Ministerul Economiei si Comertului (MEC) a initiat un proiect de hotarare de guvern conform caruia ponderea de energie electrica produsa din surse regenerabile urmeaza sa ajunga in anul 2010 la 33% din consumul national, informeaza un comunicat al institutiei.

Proiectul de act normativ mai include si o serie de modificari legate de majorarea cotelor obligatorii de certificate verzi, un sistem de sprijinire a producatorilor de energie din surse regenerabile, altele decat marile hidrocentrale.

Producatorii de energie din surse eoliana, solara, biomasa, gaz de fermentare a deseurilor sau a namolurilor, energia valurilor, precum si cei care opereaza microhidrocentrale modernizate primesc pentru fiecare MWh livrat in retea un certificat verde.

Acest document poate fi apoi tranzactionat pe o piata specifica, unde va fi achizitionat de furnizorii de energie electrica, obligati prin lege sa cumpere aceste certificate in limita unei cote. Pentru anul in curs, cota obligatorie a fost stabilita la 0,7%.

Astfel ca furnizorii de energie electrica sunt obligati sa achizitioneze anual un numar de certificate verzi egal cu produsul dintre valoarea cotei obligatorii si cantitatea de energie electrica furnizata anual consumatorilor finali.

Cu alte cuvinte, daca un furnizor livreaza 100 de MW pe an, el trebuie sa cumpere echivalentul a sapte astfel de certificate, care au un pret stabilit intre 24 de euro si 42 de euro.

MEC propune prin proiectul de act normativ ridicarea nivelului acestor cote obligatorii la 2,22% pentru anul 2006, 3,74% pentru anul 2007, 5,26% pentru anul 2008, 6,78% pentru anul 2009 si 8,3% pentru perioada 2010-2012, pentru fiecare furnizor de energie electrica in parte.

Cei care nu vor respecta aceste reglementari vor plati contravaloarea certificatelor verzi neachizitionate la o valoare reprezentand pana la dublul nivelului initial.