Legea nr. 246 din 18 iulie 2005 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii

• In vederea dobandirii personalitatii juridice, membrii asociati incheie actul constitutiv si statutul asociatiei, in forma autentica sau atestata de avocat.

• Este interzisa utilizarea in denumirea asociatiei a denumirilor specifice autoritatilor si institutiilor publice.

• Asociatia isi poate constitui sucursale, ca structuri teritoriale fara personalitate juridica.

Sucursalele se constituie prin hotarare a adunarii generale.

Sucursalele desfasoara activitatile date in competenta lor de catre asociatie

• Inscrierea in Registrul asociatiilor si fundatiilor se efectueaza in ziua ramanerii irevocabile a incheierii de admitere, eliberandu-se, la cerere, reprezentantului asociatiei sau mandatarului acesteia, un certificat de inscriere care va cuprinde: denumirea asociatiei, sediul acesteia, durata de functionare, numarul si data inscrierii in Registrul asociatiilor si fundatiilor.

Asociatiile, fundatiile, uniunile, federatiile si gruparile de persoane juridice care nu poseda certificatul prevazut mai sus vor solicita eliberarea acestuia in termen de un an incepand cu data de 28 iulie 2005.