REMEMBER '89

Documentele de pe masa lui Ceausescu

de Razvan Belciuganu     Jurnalul National
Luni, 6 decembrie 2004, 0:00Cele doua documente sunt: exemplarul nr. 1 din "Instructiuni nr. D – 00180/1987 privind activitatea de creare si folosire a retelei informative a aparatului de securitate" si exemplarul nr. 10 din "Instructiuni nr. D – 00190/1987 privind organizarea si desfasurarea activitatii informativ-operative a organelor de securitate".

ISTORIE. Daca a gasit Nicolae Ceausescu solutii studiind cele doua documente, probabil nu vom sti niciodata. Instructiunile respective, daca le-a citit, i-au putut creiona parghiile prin care actiona Departamentul Securitatii Statului. Se prea poate ca in cele 50 de pagini sa fi cautat raspunsuri de ce manifestatiile impotriva regimului au luat asa amploare.

Mai ales ca, inca din 17 decembrie 1989, la sedinta CPEx, a fost foarte vehement fata de generalul Iulian Vlad si ministrii Apararii si de Interne, Milea si Postelnicu, pentru ca nu i-au executat intocmai ordinele si chiar i-a amenintat cu plutonul de executie.

Cele doua documente, din care va redam mai jos cateva paragrafe, sunt de o importanta deosebita nu numai pentru momentul si locul in care au fost gasite, ci ofera o perspectiva mai completa si istoricilor specializati in istoria Securitatii si in studiul perioadei de dictatura a lui Nicolae Ceausescu.

INDATORIRI. "(...) In conceptia partidului nostru, a Comandantului Suprem al Fortelor Armate ale RSR, principala indatorire si coordonata esentiala a activitatii organelor statului este de a preveni orice incalcare a legii, de a-i impiedica pe oameni sa comita abateri, iar atunci cand o fac, de a-i ajuta sa se indrepte (...)."

"Activitatea informativ-operativa de securitate se desfasoara in baza urmatoarelor principii:

a. asigurarea infaptuirii neabatute a politicii partidului si statului in domeniul apararii securitatii statului;

b. realizarea intocmai a conceptului de munca preventiva, fundamentat de Comandantul Suprem al FA al RSR;

c. respectarea si aplicarea ferma a normelor privind conducerea de partid si de stat a activitatii organelor de securitate;

d. asigurarea legalitatii socialiste;

e. intarirea si diversificarea permanenta a legaturilor organelor de securitate cu organismele democratiei muncitoresti-revolutionare, colectivele de oameni ai muncii, cu masele largi populare;

f. manifestarea unei inalte vigilente si combativitati revolutionare, asigurarea conspirativitatii si compartimentarii intregii munci;

g. realizarea unei stranse cooperari intre unitatile si compartimentele de securitate, intre acestea si celelalte unitati si organe ale MI, precum si cu organele de procuratura si justitie;

h. organizarea si desfasurarea intregii activitati informativ-operative in spirit ofensiv, cresterea permanenta a calitatii si eficientei tuturor formelor, mijloacelor si metodelor prin care se realizeaza culegerea, verificarea si valorificarea informatiilor."

MIJLOACELE SPECIFICE. "(...) sunt: a. reteaua informativa; b. tehnica operativa; c. filajul; d. investigatia; e. controlul asupra unor canale de legatura interne sau externe ce pot fi folosite in scopuri ostile; f. evidentele de securitate; g. culegerea personala de informatii prin relatiile oficiale si legaturile operative ale ofiterilor de securitate."

DOSAR DE URMARIRE. "Urmarirea informativa este o activitate de verificare complexa a informatiilor privitoare la pregatirea ori savarsirea de infractiuni de competenta organelor de securitate, in scopul prevenirii, descoperirii si lichidarii faptelor infractionale.

Urmarirea informativa se desfasoara asupra persoanelor suspecte, precum si in cazul infractiunilor de competenta organelor de securitate cu autori neidentificati. (...) Deschiderea dosarului de urmarire informativa si planul de masuri se aproba, dupa caz, de sefii unitatilor centrale (ai securitatii judetene si ai municipiului Bucuresti) sau loctiitorii acestora (...)"
(Instructiuni nr. D – 00190/1987).

CONTROLUL. "Cetatenii RS Romania sprijina activitatea organelor de securitate in temeiul convingerilor lor politico-morale de tip nou, cu sentimentul ca in acest mod indeplinesc inalte indatoriri patriotice inscrise in Constitutia si legile tarii. (...)

Antrenarea sprijinului organizat al cetatenilor la realizarea sarcinilor de aparare a securitatii statului, prin formele secrete, specifice muncii de securitate, se face cu respectarea stricta a Hotararii Comitetului Politic Executiv al CC al PCR privind intarirea controlului si indrumarii de catre partid a activitatii organelor de securitate si a celorlalte norme de partid (...)"
(Instructiuni nr. D – 00180/1987).

RETEAUA INFORMATIVA. "Reteaua informativa a aparatului de securitate constituie mijlocul de baza al activitatii informativ-operative de cunoastere si prevenire, pentru realizarea atributiilor specifice in domeniul apararii securitatii statului.

Reteaua informativa se creeaza de unitatile informativ-operative de securitate, in functie de competentele ce le au, astfel incat sa se asigure cuprinderea integrala a necesitatilor de cunoastere si prevenire a oricaror intentii, fapte, situatii sau imprejurari de natura sa prejudicieze interesele de aparare a securitatii statului.

Intreaga activitate de creare si folosire a retelei informative se bazeaza pe respectarea stricta a legilor tarii. (...)

Rezultatele concrete obtinute in dezvoltarea permanenta a calitatii si eficientei muncii cu reteaua informativa constituie un criteriu de baza in aprecierea, notarea si promovarea cadrelor de securitate. Activitatea cu reteaua informativa se desfasoara deplin conspirat.(...)

Reteaua informativa se recruteaza din randul persoanelor temeinic verificate, care consimt sa colaboreze sincer, in mod organizat si sa pastreze secretul deplin al legaturii cu organele de securitate, precum si sarcinile incredintate" (Instructiuni nr. D – 00180/1987).

CUM SE CREA. "(...) Etapele crearii retelei informative sunt: punctarea candidatilor; studierea si verificarea; selectia persoanei corespunzatoare; stabilirea modalitatilor concrete de efectuare a recrutarii; recrutarea. (...)

In raport cu specificul si complexitatea sarcinilor ce constituie scopul concret al recrutarii, in vederea studierii si recrutarii, se puncteaza, de regula, mai multe persoane, fiind selectionate pentru recrutare cele mai indicate sub aspectul calitatilor personale, al posibilitatilor de informare si al garantiei colaborarii sincere cu organele de securitate.

Studierea si verificarea candidatilor la recrutare trebuie sa asigure cunoasterea lor multilaterala, cu accent pe conceptiile si atitudinea fata de oranduirea social-politica si de stat din tara noastra, sentimentelor patriotice, orientarea si discernamantul politic, spiritul de obiectivitate, posibilitatile, disponibilitatile si aptitudinile de a culege informatii de interes operativ,
capacitatea de a pastra secretul colaborarii, spiritul de sesizare si initiativa, alte calitati (...)" (Instructiuni nr. D – 00180/1987).

RECRUTAREA. "Datele si informatiile rezultate din studierea si verificarea candidatilor se consemneaza in raportul cu propuneri de recrutare.

Raportul cu propuneri de recrutare cuprinde: necesitatea si scopul concret al recrutarii; principalele date rezultate din studiul si verificarea candidatului; calitatile personale esentiale si posibilitatile de indeplinire a sarcinilor ce urmeaza a-i fi incredintate; garantiile asupra loialitatii; caile de determinare sa accepte colaborarea sincera, constienta, organizata si deplin conspirata;

locul recrutarii. (...) Raportul cu propunerile de recrutare se inainteaza ierarhic sefului competent sa aprobe efectuarea recrutarii. (...) Recrutarea se efectueaza pe baza sentimentelor patriotice, iar in anumite cazuri prin cointeresarea candidatului. In situatii exceptionale, temeinic justificate de interese operative, recrutarea se poate realiza si pe baza de date compromitatoare.

Este interzis a se folosi drept baza compromitatoare savarsirea de infractiuni pentru care persoana in cauza trebuie sa fie trasa la raspundere potrivit legii.

In mod cu totul exceptional si numai cand interese de aparare a securitatii statului, temeinic motivate, o impun, unele fapte cu grad de pericol social redus, pentru care, in conditiile legii, se poate inlocui raspunderea personala, vor putea fi folosite, cu avizul prealabil al Directiei Cercetari Penale, ca baza de recrutare" (Instructiuni nr. D – 00180/1987).

DOSARELE INFORMATORILOR
"Informatorilor, persoanelor de sprijin si rezidentilor li se intocmesc dosare personale si mape-anexa. Gazdelor caselor de intalniri li se intocmesc dosare personale, iar pentru casele de lucru se intocmesc dosare de casa (...).

Dosarele personale contin: opisul materialelor aflate in dosar;
tabel cu cadrele care au cunostinta de faptul ca persoana respectiva este in reteaua informativa de securitate;
tabel cu relatiile de interes operativ ale persoanei din retea;
tabel cu evidenta recompenselor; materialele de studiu si verificare; rapoartele cu propunerile de recrutare si, respectiv, asupra modului in care s-a efectuat recrutarea; angajamentul de colaborare;
nota privind modalitatile de realizare a legaturii si casele de intalniri sau de lucru in care a fost introdusa persoana din retea;
notele-raport privind analizele persoanei din retea si aprecierea activitatii acesteia. (...)" Instructiuni nr. D – 00180/1987

Cine erau informatorii
"Reteaua informativa se compune din informatori, persoane de sprijin, rezidenti si gazde case de intalniri. (...)

Informatorul este persoana cu posibilitati de informare si calitati personale adecvate, care, sub indrumarea nemijlocita a ofiterului de securitate, cauta in mod activ si culege sistematic informatii despre persoane si fapte ce fac obiectul urmaririi informative ori indeplineste alte sarcini de cunoastere, prevenire si contracarare a activitatilor de natura sa afecteze securitatea statului.

Informatorii se folosesc prioritar in combinatii informative si alte masuri ofensive intreprinse pentru descoperirea, prevenirea si lichidarea infractiunilor de spionaj-tradare, subminarea economiei nationale, sabotaj, a actelor teroriste si diversioniste si a celorlalte infractiuni contra securitatii statului, precum si in scopul penetrarii informative in serviciile de spionaj, organizatiile si
gruparile reactionare si extremist-teroriste din strainatate, pentru cunoasterea si zadarnicirea actiunilor dusmanoase puse la cale impotriva suveranitatii, independentei si integritatii statului roman. (...)

Persoana de sprijin este persoana care, pe baza instructajului general facut de cadrele de securitate (...), realizeaza sarcini de supraveghere informativa ori pe linie de filaj, investigatii, tehnica-operativa, transmisiuni si in alte domenii ale muncii de securitate.

Persoanele de sprijin se folosesc cu precadere, pentru obtinerea informatiilor, de prima sesizare despre orice fapte, situatii sau imprejurari care intereseaza securitatea statului. (...)

Rezidentul este persoana care, sub indrumarea si cu sprijinul ofiterului de securitate, tine legatura cu maximum 10 persoane de sprijin, asigurand, in conditii de conspirativitate, primirea cu operativitate a informatiilor si predarea lor ofiterului. (...)

De regula, rezidentii sunt selectionati din randul rezervistilor aparatului de securitate, al informatorilor si persoanelor de sprijin cu experienta. (...)

Gazda casei de intalniri este persoana care accepta sa puna la dispozitie in mod secret o incapere din locuinta sa ori de la locul de munca, pentru realizarea de intalniri cu informatori, cu unele persoane de sprijin ori cu rezidenti, precum si rezolvarea altor sarcini de securitate. (...)

Pentru legatura cu reteaua informativa ori pentru rezolvarea altor sacini informativ-operative se pot folosi case de lucru destinate in exclusivitate acestor scopuri (...)" (Instructiuni nr. D – 00180/1987).

LEGITIMAREA. "(...) Persoanelor li se ia, de regula, un angajament scris in care se materializeaza sarcinile si obligatiile de colaborare. (...) Persoanelor recrutate pe baza compromitatoare li se iau obligatoriu angajamente scrise in care se consemneaza atitudinea de dezavuare a lor, precum si dorinta de a sprijini in mod loial organele de securitate.

Cu prilejul recrutarii se realizeaza instruirea temeinica asupra pastrarii secretului colaborarii, liniei de conduita si legendarii timpului afectat intalnirilor, se stabileste numele conspirativ si se fixeaza modalitatile de realizare a legaturii.

Modul de desfasurare a recrutarii se consemneaza intr-un raport in care se propune, dupa caz, includerea in retea sau inregistrarea in evidenta ca persoana contraindicata a fi atrasa la colaborare."

EDUCATIA. Toate cadrele de securitate care lucreaza cu retea informativa sunt obligate sa actioneze permanent pentru educarea si instruirea ei temeinica si sa asigure dezvoltarea continua a capacitatii si contributiei acesteia la cunoasterea, prevenirea si contracararea oricaror actiuni de natura sa afecteze securitatea statului.

In activitatea cu reteaua informativa, cadrele de securitate au indatorirea sa manifeste principialitate, sa constituie exemple de corectitudine sub toate aspectele si sa nu o foloseasca decat in interesul muncii. Este interzis sa se solicite ori sa se accepte din partea retelei servicii in scopuri personale. (...)

O atentie deosebita se va acorda formarii si intaririi permanente, la toate persoanele din retea, a convingerii ca prin colaborarea cu organele de securitate indeplinesc o indatorire patriotica de aparare a oranduirii socialiste, a independentei si suveranitatii patriei" (Instructiuni nr. D – 00180/1987).

PRIORITATI
"Informatorii se folosesc prioritar in combinatii informative si alte masuri ofensive, intreprinse pentru descoperirea, prevenirea si lichidarea infractiunilor de spionaj-tradare, subminarea economiei nationale, sabotaj, a actelor teroriste si diversioniste si a celorlalte infractiuni contra securitatii statului, precum si in scopul penetrarii informative in serviciile de spionaj, organizatiile
si gruparile reactionare si extremist-teroriste din strainatate" - Instructiuni nr. D – 00180/1987

ANGAJAMENT LA SECURITATE
"Subsemnatul (...), nascut la (...), in (...), domiciliat in (adresa), ma angajez sa sprijin in mod secret, organizat si activ organele de securitate in activitatea ce o desfasoara pentru prevenirea, descoperirea si lichidarea infractiunilor indreptate impotriva securitatii statului, pentru combaterea oricaror manifestari care afecteaza interesele oranduirii noastre socialiste.

In colaborarea cu organele de securitate, ma angajez: sa depun eforturi sustinute pentru cautarea informatiilor ce intereseaza securitatea statului si furnizarea lor la timp prin sistemele de legatura ce imi vor fi stabilite; sa lupt cu consecventa pentru aflarea adevarului, respectarea cu strictete a legii; sa manifest combativitate si fermitate pentru prevenirea comiterii oricaror infractiuni;

sa actionez nemijlocit si cu promptitudine in vederea impiedicarii savarsirii faptelor ce prezinta pericol iminent pentru securitatea statului; sa manifest vigilenta fata de dusmanii patriei; sa dovedesc sinceritate si obiectivitate in furnizarea informatiilor, corectitudine in raporturile cu organele de securitate; sa nu abuzez in nici un fel de aceasta colaborare. (...)"
- Instructiuni nr. D – 00180/1987, Anexa 1
Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.


297 vizualizari


Abonare la comentarii cu RSS

ESRI

Întâlniri on-line | #deladistanță

Top 10 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri
Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by