Asociatia pentru Protectia Consumatorilor din Romania doreste modificarea clauzelor abuzive din contractele incheiate intre RCS si abonati prin inlocuirea acestora cu clauze care sa reflecte un echilibru real intre drepturile si obligatiile partilor, potrivit Legii nr. 193/2000 privind clauzele abuzive in contractele incheiate intre comercianti si consumatori.

Inca din luna martie a anului 2004 Asociatia pentru Protectia Consumatorilor din Romania a primit o serie de sesizari din partea consumatorilor, referitoare la modalitatea in care Sc Romania Cable Systems S.A.

( RCS) conditioneaza plata abonamentului lunar de incheierea unui nou contract de furnizare a serviciilor CATV , in conditiile in care acestia aveau deja un contract valabil incheiat cu aceasta, contract care nu a fost, de altfel, reziliat de nici una dintre parti.

De asemenea, consumatorii au reclamat ca RCS nu le-a oferit posibilitatea reala de a negocia clauzele contractuale, acestea fiind prestabilite in mod unilateral de catre societatea de furnizare a serviciilor CATV.

Fata de aceasta situatie, Asociatia pentru Protectia Consumatorilor din Romania, organizatie neguvernamentala care are ca scop apararea drepturilor si intereselor consumatorilor, a recurs la studierea noului contract de furnizare a serviciilor CATV, ocazie cu care a constatat, pe langa nerespectarea de catre RCS a drepturilor consumatorilor la incheierea contractelor, si inserarea de catre

aceasta a unor clauze contractuale abuzive care creeaza, in detrimentul consumatorilor, un dezechilibru semnificativ intre drepturile si obligatiile partilor.

Astfel, APC-Romania a formulat o cerere de chemare in judecata impotriva SC Romania Cable Systems SA prin care a solicitat obligarea acesteia la modificarea clauzelor abuzive din contractele incheiate cu abonatii prin inlocuirea acestora cu clauze care sa reflecte un echilibru real intre drepturile si obligatiile partilor, potrivit Legii nr. 193/2000.

Prezentarea unor clauze contractuale considerate a fi abuzive

1. Punctul 3.3. din Capitolul III - "Obligatiile operatorului" prevede ca operatorul, in speta RCS, va remedia toate defectiunile tehnice anuntate la dispecerat( personal sau prin telefon) in cel mult 24 de ore, daca natura tehnica a defectiunii permite o astfel de reparatie, cu conditia ca respectivul abonat sa aiba achitate la zi toate obligatiile prevazute in contract.

De asemenea, Capitolul IV - "Obligatiile abonatului" prevede la pct.4.4. obligatia abonatului de a achita abonamentul de utilizare anticipat la casieria operatorului pe o perioada de minim o luna de zile.

Din interpretarea prevederilor mai sus mentionate rezulta ca operatorul obliga consumatorul sa isi indeplineasca o obligatie contractuala respectiv de a-si achita in avans abonamentul de difuzare chiar si atunci cand operator nu si-o indeplineste pe a sa, respectiv de a remedia defectiunile in termen de 24 de ore.

Chiar daca, potrivit punctului 3.3, se acorda consumatorilor, la cerere, o reducere proportionala a abonamentului, aceasta este la randul ei limitata, deoarece opereaza doar atunci cand neindeplinirea acestei obligatii de catre operator este culpabila.

Aceasta reducere a abonamentului, ar trebui sa opereze automat indiferent de motivele pentru care operatorul nu poate remedia defectiunea deoarece, in toata perioada cuprinsa intre data anuntarii defectiunii si data remedierii, consumatorul este prejudiciat pentru simplul motiv ca a achitat un pret pentru un serviciu de care nu beneficiaza.

Asadar, clauza contractuala prevazuta la pct.3.3. este abuziva deoarece creeaza in detrimentul consumatorilor un dezechilibru semnificativ intre drepturile si obligatiile partilor.

Mai mult decat atat, pentru neplata abonamentului de difuzare la termenul stabilit, operatorul stabileste sanctionarea acestuia prin suspendarea contractului si deconectarea de la reteaua de cablu.

2. Punctul 3.5. din cadrul aceluiasi capitol prevede ca operatorul nu poate fi obligat sa asigure transmiterea unor programe, daca acest lucru nu este posibil din punct de vedere tehnic, comercial, juridic sau daca ar contraveni legislatiei.

Aceasta clauza contractuala este abuziva deoarece nu se acorda consumatorului posibilitatea de a solicita o reducere proportionala a abonamentului, atunci cand nu receptioneaza anumite programe din pachetul achizitionat, datorita imposibilitatii de transmitere a acestora de catre operator pentru motivele invocate la pct.3.5.

De altfel, pct. 5.8. prevede ca abonatul poate denunta unilateral contractul in cazul in care operatorul nu-si indeplineste obligatiile asumate la capitolul III. Dar, in acelasi timp, prevederea de la pct.3.5.

din cadrul acestui capitol nu poate fi retinuta ca o obligatie a operatorului, ci ca o exonerare de raspundere a acestuia in cazul in care nu asigura transmiterea unor programe din diferite motive.

Existenta acestei mentiuni exprese, conform careia operatorul nu poate fi obligat sa asigure transmiterea unor programe din pachetul de

programe furnizat de aceasta la solicitarea consumatorului, conform obiectului contractului, nu poate conduce la ideea ca in cauza este vorba de neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a contractului, consumatorului fiindu-i astfel restrans dreptul de a solicita

despagubiri.

3. Punctul 4.3. din capitolul IV "Obligatiile abonatului" prevede ca abonatul se obliga sa-i asigure accesul operatorului in locuinta sa la instalatia interioara individuala pentru revizii, verificari si reparatii.

Aceasta clauza este abuziva, devreme ce operatorul nu se obliga sa-l notifice, in scris, pe consumator cu privire la necesitatea si motivatia accesului in locuinta sa. Mai mult decat atat operatorul, potrivit pct.5.3 lit.h este exonerat de raspundere in situatia in care consumatorul nu ii asigura acesteia accesul in locuinta sa la instalatia interioara individuala.

De altfel, notiunea de "asigurare a accesului" interpretata in sens larg ar presupune nu numai o permitere a accesului operatorului in locuinta abonatului, ci si o garantare de catre consumator a accesului

operatorului, ceea ce ar conduce la incalcarea dreptului de proprietate al consumatorului.

4. Pct.4.4 din acelasi capitol IV prevede ca operatorul are dreptul sa suspende prevederile contractului si sa-l deconecteze pe abonat de la reteaua CATV in caz de neplata a abonamentului de difuzare la termenul stabilit.

Din redactarea prevederilor pct.4.4. nu reiese care este acest termen in cadrul caruia consumatorul trebuie sa-si indeplineasca obligatia de plata a abonamentului de difuzare, facandu-se referire doar la "termenul stabilit mai sus", fara ca acesta sa fie exprimat printr-o perioada de timp.

Se pune astfel intrebarea cand considera operatorul ca termenul de plata a abonamentului de difuzare a expirat?

Suspendarea prevederilor contractului si deconectarea consumatorului

chiar din prima zi dupa data scadentei apare ca fiind o clauza abuziva

si prin prisma faptului ca operatorul nu emite lunar o factura prin care

consumatorul sa fie pus in intarziere sau o somatie.

De altfel, prin neprecizarea termenului in care consumatorul are obligatia de plata a abonamentului de difuzare se da dreptul exclusiv operatorului de a interpreta aceasta clauza contractuala prevazuta la pct. 4.4, ceea ce conduce la crearea, in detrimentul consumatorului, a

unui dezechilibru semnificativ intre drepturile si obligatiile partilor.

5. Pct. 5.1.2 prevede ca modificarile de tarife vor fi aduse la cunostinta consumatorilor prin afisare la casieriile operatorului cu cel putin 10 zile inainte de intrarea in vigoare a noilor tarife.

De vreme ce intre operator si fiecare abonat in parte exista un contract incheiat in forma scrisa, orice modificare a prevederilor contractuale initiata de una dintre parti trebuie adusa la cunostinta celeilalte parti contractante prin intermediul unei notificari scrise.

Asadar, operatorul ar trebui sa-i notifice pe consumatori, in scris, la

domiciliul acestora, cu cel putin 30 de zile inainte de intrarea in vigoare a noilor tarife, pentru a li se da acestora posibilitatea de a

lua o decizie referitoare la acceptarea modificarilor de tarife, care includ si majorarea acestora, sau la rezilierea contractului.

Aceasta clauza este abuziva deoarece ii permite operatorului sa modifice tarifele fara a oferi consumatorului dreptul de a rezilia contractul pentru acest motiv.

Dupa cum se observa din redactarea dispozitiilor pct. 5.8 din cadrul

aceluiasi capitol, rezilierea contractului de catre consumator opereaza

doar in cazul in care operatorul nu-si respecta obligatiile prevazute la

capitolul III.

Un dezechilibru intre drepturile si obligatiile partilor exista chiar si atunci cand consumatorul ar denunta unilateral contractul, in baza

pct.5.7.

Din redactarea dispozitiilor acestui punct rezulta ca efectele contractului inceteaza de plin drept daca notificarea scrisa prealabila a operatorului a fost transmisa de catre consumator cu cel putin 30 de

zile inainte si daca au fost indeplinite integral de catre acesta a obligatiilor asumate.

Aceasta inseamna ca pana la producerea efectelor denuntarii unilaterale, consumatorul este obligat sa achite pentru cel putin o luna abonamentul de difuzare astfel cum a fost majorat de catre operator, in conditiile in care informarea consumatorilor despre modificarea de tarife se face cu doar 10 zile inainte de data intrarii lor in vigoare.

Pentru orice alte intrebari si raspunsuri contactati APC Romania la

numerele de telefon: 021.315.71.49 sau e-mail: juridic@apc-romania.ro

www.apc-romania.ro