Legea nr. 423 din 25 octombrie 2004 privind aderarea Romaniei la Acordul dintre partile la Tratatul Atlanticului de Nord pentru securitatea informatiilor, adoptat la Bruxelles la 6 martie 1997.

Partile acordului vor proteja si vor salvgarda informatiile clasificate marcate ca atare, care sunt emise de NATO sau care sunt transmise la NATO de un stat membru si informatiile clasificate, marcate ca atare, ale statelor membre transmise altui stat membru in sprijinul unui program, proiect sau contract NATO.

Partile vor pastra clasificarea de securitate a informatiilor prevazute mai sus si nu vor utiliza informatiile clasificate in alte scopuri decat cele stipulate in Tratatul Atlanticului de Nord si in deciziile si rezolutiile care tin de acest tratat.