Aproximativ trei sferturi dintre contribuabilii controlati de Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) in primul semestru al acestui an sunt societati cu capital privat, conform datelor centralizate de Agentie.

Directia de Metodologie si Proceduri pentru Inspectia Fiscala (DMPIF) din cadrul ANAF a efectuat, in perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2005, inspectii fiscale in toate sectoarele de activitate ale economiei nationale, cu accent pe acele domenii care, prin specificul lor, favorizeaza dezvoltarea "practicilor subterane".

Au fost efectuate 65.537 actiuni de control, din care 48.775 la societati comerciale cu capital integral sau majoritar privat, 8.707 la persoane fizice, 2.788 la societati comerciale mixte, 1.048 la societati comerciale cu capital integral de stat, 1.136 la institutii publice si 293 actiuni de control la regii autonome.

"Rezultatele activitatii DMPIF sunt materializate, in esenta, in cresterea veniturilor atrase suplimentar la bugetul statului, creand premisele necesare pentru cresterea, pe termen mediu si lung, a veniturilor bugetare, in termeni reali si ca pondere in produsul intern brut", a declarat presedintele ANAF, Sebastian Bodu.

El a precizat ca inspectiile fiscale au vizat, in principal, prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, avandu-se in vedere respectarea de reglementarilor legale privind stabilirea, evidentierea si plata impozitelor, taxelor, contributiilor si altor obligatii fiscale catre bugetul general consolidat, realitatea si legalitatea operatiunilor pentru care agentii economici au solicitat rambursarea

TVA, identificarea factorilor care au condus la cresterea creantelor bugetare.

Au avut loc actiuni de control inopinat la agentii economici care isi desfasoara activitatea in centre comerciale en gros, piete, targuri, magazine, verificari inopinate la antrepozitele fiscale si la societatile comerciale din domeniul alcoolului si tutunului.