Vineri, 29 iulie, au fost publicate in Monitorul Oficial noile conditii in care romanii pot lua credite. Prin inasprirea conditiilor de acordare a creditelor, Banca Nationala incearca sa limiteze avantul luat de creditare in ultima perioada, considerat periculos deoarece alimenteaza preponderant cererea pentru importuri.

Potrivit noilor norme, care vor intra in vigoare la 30 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial, deci de la 28 august a. c., persoanele fizice nu mai pot lua un credit fara sa prezinte o adeverinta de venituri.

De la finele lunii august, bancile vor fi obligate sa aiba formulare tip de cerere pentru acordarea creditului, pentru contractele de credit, de garantie, dar si pentru adeverintele de venit si declaratiile pe propria raspundere in ce priveste datoriile si litigiile solicitantului de credit.

Pentru a obtine un credit, solicitantul trebuie sa prezinte cel putin urmatoarele documente: adeverintele de venit permanent, ale titularului sau ale familiei, declaratie pe propria raspundere despre alte datorii pe care le au solicitantul si familia acestuia la data solicitarii creditului.

De asemenea, trebuie prezentate in mod distinct datoriile restante pe care le are solicitantul, ca si litigiile pe care le are cu terti, cu precizarea, dupa caz, a motivelor care au condus la situatiile respective.

In cazul construirii, reabilitarii, modernizarii, consolidarii sau extinderii imobilelor sau a viabilizarii unui teren, solicitantul de credit va prezenta un deviz estimativ al lucrarii si, dupa caz, un plan de finantare, convenit cu constructorul, care sa prevada esalonarea in timp a sumelor ce urmeaza sa fie avansate.

In cazul in care lucrarile se executa in regie proprie, termenele de utilizare a creditelor se stabilesc de comun acord cu imprumutatul.

Pe langa veniturile certe, normele BNR permit luarea in considerare si a altor tipuri de venituri, insa bancile sunt obligate sa stabileasca pentru fiecare categorie de venituri coeficienti de ajustare, in functie de gradul de certitudine si de caracterul de permanenta al acestora.

Potrivit noilor norme, in cazul creditelor de consum, daca se acorda pentru achizitionarea de bunuri, solicitantul trebuie sa prezinte garantii reale sau personale (inclusiv polite de asigurare) la nivelul creditului solicitat sau sa achite un avans de minimum 25% din valoarea acelor bunuri. Avansul este insa obligatoriu in cazul creditelor imobiliare.

Valoarea unui credit ipotecar nu poate depasi 75% din valoarea imobilului pentru achizitionarea caruia se solicita creditul. Acordarea creditelor pentru investitii imobiliare este conditionata de prezentarea de catre solicitant a unor garantii reale sau personale, a caror valoare nu va fi mai mica de 133% din valoarea creditului.

In calculul bonitatii clientului, se vor lua in calcul toate angajamentele de plata ale acestuia si anume contracte de credit, contracte de leasing, contracte de cumparare de bunuri in rate, indiferent de creditor.

Toate aceste obligatii lunare, insumate cu rata si dobanda lunara ale creditului care se solicita, nu trebuie sa depaseasca 40% din veniturile nete lunare ale solicitantului si, dupa caz, ale familiei acestuia.

Banca Nationala a mai stabilit si ca obligatiile lunare de plata decurgand doar din creditele de consum contractate nu pot depasi 30% din veniturile nete ale solicitantului, iar obligatiile lunare de plata decurgand din credite pentru investitii imobiliare nu pot depasi 35% din veniturile nete ale solicitantului.

Chiar daca se opteaza si pentru includerea unor membri ai familiei in calculul venitului net lunar, acestia nu pot fi in acelasi timp si giranti. Normele prevad ca prin familia solicitantului se intelege sotul/sotia si rudele si afinii acestuia, care locuiesc si gospodaresc impreuna cu solicitantul.

Prin reglementarile interne, daca vor, bancile pot stabili insa o sfera mai restransa a notiunii de familie.

Banca Nationala a mai stabilit ca acordarea de catre banci a unor linii de credit pentru achizitionarea de marfa unor societati comerciale trebuie sa includa clauze potrivit carora, in cazul vanzarii in rate sau pe credit a respectivelor bunuri, societatile comerciale vor respecta conditiile impuse prin normele BNR.

Norme ce vor fi respectate si in cazul contractelor de credit sau finantare incheiate de banci cu alte categorii de creditori, care acorda credite destinate persoanelor fizice, desi nu sunt societati bancare.

Pe durata derularii creditelor pentru persoane fizice, imprumutatorii au obligatia sa verifice garantiile si utilizarea creditului potrivit destinatiei declarate, respectarea graficului de executie a lucrarilor, in cazul creditelor acordate pentru construirea, reabilitarea, modernizarea sau extinderea unei constructii sau viabilizarea unui teren.

Pana la data intrarii in vigoare a noilor norme, institutiile de credit trebuie sa modifice in mod corespunzator normele interne, fara a putea stabili cerinte mai putin stricte decat cele impuse de Banca Nationala.