Guvernul va discuta în ședința de joi un proiect de ordonanță de urgență care permite ca produse achiziționate cu fonduri europene pentru persoane defavorizate să fie redirecționate către persoane aflate în carantină, în izolare, autoizolare, precum și către copii și persoane instițutionalizate în centre de tip rezidential. În nota de fundamentare se arată că există un excedent de circa 170.000 de pachete cu produse de igienă.

Folosirea sapunuluiFoto: Wikipedia

"Neadoptarea tuturor măsurilor necesare pentru sprijinirea persoanelor aflate în prezent într-o situație de vulnerabilitate si anume aflate în carantina, in izolare, autoizolare precum si copiilor si persoanelor institutionalizate in centre de tip rezidential ar avea un impact deosebit de grav, în principal asupra dreptului la viaţă şi, în subsidiar, asupra dreptului la sănătate a populației României", se arată în nota de fundamentare.

Astfel, pachetele cu produse de igienă și alimentare achiziționate de către Ministerul Fondurilor Europene în calitate de beneficiar al Programul operațional ajutorarea persoanelor defavorizate (POAD) pot fi livrate către persoanele plasate în carantină, în izolare și autoizolare în această perioadă urmare a instituirii stării de urgență.

În cazul în care mai rămân pachete nedistribuite se va proceda la distribuirea acestora către alte categorii vulnerabile, respectiv persoane vârstnice instituționalizate în centre de îngrijire și asistență și copii instituționalizați în Centrele de plasament.

Fiecare unitate administrativ-teritorială, în funcție de situația existentă va identifica soluții pentru distribuirea pachetelor cu produse de igienă și alimente.

Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programului Operațional Infrastructură Mare (AM POIM) va propune Comisiei Europene modificarea programului operațional pentru includerea în categoria tipurilor de acțiuni eligibile dotarea cu echipamente medicale și echipamente de protecție medicală pentru lupta contra coronavirusului COVID-19, precum și extinderea categoriei de beneficiari eligibili pentru acest tip de investiții.

În acest sens, AM POIM preconizează deschiderea unui apel de proiecte pentru achiziția de echipamente medicale și echipamente de protecție medicală cu un buget total de aproximativ 300 milioane euro.

În conformitate Art. 32 alin. (2) lit. c) din Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE, Autoritățile contractante pot atribui contracte de achiziții publice printr-o procedură de negociere fără publicare „în măsura în care este absolut necesar atunci când, din motive de extremă urgență determinate de evenimente care nu puteau fi prevăzute de către autoritatea contractantă, termenele pentru procedurile deschise sau restrânse sau procedurile competitive cu negociere nu pot fi respectate.

Situațiile invocate pentru a justifica extrema urgență nu trebuie în niciun caz să fie atribuibile autorității contractante.” In contextul pandemiei COVID-19, finantarea măsurilor propuse prin Programul Operațional Capital Uman in scopul diminuarii efectelor negative ale infectarii cu COVID-19, nu necesită aprobarea prealabila a Comisiei Europeane a modificării de PO, iar realocarile financiare intre axe s-a realizat in limita a 8% din bugetul alocat unei axe prioritare, conform dispozitiilor CE.