​Rețelele și serviciile electronice vor fi utilizate suplimentar la domiciliul angajaților, în contextul în care mulți lucrează de acasă în această periodă, iar la nivel guvernamental se ia în calcul ca elevii să efectueze cursurile online, prevede Arbitrul telecom (ANCOM), într-o adresă transmisă operatorilor telecom, document obținut de HotNews.ro. Prin intermediul a 11 întrebări, operatorii sunt întrebați ce măsuri au luat pentru angajați și abonați, pentru securitatea rețelelor și continuitatea serviciilor în cazul creșterii traficului de date datorat izolării la domiciliu a populației.

HotNews.roFoto: Hotnews

Autoritatea de reglementare în comunicații (ANCOM)a transmis la începutul acestei săptămâni o adresă către operatorii de rețele și servicii de comunicații electronice cu privire a măsurile luate în contextul epidemiei/pandemiei de coronavirus, iar operatorii vor trebui să răspundă până luni, 16 martie 2020, au declarat vineri pentru HotNews.ro surse din industria telecom. Transmiterea acestei adrese a fost confirmată și de Eduard Lovin, vicepreședinte al ANCOM.

Documentul, consultat de HotNews.ro, începe cu o prezentare a situației actuale din țară în contextul epidemiei de coronavirus, astfel:

I. Virusul COVID-19 este un virus cu o răspândire extrem de largă la nivel mondial[1] iar Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a afirmat că amenințarea unei pandemii a devenit foarte reală. Este îngrijorător faptul că atât de multe persoane/țări au fost afectate într-un timp atât de scurt. Ȋn momentul de față există cazuri de îmbolnăvire în toate țările din Europa, iar la nivel mondial s-a depășit numărul de 100 de țări afectate, conform OMS. Situația este îngrijorătoare mai ales în Italia unde s-a dispus chiar măsura închiderii granițelor.

În funcție de numărul total de îmbolnăviri, la nivel național au fost stabilite 4 stadii de alerte sanitare: 0-25 de cazuri stadiul I, 25-100 de cazuri stadiul II, 100-2000 de cazuri stadiul III, iar peste 2000 de cazuri stadiul IV. În Europa, alte țări cu niveluri ridicate de alertă sanitară sunt Franța, Spania sau Germania. Printre măsurile luate în vederea evitării răspândirii COVID-19 sunt: interzicerea organizării de evenimente de amploare, închiderea totală sau parțială a instituțiilor de învățământ[2] sau încurajarea telemuncii. Conform OMS, deciziile luate la nivel mondial de toți actorii implicați (guverne, întreprinderi, comunități, familii și indivizi) pot influența traiectoria acestei epidemii.

Ȋn contextul actual al răspândirii virusului COVID-19 au fost și vor fi și în continuare luate o serie de măsuri şi la nivelul țării noastre, măsuri ce vor implica o utilizare suplimentară a rețelelor şi serviciilor de comunicații electronice. Astfel, conform informațiilor existente până în prezent, în România sunt prevăzute deja unele măsuri în acest sens:

- La Ministerul Educației Naționale s-a constituit un grup care analizează posibilitatea efectuării cursurilor on-line. Pentru anul școlar 2019-2020, în învățământul preuniversitar, au fost înscriși aproximativ 2.8 milioane de elevi. Momentan nu s-a luat nici o decizie generalizată în ceea ce privește învățământul universitar. Conform datelor publice există un număr de aproximativ 400.000 de studenți pentru acest an universitar. În cazul unei decizii de închidere a acestor instituții de învățământ s-a discutat despre continuarea predării în mediul online.

- Guvernul României a anunțat în ședința de la Ministerul Afacerilor Interne din data de 9 martie, că se vor transmite circulare către toate instituțiile publice și persoanele juridice în vederea analizării posibilității desfășurării muncii la domiciliu, pentru o parte din personal, în temeiul dispozițiilor art. 108, 110 din Legea 53/2003 (Codul Muncii), respectiv potrivit Legii 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă, acolo unde este posibil. Astfel, se prevede o utilizare suplimentară a rețelelor și serviciilor de comunicații electronice la domiciliul angajaților. Mai mult decât atât, aceștia au nevoie de conexiuni stabile pentru a-și putea desfășura activitatea în condiții similare celor de la locul de muncă.

- O serie de organizații și instituții culturale au decis continuarea producțiilor şi transmiterea acestora în regim profesional, online, live, la orele programate în stagiune.

Toate aceste măsuri, coroborate cu numărul în creștere de persoane consemnate la domiciliu, în carantină sau autoizolare, sunt de natură să genereze un număr mare de conexiuni simultane de date/voce ce va conduce la un trafic suplimentar semnificativ, persistent, față de situațiile normale."

În adresă se face apoi o trecere în revistă a legislației care obligă operatorii telecom să ia anumite măsuri de continuitate a serviciilor, iar ultima parte conține un set de 11 întrebări pe care le prezentăm integral în cele ce urmează:

III. Având în vedere contextul general prezentat mai sus, precum şi obligațiile legale care trebuie respectate cu privire la securitatea serviciilor şi rețelelor de comunicații electronice, în temeiul dispozițiilor art. 120 alin. (1) și (2) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011, vă solicităm să ne transmiteți, în mod complet și corect, următoarele informații:

 • 1) Având în vedere obligația de la art. 3 alin. (4) din Decizia președintelui ANCOM nr. 512/2013 de a evalua şi dacă este cazul, de a actualiza măsurile de securitate ori de câte ori este necesar, însă cel puțin o dată la 12 luni, vă rugăm să ne transmiteți dacă ați efectuat un management al riscului, care să aibă în vedere amenințările introduse de contextul actual privind COVID-19?
 • 2) Care sunt amenințările identificate precum şi riscurile la adresa asigurării securității rețelelor și serviciilor de comunicații electronice şi a continuității furnizării serviciilor?
 • 3) Care sunt opțiunile de tratare a riscurilor identificate? Vă rugăm să precizați dacă ați stabilit mai multe niveluri de escaladare în funcție de concretizarea şi impactul amenințărilor identificate.
 • 4) Pentru fiecare opțiune de tratare stabilită, vă rugăm să detaliați măsurile care au fost planificate/luate pentru minimizarea riscurilor identificate. De asemenea, vă rugăm să specificați în cazul fiecărei măsuri, care este domeniul[4] vizat.
 • 5) A fost actualizată strategia privind asigurarea continuității furnizării rețelelor și serviciilor de comunicații electronice în contextul unei epidemii/pandemii? Au fost identificate şi asigurate capabilitățile/resursele necesare pentru implementarea strategiei privind asigurarea continuității furnizării rețelelor și serviciilor?
 • 6) Există o structură adecvată a rolurilor şi responsabilităților în asigurarea securității rețelelor şi serviciilor precum şi un proces corespunzător de gestionare a schimbărilor de personal sau a modificărilor de roluri şi responsabilități în cazul unei epidemii/pandemii (indisponibilitatea unor angajați, dificultăți în intervenții care implică deplasarea echipelor de teren în vederea remedierii serviciilor etc.)? Detaliați.
 • 7) Ați luat măsuri sau aveți plănuit să informați angajații în vederea reducerii expunerii și a transmiterii COVID-19? Dar abonații? Detaliați.
 • 8) Ați luat sau aveți în vedere să luați măsuri pentru asigurarea continuității furnizării serviciilor în cazul creșterii traficului de date datorate izolării la domiciliu a populației (telemuncă, creșterea consumului de divertisment online, servicii suplimentare furnizate online etc.)? Care sunt acestea? Cu ce procent preconizați că va crește volumul de trafic în această situație?
 • 9) Aveți planuri de continuitate în cazul în care subcontractorii nu vor putea furniza serviciile contractate (diminuare personal, întrerupere lanț de aprovizionare) şi impactează achiziționarea, operarea, întreținerea sau gestiunea echipamentelor, produselor sau serviciilor? Ați identificat posibile blocaje semnificative pe lanțul economic cauzate de întreruperea furnizării de echipamente/servicii? Ce măsuri ați luat/planificat?
 • 10) Ați efectuat exerciții prin care să testați planurile de continuitate sau măsurile de securitate suplimentare identificate? În caz contrar, aveți în plan să efectuați astfel de exerciții?
 • 11) Mențineți legătura cu instituțiile abilitate în managementul situațiilor de urgență? Aveți desemnată o persoană în acest scop?

Citește aici integral solicitarea transmisă de ANCOM către operatorii telecom.