instituirea carantinei sau a izolării la domiciliu;
Măsurile pentru diminuarea impactului tipului de risc:
 • a) restrângerea sau interzicerea organizării și desfășurării unor mitinguri, demonstrații, procesiuni, concerte sau a altor tipuri de întruniri, în spații deschise, precum și a unor întruniri de natura activităților culturale, științifice, artistice, religioase, sportive sau de divertisment, în spații închise;
 • b) restrângerea sau interzicerea circulației persoanelor și vehiculelor în locurile și, după caz, în intervalele orare stabilite;
 • c) interzicerea ieșirii din zonele stabilite și, după caz, în intervalele orare stabilite sau instituirea carantinei asupra unor clădiri, localități sau zone geografice;
 • d) restrângerea sau interzicerea efectuării de către operatori a transporturilor rutiere, feroviare, maritime, fluviale, aeriene sau cu metroul pe rutele și, după caz, în intervalele orare stabilite;
 • e) închiderea temporară a unor puncte de trecere a frontierei de stat;
 • f) limitarea sau suspendarea pe durată determinată a activității unor instituții sau operatori economici;
 • g) participarea cetățenilor și a operatorilor economici la unele activități în folosul comunităților locale.
Pe durata stării de alertă autoritățile locale au obligația să asigure accesul cetățenilor pentru desfășurarea activităților sportive în aer liber cu acordul CNSSU în parcurile localităților și pe terenurile de sport ale instituțiilor aflate în administrare.

Pe durata stării de alertă, activitatea instituţiilor muzeale, a bibliotecilor, librăriilor, cinematografelor, studiourilor de producţie de film şi audiovizual, a instituţiilor de spectacole şi/sau concerte, a centrelor şi/sau a căminelor culturale şi a altor instituţii de cultură, precum şi evenimentele culturale în aer liber şi festivalurile publice şi private se vor putea desfășura potrivit unor regulamente ce prevăd măsuri de protecție sanitară stabilite prin ordin comun al Ministrului Culturii și al Ministrului Sănătății.

În situația nerespectării măsurilor de protecţie sanitară prevăzute la alin. (1), activitățile menționate pot fi suspendate prin hotărârea CNSSU pe o perioadă determinată.

O altă modificare adusă: Pe durata stării de alertă, posturile vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătăţii şi unităţilor aflate în subordinea, coordonarea şi sub autoritatea Ministerului Sănătăţii, inclusiv funcţiile publice de execuţie si conducere, pot fi ocupate de funcționari publici sau personal contractual, prin numire, fără concurs. Numirea se face prin ordin al ministrului sănătății și încetează de drept în cel mult 30 de zile de la data încetării stării de alertă.

Sancțiuni

Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravenţională sau penală, după caz. După articolul 59 se introduc trei noi articole, art. 60-62:
„Art. 60 – Constituie contravenții, în măsura în care nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate potrivit legii penale infracțiuni, următoarele fapte săvârșite pe durata stării de alertă:
 • a) neluarea de către conducătorii serviciilor de asistență socială, a măsurilor stabilite conform art.5 alin.(2) lit.e), referitoare la adaptarea programului de lucru sau la permanentizarea activității;
 • b) neluarea de către conducătorii autorităților sau instituțiilor la nivelul cărora sunt constituite centrele operative pentru situații de urgență, a măsurilor pentru permanentizarea activității acestora, conform art.5 alin.(2) lit.f);
 • c) neexecutarea măsurilor stabilite conform art.5 alin.(3) lit.a), referitoare la evacuarea temporară a persoanelor și bunurilor din zona afectată sau posibil a fi afectată, de către personalul instituțiilor și autorităților publice desemnate să pună în aplicare aceste măsuri;
 • d) împiedicarea de către orice persoană fizică, a executării măsurilor de evacuare temporară a persoanelor și bunurilor din zona afectată sau posibil a fi afectată, stabilite conform art. 5 alin.(3) lit.a);
 • e) împiedicarea de către orice persoană fizică, a distribuirii ajutoarelor de primă necesitate pentru persoanele și animale afectate, stabilite conform
 • art. 5 alin.(3) lit.b);
 • f) neefectuarea lucrărilor stabilite conform art. 5 alin.(3) lit.c), referitoare la modificarea de urgență a mediului înconjurător și infrastructurii, de către personalul instituțiilor și autorităților publice desemnate prin hotărâri ale comitetelor pentru situații de urgență să pună în aplicare aceste măsuri;
 • g) împiedicarea de către orice persoană fizică, a efectuării lucrărilor stabilite conform art. 5 alin.(3) lit.c) , referitoare la modificarea de urgență a mediului înconjurător și infrastructurii;
 • h) nerespectarea de către persoanele fizice, a măsurilor individuale de protecție a vieții și pentru limitarea efectelor tipului de risc produs asupra sănătății persoanelor, stabilite conform art. 5 alin.(3) lit.d);
 • i) nerespectarea de către persoanele fizice, a măsurilor de izolare la domiciliu stabilite conform art. 5 alin.(3) lit.d);
 • j) nerespectarea interdicțiilor stabilite conform art. 5 alin.(4) lit.a), de a organiza mitinguri, demonstrații, procesiuni, concerte sau alte tipuri de întruniri, în spații deschise, ori întruniri de natura activităților culturale, științifice, artistice, religioase, sportive sau de divertisment, în spații închise;
 • k) participarea persoanelor fizice la mitinguri, demonstrații, procesiuni, concerte sau la alte tipuri de întruniri, în spații deschise, ori la întruniri de natura activităților culturale, științifice, artistice, religioase, sportive sau de divertisment, în spații închise, interzise în conformitate cu art.5 alin.(4) lit.a);
 • l) desfășurarea de către organizatori, a unor mitinguri, demonstrații, procesiuni, concerte sau a altor tipuri de întruniri, în spații deschise, ori a unor întruniri de natura activităților culturale, științifice, artistice, religioase, sportive sau de divertisment, în spații închise, cu nerespectarea măsurilor stabilite conform art. 5 alin.(4) lit.a);
 • m) circulația persoanelor, pietonală sau cu vehicule, în locurile și, după caz, în intervalele orare în care aceasta a fost interzisă sau restrânsă potrivit art. 5 alin.(4) lit.b);
 • n) nerespectarea de către persoanele fizice, a interdicției de ieșire din zonele stabilite în conformitate cu art. 5 alin.(4) lit.c), sau încălcarea intervalelor orare în care este permisă ieșirea din aceste zone;
 • o) nerespectarea de către persoanele fizice, a interdicției de ieșire din clădirile, localitățile sau zonele geografice în care a fost instituită carantina potrivit art. 5 alin.(4) lit.c);
 • p) nerespectarea de către operatori, a măsurilor stabilite potrivit art. 5 alin.(4) lit.d), referitoare la restrângerea sau interzicerea transporturilor rutiere, feroviare, maritime, fluviale, aeriene sau cu metroul ori încălcarea intervalelor orare în care
 • acestea sunt permise;
 • q) nerespectarea de către conducătorii instituțiilor sau operatorilor economici, a condițiilor stabilite potrivit art. 5 alin.(4) lit.f), referitoare la desfășurarea activității acestor instituții sau operatori economici;
 • r) nerespectarea de către conducătorii instituțiilor sau operatorilor economici, a măsurilor stabilite potrivit art. 5 alin.(4) lit.f), referitoare la suspendarea temporară a activității acestor instituții sau operatori economici;
 • s) neefectuarea lucrărilor pentru demolarea parțială sau totală a unor construcții, instalații sau amenajări, mutarea/dezmembrarea unor bunuri/mijloace mobile ori pentru inundarea controlată a unor terenuri, culturi, plantații sau păduri, de către persoanele fizice sau juridice ori de către personalul instituțiilor și autorităților publice desemnate potrivit art. 5 alin.(4) lit.g);
 • ș) împiedicarea de către orice persoană fizică, a efectuării lucrărilor pentru demolarea parțială sau totală a unor construcții, instalații sau amenajări, mutarea/dezmembrarea unor bunuri/mijloace mobile ori pentru inundarea controlată a unor terenuri, culturi, plantații sau păduri, stabilite potrivit art. 5 alin.(4) lit.h)
Contravențiile prevăzute la art. 60 se sancționează după cum urmează:
 • a) cu amendă de la 500 lei la 2500 lei contravențiile prevăzute la art. 60 lit. c), d), e), g), h), k), m), n) și ș);
 • b) cu amendă de la 1000 lei la 5000 lei
 • contravențiile prevăzute la art. 60 lit. a), b), f), i), o), q) și s);
 • c) cu amendă de la 2000 lei la 10000 lei contravențiile prevăzute la art. 60 lit. l), r) și t);
 • d) cu amendă de la 3000 lei la 15000 lei contravențiile prevăzute la art. 60 lit. j) și p);


Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.

14261 vizualizari

 • -2 (12 voturi)    
  OK, dar să fie constituțională (Miercuri, 13 mai 2020, 18:56)

  Ochii_pe_voi [utilizator]

  Dacă nu respectă Constituția, e ca și cum nu ar fi
  • 0 (2 voturi)    
   ...curiozitate... (Joi, 14 mai 2020, 1:47)

   baligosul [utilizator] i-a raspuns lui Ochii_pe_voi

   Oare ce suprafață are mall-ul Sun Plaza, că eu pe acolo am avut servici pînă pe 15.03 ? Că îmi e o foameeee. Dar nu mi-a făcut doar rău sărăcia din buzunare! Am slăbit...Vreo 5-10 Kg, adică de pe la 80, pînă pe la 75-73, cu aproximație, am suplimentat de 2 ori numărul de găuri de la curea...
 • +16 (18 voturi)    
  Comentariu sters de utilizator (Miercuri, 13 mai 2020, 18:59)

  [anonim]

  • +5 (5 voturi)    
   ma intreb (Miercuri, 13 mai 2020, 22:18)

   Mary80 [utilizator] i-a raspuns lui

   daca se va respecta regula celor 8mp de persoana ca la biserici si distanta de 2m.
 • +7 (17 voturi)    
  maimute (Miercuri, 13 mai 2020, 19:01)

  jeanvaljeanro [utilizator]

  Romanii sunt niste maimute iar cei votati de ei nici maimute nu pot fi numite!
 • +5 (21 voturi)    
  valeu (Miercuri, 13 mai 2020, 19:01)

  cucuveauamov [utilizator]

  cand vad atata inconstienta, imi vine sa stranut intentionat
 • +7 (19 voturi)    
  O să vedem în perioada următoare... (Miercuri, 13 mai 2020, 19:03)

  Tutea [utilizator]

  ...ce au oferit liberalii celor din PSD, la schimb pentru vot. PSD procedează exact ca UDMR. Vrei votul meu, plătesti! Doar nu vă închipuiți că între PSD și PNL este cu adevărat vreo mare diferență. Nici celor mai ticăloși dintre cei din stânga "oficială" nu cred că le-ar fi trecut măcar prin cap să stabilească cel mai mare nivel al amenzilor din toată UE, pentru amărâtul care nu mai are nici serviciu nici bani de o pâine, doar pentru că nu știe să completeze un amărât de formular. Asta ați făcut tovarăși comuniști îmbrăcați în galben - ați pedepsit oameni amărâți, pentru o amărâtă de coală A4 completată greșit, cu amenzi mai mari decât i-ați pedepsit vreodată pe interlopii care circulă cu 200 de km/h și mai sunt și băuți pe deasupra. Asta se numește ticăloșie galbenă, că pe cea roșie ne-a arătat-o Dragnea și GIO. Oricâți ban o să dați mass-media ca să vă spele, n-o să reușească! Ne vedem la vot! Acolo vă spală românii de tot!
  • +6 (10 voturi)    
   ... (Miercuri, 13 mai 2020, 19:28)

   tirolez [utilizator] i-a raspuns lui Tutea

   Intrebarea e ce au oferit patronii de malluri psd. Si altii care primesc exceptii. Patronul sta bine mersi acasa, dar trimite angajatii sa fie expusi. Cu doua masti si un dezinfectant de maini eventual. Doritori de rupt mallurile in doua se vor gasi cu siguranta.
  • +3 (9 voturi)    
   Ei hai, ca nu-i fix la fel (Miercuri, 13 mai 2020, 19:55)

   bogdan1477 [utilizator] i-a raspuns lui Tutea

   E adevarat ca PNL e plin si el de profitori, politruci, baroni locali, etc.
   Dar pan la PSD, cu incalecat justitia, distrus economia, folosit fondurile de investitii ale companiilor nationale ca sa mituiasca populatia cu inca 100 de lei, etc, e totusi cale lunga. Orban, asha limiat cum e, in momentul in care a fost acuzat de DNA si-a dat demis9ia de peste tot, inclusiv de la candidatura pentru bucuresti, si s-a pus la dispozitia organelor. Nu a fugit dupa imunitate, nu s-a imbolnavit, nu a urlat ca e politie politica.

   Asha ca hai sa nu punem totusi semnul de egalitate intre PSD si PNL

   Eu as vrea sa castige USR+ cu 60%, da' ma tem ca nu se poate. Si daca tot nu se poate, intre PSD si PNL aleg oricand PNL.
   • +4 (4 voturi)    
    Mda (Miercuri, 13 mai 2020, 22:01)

    mkv13 [utilizator] i-a raspuns lui bogdan1477

    Si nu ti s-a luat sa tot alegi "raul cel mic"? Asta e problema..ni s-a luat sa alegem raul cel mic, ni s-a luat sa votam anti PSD si avem asteptari f mari de la "dreapta". PNL-ul a dezamagit crunt
    • 0 (0 voturi)    
     pai cine te pune sa ai asteptari foarte mari? (Joi, 14 mai 2020, 18:12)

     bogdan1477 [utilizator] i-a raspuns lui mkv13

     Tocmai asta e problema de logica a romanului de dreapta. Se asteapta ca aia pe care-i voteaza sa mute muntii din loc, dupa care e total dezamagit si iese iar PSD si darama tot ce s-a construit inainte.

     Fix asta trebuie sa faci, sa votezi tot timpul cu raul cel mai mic, ca altfel iese castigator raul cel mai mare, si ai avut ocazia sa vezi pe pielea ta ce inseamna asta.

     In plus, de ceva timp ai si varianta USR+, care sunt in mod clar mult peste PNL. Dar si de la astia daca te astepti sa rezolve toate problemele in 6 luni, vei fi dezamagit.
 • +10 (16 voturi)    
  Asta cu mall-uri mai mici de 15.000 mp (Miercuri, 13 mai 2020, 19:22)

  Susufler0 [utilizator]

  miroase urat ! Urat de tot !
  • 0 (0 voturi)    
   asha se intampla cand ajungi in parlament (Joi, 14 mai 2020, 18:14)

   bogdan1477 [utilizator] i-a raspuns lui Susufler0

   Fiecare parlamentar primeste cate-o spaga de la cite un grup de interese ca sa mai bage cate-o derogare. De aia reglementarile astea ar trebui facute de specialisti si asumate ca atare, nu negociate ca la piata in parlament.
 • +9 (11 voturi)    
  de ce mallurile mici (Miercuri, 13 mai 2020, 19:47)

  mmmircea [utilizator]

  daca le deschizi doar pe cele mici lumea se va inghesui in ele, ceea ce infrange ideea in sine. Mai degraba le deschizi pe toate la aceeasi data si incerci sa impui ceva distantare la food court. Asa, nu face niciun sens aceasta deschidere...
  • +7 (9 voturi)    
   yeap (Miercuri, 13 mai 2020, 20:25)

   Nevermind [utilizator] i-a raspuns lui mmmircea

   Dar nu le cere sa gandeasca.

   Puteau limita nr persoane per supraf magazine/mall, de exemplu
  • 0 (0 voturi)    
   na, daca alea mari n-au dat dreptul (Joi, 14 mai 2020, 18:15)

   bogdan1477 [utilizator] i-a raspuns lui mmmircea

   Daca marcau banul unde trebuie, acu se deschideau si alea mari.
 • +6 (8 voturi)    
  magazine de cărţi ? (Miercuri, 13 mai 2020, 20:40)

  Ochii_pe_voi [utilizator]

  Haios ! Ce inteligență guvernamentală sau parlamentară a emis această sintagmă? De ce nu și Magazine de medicamente?
 • +5 (7 voturi)    
  "Mallurile" sub 15 000 mp (Miercuri, 13 mai 2020, 20:47)

  UpNext [utilizator]

  sunt denumite, de regula, galerii comerciale, centre comerciale, nu mall-uri, care de regula au peste 30 000 mp., in Romania si cam peste tot.
 • +2 (2 voturi)    
  Spatii mici (Miercuri, 13 mai 2020, 22:49)

  Mica Sirena a lui Vasile Roaita [utilizator]

  Cu aer conditionat centralizat. Abia astept.
 • +1 (1 vot)    
  cum e asta corect si prudent? (Joi, 14 mai 2020, 2:45)

  lazarus101 [utilizator]

  Eu cred ca intr-un spatiu mai mic sunt sanse mai mari sa se creeze o densitate mare de oameni.
  Puteau foarte bine sa le deschida pe toate cu conditia ca inauntru sa fie maxim x clienti pentru fiecare y m patrati. Sau sa nu deschida niciunul.
  • 0 (0 voturi)    
   Hai mai, (Joi, 14 mai 2020, 11:28)

   Mica Sirena a lui Vasile Roaita [utilizator] i-a raspuns lui lazarus101

   Politician care sa gandeasca. Cine a mai vazut asa ceva?!?
 • 0 (0 voturi)    
  Mall-uri mici (Joi, 14 mai 2020, 5:00)

  radu222 [utilizator]

  Mall-uri mici, cu suprafata de pana la 15000 mp. Intr-adevar mici, 15000 mp = 1,5 hectare = marimea a 2-3 terenuri de fotbal.


Abonare la comentarii cu RSS
Întâlniri on-line | #deladistanță

Top 10 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by