Ocuparea locurilor in clasa a IX-a invatamant seral si cu frecventa redusa se va face din acest an scolar prin sedinta publica si nu prin admitere computerizata ca pana acum.

Se pot inscrie doar absolventii de gimnaziu care au depasit varsta de 18 ani.

Dosarele de inscriere trebuie depuse pana vineri, 26 august, la centrele speciale, candidatii urmand sa-si exprime optiunile la inceputul lunii septembrie in sedinta publica.

In Bucuresti, centrul special de inscriere din acest an a fost organizat la Colegiul National `Iulia Hasdeu`.

Dosarul de inscriere prezentat de candidati trebuie sa contina cererea de inscriere-tip disponibila in centru, certificatul de nastere si cartea de identitate in copie legalizata, adeverinta eliberata de unitatea de invatamant gimnazial absolvita de candidat, din care sa reiasa daca a promovat sau nu testele nationale, foaia matricola pentru clasele V-VIII si o adeverinta medicala.