Legea nr. 240 din 15 iulie 2005 privind societatile de microfinantare

Societatile de microfinantare sunt societati financiare care se constituie ca societati comerciale pe actiuni si se organizeaza si functioneaza potrivit prevederilor prezentei legi si ale Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale.

Obiectul principal de activitate al societatilor de microfinantare consta, exclusiv, in acordarea de microcredite din fonduri proprii, imprumutate sau atrase de la institutii financiare ori organizatii donatoare sau din resurse financiare publice, potrivit legii.

Infiintarea societatilor de microfinantare se notifica Bancii Nationale a Romaniei in termen de 30 de zile de la data inmatricularii in registrul comertului. Documentatia necesara in vederea notificarii consta in actul constitutiv semnat de actionari si in dovada inmatricularii la registrul comertului.

Capitalul social minim al societatilor de microfinantare este echivalentul in lei al sumei de 200.000 euro.

Denumirea unei societati de microfinantare va include sintagma societate de microfinantare sau abrevierea acesteia.