Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a relansat la vanzare prin negociere pe baza de oferte finale, imbunatatite si irevocabile un numar de 1.344.520 actiuni, reprezentand intreg capitalul social al SC Uzina de Valorificare a Cenusilor de Pirita (U.V.C.P.) S.A. Turnu Magurele, singura societate de acest tip din Romania.

La negociere vor putea participa numai persoanele fizice/juridice romane sau straine care, in mod direct sau prin intermediul societatilor la care sunt actionari/asociati majoritari nu au inrautatit in mod vadit situatia economico-financiara a unor societati comerciale, privatizate anterior, ca urmare a neindeplinirii sau

indeplinirii cu intarziere a obligatiilor asumate prin contractele de vanzare-cumparare actiuni incheiate cu FPS si/sau APAPS/AVAS.

Investitorii interesati vor putea depune, la sediul AVAS, documentele de participare, documentele care dovedesc indeplinirea criteriului de precalificare impreuna cu oferta finala, pana la data limita de 8 august 2005 ora 12:00.

UVCP este o societate comerciala mare, cu un capital social de 3.361,3 mii RON (33.613.000 mii lei), specializata in extractia si prepararea minereurilor feroase. AVAS detine intreg pachetul de actiuni al societatii.

Precizam ca aceasta este a treia lansare la privatizare din anul in curs, la celelalte doua termene de depunere a ofertelor neinregistrandu-se nici o intentie de cumparare din partea unor potentiali investitori.

Dosarele de prezentare care au fost achizitionate ca urmare a publicitatii efectuate in datele de 4 aprilie 2005 si 8 iunie 2005 isi pastreaza valabilitatea.