Ordinul nr. 185 din 23 februarie 2005 privind aprobarea inlocuirii anexei la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 330/2003 pentru aprobarea modelului extrasului situatiilor financiare anuale care se publica de asociatiile si fundatiile recunoscute, potrivit legii, ca fiind de utilitate publica.