Legea nr. 501 din 17 noiembrie 2004 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 84/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse intre femei si barbati

• Prin hartuire sexuala se intelege orice comportament nedorit - verbal, nonverbal sau fizic - de natura sexuala, care are ca scop sau ca efect atingerea demnitatii persoanei si/sau crearea unui mediu degradant, de intimidare, de ostilitate, de umilire sau ofensator

• Este considerata discriminare orice dispozitie de a discrimina o persoana pe criteriu de sex.