Studentii care provin din mediul rural si urmeaza cursurile de zi ale institutiilor de invatamant superior acreditate pot beneficia de burse in valoare de 350 de lei noi, recent instituite prin hotarare de guvern.

O data cu inceperea noului an universitar, studentii care indeplinesc conditiile prevazute de HG trebuie sa depuna o cerere la decanatele facultatilor unde sunt inscrisi, urmand ca, ulterior, solicitarile eligibile sa fie transmise Ministerului Educatiei.

Pentru a beneficia de aceste burse, care pot fi cumulate si cu alte tipuri de bursa (de excelenta, de studiu etc.), studentii trebuie sa se angajeze, ca dupa terminarea studiilor, sa profeseze in mediul rural, in specializarea pentru care s-au pregatit, pe o perioada cel putin egala cu cea in care au primit bursa.

In plus, ei nu trebuie sa aiba restante sau sa repete vreun an universitar. Daca, dupa absolvire, studentul care a primit bursa refuza sa profeseze in scolile de la sate, va fi obligat sa restituie integral sumele primite in timpul anilor de facultate.