Ordonanta privind garantarea creditului bancar cu activele realizate prin SAPARD, este aplicabila incepand de astazi, 23 august 2005.

Astfel, in cazul in care potentialii beneficiari ai Programului SAPARD nu pot asigura din fonduri proprii cofinantarea privata a proiectului, obligatorie pentru obtinerea fondurilor nerambursabile, pot solicita un credit bancar.

Daca garantiile solicitate de banca nu pot fi asigurate cu activele pe care le detine solicitantul, acesta poate depune drept garantie investitia pe care o va realiza prin SAPARD.

Scopul Ordonantei 46 din 11 august 2005 este acela de a facilita accesarea Programului SAPARD prin solutionarea unei probleme majore: participarea cu fonduri proprii la investitia realizata cu sprijin SAPARD.

Avand in vedere ca SAPARD este un program de sustinere a investitiilor in mediul rural, potentialii beneficiari trebuie sa detina fonduri personale in proportie de 50% din valoarea totala a investitiei pentru care solicita finantare nerambursabila.

Aceasta masura s-au impus din cauza faptului ca institutiile bancare devin extrem de prudente in acordarea creditelor pentru sectorul agroindustrial si agricol, multe solicitari de credite fiind respinse.

Un alt motiv este si lipsa garantiilor care sa acopere valoarea creditelor bancare solicitate de catre potentialii beneficiari ai Programul SAPARD.

Trebuie mentionat ca rata de risc de neplata in cazul beneficiarilor Programului SAPARD este foarte scazuta – estimam ca impactul financiar asupra bugetului national se va situa in linia mediilor europene ale raportului sume atrase / plati eronate, respectiv 1 – 2 % (aceasta previziune este intarita si de raportul de audit financiar al organismului de certificare pentru Programul SAPARD

pentru anul 2004, in care Curtea de Conturi constata un impact financiar nesemnificativ in cadrul masurilor cu beneficiari privati).

Informatii suplimentare

Cu toate ca Agentia SAPARD a venit in sprijinul potentialilor beneficiari ai Programului SAPARD prin incheierea de protocoale cu 28 de banci comerciale in vederea acordarii de credite pentru cofinantare (avand ca obiect acceptarea unor instrumente comune de lucru) implicarea bancilor, cu cateva exceptii, este relativ minora.

Motivele acestui fenomen pot fi rentabilitatea redusa a sectorului agricol si agro-alimentar, a gradului mare de risc si din lipsa de atractivitate fata de garantiile beneficiarilor din acest domeniu de activitate.

Aceasta stare de fapt ar putea genera consecinte negative majore, care constau in imposibilitatea producatorilor agricoli si a procesatorilor din domeniul industriei alimentare de a se alinia la standardele de calitate si competitivitate ale Uniunii Europene, cu consecinta diminuarii semnificative a viitoarelor alocari financiare de care va beneficia

Romania din partea Uniunii Europene, chiar si dupa integrare.

Ordonanta 46 din 11 august 2005 privind accelerarea absorbtiei fondurilor SAPARD prin garantarea creditelor de cofinantare cu activele achizitionate in cadrul proiectelor SAPARD, beneficiarii Programului SAPARD pot garanta creditele bancare de cofinantare a proiectelor de investitii din cadrul programului, precum si creditele pentru capitalul de lucru necesar operarii acestor investitii cu

activele finantate prin Programul SAPARD.

Astfel, creditele bancare pot fi garantate cu activele achizitionate prin proiectele finantate in cadrul urmatoarelor masuri acreditate de catre Comisia Europeana Agentiei SAPARD:

Masura 1.1 “Imbunatatirea marketingului si prelucrarii produselor agricole si piscicole”,

Masura 3.1 “Investitii in exploatatiile agricole”

Masura 3.4 “Dezvoltarea si diversificarea activitatilor economice pentru generarea de activitati multiple si venituri alternative”.

Masura 3.5 “Silvicultura”.

Sumele aferente debitelor rezultate din nereguli produse ca urmare a nerespectarii prevederilor contractului cadru de finantare intre Agentia SAPARD si beneficiari, care nu sunt recuperate in termen de maxim doi ani, se prevad in bugetul de stat la pozitia „Transferuri aferente Fondului National de Preaderare” si in bugetul Ministerului Finantelor Publice – Actiuni generale.

Recuperarea sumelor aferente debitelor rezultate din nereguli produse ca urmare a nerespectarii prevederilor contractului cadru de finantare intre Agentia SAPARD si beneficiari se face potrivit procedurii reglementate de legislatia in vigoare.

Sumele recuperate de la beneficiarii finali in contul sumelor avansate de la bugetul de stat, inclusiv obligatiile de plata accesorii, ca urmare a neindeplinirii de catre beneficiarii proiectelor a conditiilor prevazute in Acordul Multianual de Finantare se vireaza la bugetul de stat.