Guvernul discută în ședința de joi un proiect de urgență care prevede ca pe perioada situației de urgență, Ministerul Sănătății să coordoneze organizarea și funcționarea tuturor unităților sanitare din subordinea autoritatilor administrației publice locale. Ministerul Sănătății va putea inclusiv să demită șefii acestor unități și să facă noi numiri. Vezi ce mai prevede actul normativ. În perioada stării de urgență vor putea fi ocupate posturile vacante din minister și unitățile din subordine în mod direct, prin numire fără concurs.

Spitalul municipal OrastieFoto: spitmunor.ro

Prevederile Ordonanței

  • Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, pe perioada situației de urgență instituită în condițiile OUG nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Sănătății coordonează organizarea și funcționarea tuturor unităților sanitare din subordinea autoritatilor administrației publice locale și exercită inclusiv atribuția de numire, suspendare și eliberare din funcție a persoanelor care ocupă funcții de conducere în cadrul acestor unități.
  • Rezidenții aflați în ultimul an de pregatire care au finalizat stagiul de rezidențiat pe perioada stării de urgență, se reîncadrează pe perioadă determinată, până la data de 31 octombrie 2020.
  • Pentru rezidenții aflați în ultimul an de pregatire care urmează să finalizeze stagiul de rezidențiat pe perioada stării de urgență, contractele indiviuale de muncă pe durată determinată se prelungesc, până la data de 31 octombrie 2020.
  • De aplicarea acestor prevederi beneficiază și rezidenții pe post, cu salarizarea aferentă ultimului an de pregătire.
  • Beneficiază și rezidenții care finalizeaza stagiul de rezidențiat după expirarea stării de urgență, dar nu mai devreme de 31 octombrie 2020.
  • Pe perioada situației de urgență instituită pe teritoriul României, prin derogare de la prevederile legale în vigoare, posturile vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătății și unităţilor aflate în subordinea, coordonarea și sub autoritatea Ministerului Sănătăţii, inclusiv funcțiile publice de execuție si conducere, pot fi ocupate și de către personal contractual, fără organizarea concursului, în mod direct, prin numirea de către ordonatorul de credite, cu stabilirea drepturilor salariale conform Legiicadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, pentru funcția ocupată. Raporturile juridice încheiate ca urmare a acestor prevederi încetează de drept în termen de 45 de zile de la încetarea situației de urgență.