Normele nr. 10 din 27 iulie 2005 privind limitarea riscului de credit la creditele destinate persoanelor fizice

Aceste norme se aplica institutiilor de credit persoane juridice romane si sucursalelor institutiilor de credit straine, autorizate sa functioneze pe teritoriul Romaniei, denumite in continuare imprumutatori, si reglementeaza conditiile minime de acordare, garantare si derulare a creditelor destinate persoanelor fizice.

Institutiile de credit sunt obligate sa incadreze creditele destinate persoanelor fizice in una dintre urmatoarele categorii:

- credit de consum

- credit pentru investitii imobiliare

In vederea obtinerii unui credit solicitantul trebuie sa prezinte cel putin urmatoarele documente:

- documente care atesta capacitatea solicitantului si, dupa caz, a familiei acestuia de a dispune de venituri certe cu caracter de permanenta, considerate eligibile potrivit reglementarilor interne ale imprumutatorului;

- declaratie pe propria raspundere privind valoarea angajamentelor de plata ale solicitantului si ale familiei acestuia la data solicitarii creditului si, in mod distinct, a obligatiilor devenite exigibile si neonorate la scadenta la aceeasi data. Imprumutatorii pot solicita copii de pe documentele care atesta gradul de indatorare a solicitantului si a membrilor familiei acestuia;

- declaratie pe propria raspundere privind litigiile cu tertii existente la data solicitarii creditului, cu precizarea, dupa caz, a motivelor care au condus la situatiile respective.

In situatia in care creditul de consum are ca destinatie achizitionarea de bunuri, solicitantul trebuie sa prezinte garantii reale si/sau personale la nivelul creditului solicitat sau sa achite un avans de minimum 25% din valoarea respectivelor bunuri.

In situatia in care creditul de consum are alta destinatie decat cea prevazuta mai sus, solicitantul trebuie sa prezinte garantii reale si/sau personale la nivelul creditului solicitat.

Valoarea unui credit pentru investitii imobiliare nu poate depasi 75% din valoarea imobilului pentru achizitionarea caruia se solicita creditul si/sau din valoarea devizului estimativ.

Normele intra in vigoare la data de 29 august 2005.