Coronavirus în România: Noile restricții intră în vigoare de astăzi. Se extind interdicțiile de circulație și pe timpul zilei / Pensionarii pot ieși din casă doar între orele 11.00-13.00, cu unele excepții - Textul ordonanței militare 3

de I.H.     HotNews.ro
Miercuri, 25 martie 2020, 9:39 Actualitate | Coronavirus


Izolare de coronavirus in Romania
Foto: Profimedia Images
Ordonanţa Militară nr. 3 emisă marți seară de autorități și care extinde restricțiile de circulație în România, în condițiile stării de urgență din cauza pandemiei de coronavirus, intră în vigoare de astăzi. Practic, se instituie carantina pe teritoriul țării, românii nemaiputând ieși din case nici pe timpul zilei, cu unele excepții. Persoanele cu vârsta de peste 65 de ani vor putea părăsi locuințele doar între orele 11.00 și 13.00, de asemenea, cu excepţii.

Ordonanța militară nr. 3 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 a fost publicată în Monitorul Oficial în noaptea de marți spre miercuri.

Prezentăm integral forma ordonanței publicată în Monitorul Oficial:

Art 1 - Se interzice circulaţia tuturor persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei, cu următoarele excepţii:
 • a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi;
 • b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesităţile de bază ale persoanelor şi animalelor de companie/domestice, precum şi bunuri necesare desfăşurării activităţii profesionale;
 • c) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă;
 • d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoţirea copilului, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori deces al unui membru de familie;
 • e) deplasările scurte, în apropierea locuinţei/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activităţi sportive de echipă), cât şi pentru nevoile animalelor de companie/domestice;
 • f) deplasarea în scopul donării de sânge, la centrele de transfuzie sanguină;
 • g) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;
 • h) deplasarea pentru realizarea de activităţi agricole;
 • i) deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare.
Art.2 - Circulaţia persoanelor care au împlinit vârsta de 65 de ani, în afara locuinţei/gospodăriei, este permisă numai în intervalul orar 11.00 - 13.00, strict pentru următoarele motive:
 • a) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesităţile de bază ale persoanelor şi animalelor de companie/domestice;
 • b) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă;
 • c) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoţirea unui minor, asistenţa altor persoane vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi, ori în cazul decesului unui membru de familie;
 • d) deplasări scurte, în apropierea locuinţei/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activităţi fizice colective), cât şi pentru nevoile animalelor de companie/domestice.
Art 3 - Circulaţia persoanelor prevăzute la art. 2, în exteriorul locuinţei/ gospodăriei, este permisă şi în afara intervalului orar 11.00 - 13.00, dacă aceasta se face în interes profesional ori pentru realizarea de activităţi agricole.

Art 4 - (1) Pentru verificarea motivului deplasării:
 • a) angajaţii prezintă legitimaţia de serviciu sau adeverinţa eliberată de angajator;
 • b) persoanele fizice autorizate, titularii întreprinderilor individuale, membrii întreprinderilor familiale, liber profesioniştii şi persoanele care practică activităţi agricole prezintă o declaraţie pe propria răspundere, completată în prealabil.
 • (2) Pentru verificarea motivului deplasării în alte situaţii decât cele prevăzute la alin.(1), se prezintă o declaraţie pe propria răspundere, completată în prealabil.
 • (3) Declaraţia pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele şi prenumele, data naşterii, adresa locuinţei, motivul şi locul deplasării, data şi semnătura.
 • (4) Adeverinţa eliberată de angajator sau declaraţia pe propria răspundere pot fi prezentate personalului autorităţilor abilitate şi prin intermediul telefonului, tabletei sau unui dispozitiv electronic similar.
 • (5) Măsura se aplică începând cu data de 25 martie 2020, ora 12.00.

  DECLARAȚIA PE PROPRIA RĂSPUNDERE

  ADEVERINȚA DE LA ANGAJATOR
Art 5 - (1) Se instituie măsura izolării la domiciliu sau, după caz, a carantinării pentru toate persoanele care intră în România.
 • (2) Măsura se aplică începând cu data de 25 martie 2020, ora 12.00.
Art 6 - (1) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să identifice şi să ţină evidenţa persoanelor fără adăpost, precum şi să asigure adăpostirea şi îngrijirea acestora.
 • (2) Evidenţa persoanelor fără adăpost se actualizează şi se raportează săptămânal la Centrul judeţean/al Municipiului Bucureşti de coordonare şi conducere a intervenţiei.
 • (3) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanţe militare în Monitorul oficial al României, Partea I.
Art 7 - (1) Instituţiile publice şi operatorii economici au obligaţia de a marca zona destinată accesului cetăţenilor/clienţilor şi suprafaţa de relaţii cu publicul/vânzare cu semne vizibile care să orienteze persoanele în respectarea unei distanţe de siguranţă de minimum 1,5 metri.
 • (2) Administratorii pieţelor agroalimentare au obligaţia de a organiza activitatea de vânzare astfel încât să se păstreze o distanţă socială între producătorii agricoli, comercianţi şi cumpărători. Comercianţii şi producătorii agricoli aflaţi în pieţele agroalimentare sunt obligaţi să adopte măsuri de protecţie împotriva răspândirii COVID-19, respectiv să poarte mănuşi şi măşti.
 • (3) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanţe militare în Monitorul oficial al României, Partea I.
Art.8 - Se suspendă toate zborurile efectuate de operatori economici aerieni spre Franţa şi Germania şi din Franţa şi Germania către România, pentru toate aeroporturile din România, pentru o perioadă de 14 zile.
 • (2) Măsura nu se aplică zborurilor efectuate cu aeronave de stat, zborurilor de transport marfă şi corespondenţă, umanitare sau care asigură servicii medicale de urgenţă, precum şi autorizărilor tehnice necomerciale.
 • (3) Măsura se aplică începând cu data de 25 martie 2020, ora 23.00, ora României.
Art 9 - (1) Se interzice accesul piloţilor la bordul navelor, sosite din zonele de risc roşii/galbene în porturile maritime române, dacă nu dispun de echipament de protecţie stabilit de Direcţia de sănătate publică Constanţa sau dacă navele nu au efectuat perioada de carantinare de 14 zile de la ultimul port de escală situat într-o zonă de risc roşie/galbenă.
 • (2) Se interzice accesul navelor maritime şi fluvio-maritime în porturile situate pe Dunărea maritimă, până la efectuarea perioadei de carantinare de 14 zile de la ultimul port de escală situat într-o zonă roşie/galbenă, în următoarele două zone de staţionare în ancoră:
 • a) rada portului Sulina, pentru navele care vin dinspre Marea Neagră;
 • b) Dunărea, mila marină 44, pentru navele care vin dinspre canalul Bâstroe.
 • (3) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanţe militare în Monitorul oficial al României, Partea I.
Art 10 - Ministerul Apărării Naţionale asigură, la solicitarea ministrului afacerilor interne:
 • a) preluarea în pază a unor obiective a căror protecţie este asigurată în prezent de către Jandarmeria Română;
 • b) personal şi mijloace logistice pentru sprijinirea activităţilor de ordine publică;
 • c) personal şi mijloace logistice pentru sprijinirea activităţilor Poliţiei de Frontieră Române, în punctele de trecere a frontierei de stat.
Art 11 - Pentru verificarea respectării condiţiilor de carantinare sau izolare la domiciliu, instituţiile de securitate naţională vor proiecta sisteme de comunicaţii şi aplicaţii informatice, necesare Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Sănătăţii şi autorităţilor locale, pentru a comunica în timp real şi permanent cu persoanele carantinate sau izolate la domiciliu.

Art 12 - (1) Documentele care expiră pe perioada stării de urgenţă, eliberate de autorităţile publice, pot fi preschimbate într-un termen de 90 de zile de la data încetării stării de urgenţă.

Art 13 - (1) După alineatul (2) al articolului 2 din Ordonanţa militară nr.2/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID -19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 232 din 21 martie 2020, se introduce un nou alineat, alin.(21), cu referire la activităţi permise în centrele comerciale, cu următorul cuprins:
 • "(21) Suspendarea temporară a activităţii comerciale potrivit alin.(1) nu se aplică:
 • a) vânzării produselor electronice şi electrocasnice de către operatorii economici care asigură livrarea la domiciliul/sediul cumpărătorului;
 • b) vânzării produselor şi serviciilor de optică medicală.'
 • (2) Măsurile prevăzute la alin.(1) se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanţe militare în Monitorul oficial al României, Partea I.
Art 14 - (1) Sunt abilitate să asigure aplicarea şi respectarea prevederilor prezentei ordonanţe militare:
 • a) Poliţia Română, Jandarmeria Română şi poliţia locală pentru măsurile prevăzute la art.1 - 4;
 • b) Poliţia Română, Jandarmeria Română, poliţia locală, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi structurile subordonate, direcţiile de sănătate publică şi conducătorii autorităţilor administraţiei publice locale, pentru măsura prevăzută la art. 5;
 • c) Poliţia Română, Jandarmeria Română, Poliţia locală, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorului şi conducătorii autorităţilor administraţiei publice locale, pentru măsura prevăzută la art.7;
 • d) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, pentru măsura prevăzută la art.8;
 • e) Autoritatea Navală Română şi direcţiile de sănătate publică, pentru măsura prevăzută la art.9.
 • (2) Nerespectarea măsurilor prevăzute la art.1 - 5, art. 7 - 9 atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravenţională sau penală, în conformitate cu prevederile art.27 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.1/1999, cu modificările şi completările ulterioare.
 • (3) Personalul instituţiilor prevăzute la alin.(1) este împuternicit să constate contravenţii şi să aplice sancţiuni, în conformitate cu prevederile art.29 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.1/1999, cu modificările şi completările ulterioare.
Art 15 - (1) Prezenta ordonanţă militară se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Prevederile art. 4 şi 5 din Ordonanţa militară nr. 2/2020 îşi încetează aplicabilitatea.

(3) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia de a informa publicul, prin mesaje difuzate regulat, pentru cel puţin 2 zile de la data publicării, despre conţinutul prezentei ordonanţe militare.

Prevederile noii ordonanțe militare au fost prezentate marți seară de către ministrul de Interne, Marcel Vela, secretarul de stat Raed Arafat și șeful Poliției Române, Bogdan Despescu.
Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.

10692 vizualizari

 • -2 (10 voturi)    
  inteligenti cei care ne conduc (Miercuri, 25 martie 2020, 9:58)

  cucuveauamov [utilizator]

  pensionarii trebuie sa iasa toti in acelasi timp pentru a fi siguri ca se inghesuie si iau si virusache
  • 0 (0 voturi)    
   Stie cineva... (Miercuri, 25 martie 2020, 10:23)

   grongobar [utilizator] i-a raspuns lui cucuveauamov

   ...de unde putem afla exact care acte isi prelungesc valabilitatea pe perioada starii de urgenta? De ex ITP la autovehicule intra in aceasta categorie?
 • +9 (9 voturi)    
  nu, pensionarii, vârstnicii (Miercuri, 25 martie 2020, 10:11)

  FFF T [utilizator]

  titlul articolului are o eroare ”pensionarii pot ieși din casă doar între orele 11.00-13.00,”.
  Pensionari sunt și unii din armată, la 45 de ani.
 • -2 (4 voturi)    
  Statul știe doar cum îi e mai bine statului (Miercuri, 25 martie 2020, 10:15)

  clencix [utilizator]

  Statul nu poate sti ce e mai bine individului. Guvernanții să fie atenți să nu folosească situația specială pentru a leza nepermis de mult drepturile omului. În special libertățile individului nu pot fi limitate dacă ele nu aduc prejudicii libertăților altora, fără aprecieri că statul ar apăra mai bine prin acțiuni colective anumite drepturi individuale. Asa numita "conștientizare" a pericolelor nu poate fi impusa individului, nici "apărarea" lui împotriva voinței sale. Individul poate aprecia propria adaptare la pericol și nu poate fi obligat să o aprecieze prin intermediar, fără acordul personal. Drepturile individuale și modul de realizarea lor nu pot fi impuse de alți indivizi, daca aceștia nu dovedesc a fi lezați în drepturile lor.
 • +1 (1 vot)    
  Declaratie (Miercuri, 25 martie 2020, 10:20)

  Captain Obvious [utilizator]

  Si cei care nu dispun de imprimanta ce fac? O pot scrie de mana ?
  • +2 (2 voturi)    
   DA (Miercuri, 25 martie 2020, 10:56)

   VacsAlbina [utilizator] i-a raspuns lui Captain Obvious

   S-a mentionat de multe ori ca documentele pot sa fie si scrise de mana.
  • 0 (0 voturi)    
   sau o ai pe telefon (Miercuri, 25 martie 2020, 12:31)

   pustiul [utilizator] i-a raspuns lui Captain Obvious

   Atr. 4 - (4) Adeverința eliberată de angajator sau declarația pe propria răspundere pot fi prezentate personalului autorităților abilitate și prin intermediul telefonului, tabletei sau unui dispozitiv electronic similar.
 • 0 (0 voturi)    
  11-13 la magazine (Miercuri, 25 martie 2020, 12:52)

  PowerIon [utilizator]

  Ar trebui ca si alimentarile si farmaciilor sa aiba program in exclusivitate pentru pensionari. Altfel n-am facut nimic si infundam spitalele cu batrani care se pot infectecta de la persoanele foarte active si vor necesita internari la ATI.
  Nimic din partea lanturilor comerciale, iar Mega si Cora nu au facut update.


Abonare la comentarii cu RSS
Întâlniri on-line | #deladistanță

Top 10 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri
Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by