Guvernul a aprobat proiectul privind derularea subprogramului "Investitii in turism", care urmareste sustinerea financiara a investitiilor intreprinderilor mici si mijlocii care isi desfasoara activitatea in statiuni turistice de interes national si local.

Suma minima a finantarii nerambursabile pentru aplicanti este de 1 miliard de lei, suma maxima de 4 miliarde de lei, procentul de cofinantare fiind de 50% din costurile totale eligibile ale unui proiect.

Fondurile alocate de la bugetul de stat pe anii 2004 si 2005, in valoare totala de 400 miliarde lei, pot fi folosite in principal pentru achizitionarea de bunuri (cu exceptia mijloacelor de transport), precum si pentru modernizarea/reabilitarea infrastructurii turistice, balneare, de tratament si de agrement.