Guvernul a aprobat astazi proiectul de ordonanta de urgenta cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006 prin care sunt alocate sume suplimentare pentru demararea unor proiecte de investitii.

"Rectificarea bugetara a avut ca destinatii principale asigurarea fondurilor necesare pentru proiectele care vor putea, incapand cu anul 2007, sa fie finantate din fondurile structurale dar si respectarea protocolului incheiat cu sindicatele din invatamant.

De asemenea, au fost alocate fonduri suplimentare pentru medicamente compensate si pentru mamele cu copii mici", a declarat Sebastian Vladescu, ministrul finantelor publice.

Analiza executiei bugetare operative pe primele trei luni ale anului a evidentiat faptul ca veniturile bugetului general consolidat reprezinta 23,4% din estimarile anuale, prezentand o crestere de 19,1% comparativ cu incasarile din perioada corespunzatoare din anul precedent, iar cheltuielile bugetului general consolidat reprezinta 20,6% din prevederile

anuale, respectiv o crestere de 7,7% comparativ cu perioada similara din anul anterior.

Rectificarea bugetara are ca principale coordinate:

- suplimentarea veniturilor bugetului general consolidat cu 2.052, milioane lei, respectiv 0,6% din produsul intern brut din care 944,4 milioane lei la bugetul de stat, 998,6 milioane lei la bugetele locale, 63,3 milioane lei la bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, 72,9 milioane lei la bugetul activitatilor finantate integral din

venituri proprii si 28,9 milioane lei la bugetul fondurilor externe nerambursabile;

- suplimentarea cheltuielilor bugetului general consolidat cu 3.337,0 milioane lei, respectiv 1,0% din produsul intern brut din care 2.419,5 milioane lei la bugetul de stat, 998,6 milioane lei la bugetele locale, 62,7 milioane lei la bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, 72,9 milioane lei la bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii, 28,9 milioane

lei la bugetul fondurilor externe nerambursabile si diminuarea cu 195,0 milioane lei la cheltuielile efectuate din credite externe;

- majorarea deficitului bugetar de la 0,5% din produsul intern brut estimat initial la 0,9% din produsul intern brut, justificata de necesitatea demararii unor proiecte pentru infrastructura in domeniile prioritare: transporturi si mediu, a unor proiecte de investitii in domeniul invatamantului si sanatatii, pregatirii proiectelor publice finantabile din fonduri structurale pentru perioada 2007-2013.

Influentele suplimentare estimate la venituri se localizeaza, in principal, la:

-Impozitul pe venit si salarii: +446,3 milioane lei, din care +80,4 milioane lei la bugetul de stat si +365,9 milioane lei la bugetele locale;

-Taxa pe valoarea adaugata: +880,0 milioane lei;

Impozitul pe comertul exterior si tranzactiile internationale (taxe vamale): +454,0 milioane lei;

-Contributii de asigurari sociale: +110,2 milioane lei;

-Accize: -227,2 milioane lei;

-Impozitul pe venitul microintreprinderilor: -159,7 milioane lei;

-Venituri nefiscale: +155,2 milioane lei.

La estimarea acestor influente s-au avut in vedere urmatoarele aspecte:

- reevaluarea unor categorii de venituri in functie de incasarile pe primele 3 luni ale anului;

- impozitul pe terenurile din extravilanul localitatilor redevine venit al bugetelor locale ca urmare a aprobarii Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.21/2006;

- reducerea ponderii microintreprinderilor platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor.

La cheltuieli s-a propus o suplimentare cu 3.337,0 milioane lei, respectiv 1,0 % din produsul intern brut, prezentandu-se in structura astfel:

-cheltuieli de personal: +228,8 milioane lei, in principal, pentru asigurarea unei parti din diferentele salariale din perioada octombrie 2001- septembrie 2004 pentru personalul didactic din invatamantul de stat;

-bunuri si servicii: +904,3 milioane lei;

-transferuri: +929,1 milioane lei, din care +336,6 milioane lei alte transferuri, reprezentand investitii ale agentilor economici cu capital de stat si +318,8 milioane lei asistenta sociala.

-cheltuieli de capital: +1018,0 milioane lei;

-fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului: +250,0 milioane lei.