Hotararea nr. 45 din 23 martie 2005 pentru aprobarea Normelor privind asigurarea pentru risc profesional.

In conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din Romania, auditorii financiari, in exercitarea independenta a profesiei, aplica si respecta normele privind asigurarea pentru risc profesional.

Membrii Camerei garanteaza raspunderea civila privind activitatea desfasurata prin exercitarea calitatii de auditor financiar, prin incheierea contractului de asigurare de raspundere civila.

Auditorii financiari trebuie sa aiba in vigoare un contract de asigurare de raspundere civila profesionala incheiat in conditiile precizate de prezentele norme pentru toata perioada in care desfasoara efectiv activitate in calitate de auditor financiar, auditor intern sau pentru alte activitati desfasurate prin exercitarea calitatii de auditor financiar.

Contractul de asigurare va fi incheiat cu un asigurator, altul decat cel pentru care se efectueaza activitati prin exercitarea calitatii de auditor financiar, conditiile minime ale acestuia fiind in concordanta cu prevederile legii privind asigurarile si reasigurarile in Romania.

Camera va monitoriza prin departamentele sale modul in care membrii sai vor respecta prevederile prezentelor norme.