Executivul a aprobat, in sedinta de joi 4 august, Regulamentul de aplicare a legislatiei din domeniul funciar. O noutate introdusa in Regulamentul de aplicare a legislatiei funciare reduce termenele prevazute pentru reconstituirea dreptului de proprietate la 90 de zile.

Ministrul agriculturii Gheorghe Flutur a aratat ca incepand cu 22 iulie curge termenul de 60 de zile (pana la 22 septembrie) pentru depunerea cererilor de retrocedare a terenurilor agricole si forestiere.

O noutate introdusa de Regulamentul de aplicare a legislatiei funciare, a aratat ministrul Gheorghe Flutur, o reprezinta termenul de 90 de zile, perioada in care fostii proprietari de terenuri de sub vii, pomi sau luciu de apa se pot pune de acord cu persoanele care au investit in aceste terenuri.

Regulamentul de aplicare reduce termenele prevazute pentru reconstituirea dreptului de proprietate. Sunt stabilite termene limita pentru fiecare etapa a procedurii de retrocedare (depunerea cererii, solutionarea, punerea in posesie), determinand astfel comisiile sa lucreze mai rapid si mai eficient.

Ministrul Flutur a dat drept exemplu termenul de 10 zile prevazut pentru punerea in posesie a fostilor proprietari de paduri recunoscuti de fostii vecini funciari, care solicita suprafete nerevendicate de alte persoane.

De asemenea, contestatiile depuse de persoanele nemultumite de propunerile de propunerile Comisiilor comunale, orasenesti sau municipale privind stabilirea dreptului de proprietate, vor fi solutionate de catre Comisiile judetene in cel mult 30 de zile.

Ministrul agriculturii a aratat ca in cazul in care autoritatile nu respecta termenele impuse de normele de aplicare a legislatiei funciare, sunt pasibile de sanctiuni cu amenda pana la 300 de milioane de lei vechi.

Regulamentul stipuleaza, de asemenea, obligatia autoritatilor de a pune la dispozitia proprietarilor orice informatii si documente care pot duce la afirmarea si recunoasterea dreptului de proprietate.

Primarul si secretarul comisiei locale sunt obligati sa comunice fostilor proprietari informatiile privind persoanele care au obtinut titluri de proprietate pe vechile amplasamente ale acestora. Neindeplinirea in termen de 30 de zile a acestei obligatii constituie contraventie si se sanctioneaza potrivit legislatiei in vigoare.

Arhivele Nationale, prin filialele judetene, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate, Regia Nationala a Padurilor - Romsilva, Agentia Domeniilor Statului, precum si alte institutii care detin si arhiveaza documente sunt obligate sa permita consultarea arhivei si sa elibereze copii ale documentelor

in termen de 30 de zile. Neindeplinirea acestor obligatii de catre functionari se sanctioneaza cu amenda de la 50 la 100 de milioane de lei vechi.

Regulamentul de aplicare a legislatiei din domeniul funciar face referire la procedura de constituire, atributiile si functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor. In plus, normele stabilesc modul de atribuire a titlurilor de proprietate, precum si procedura punerii in posesie a proprietarilor.

Acest regulament prevede schimbarea componentei comisiilor locale si judetene pentru retrocedarea terenurilor, in sensul reducerii numarului de functionari publici implicati si a cresterii numarului de reprezentanti ai proprietarilor. Din comisiile locale vor face parte pana la patru reprezentanti ai proprietarilor.

O noutate o constituie cooptarea reprezentantilor proprietarilor in cadrul comisiilor judetene.

Prin acest Regulament, Guvernul isi propune sa realizeze o procedura accelerata pentru finalizarea retrocedarilor, intr-un cadru legal clar si transparent. Ministrul Gheorghe Flutur a estimat ca vor fi vizate de cereri de retrocedare aproximativ 500.000 de ha de tern arabil si circa 2 milioane de padure.

"Este o actiune de mare responsabilitate pentru Guvern. Foarte multi oameni asteapta clarificari privind aplicarea legislatiei funciare si reconstituirea dreptului de proprietate", a spus Flutur.

Ministrul Agriculturii a adaugat ca in pachetul legilor proprietatii se regasesc si alte prevederi promovate in scopul protejarii proprietatii private. De exemplu, a aratat el, a fost modificat Codul Penal astfel incat tulburarea de posesie sau incalcarea dreptului de proprietate va fi pedepsit de lege cu inchisoare de la 1 la 7 ani.