Noile norme ale Bancii Nationale a Romaniei privind limitarea riscului de credit la imprumuturile destinate persoanelor fizice au devenit efective la 27 august, prin implinirea termenului legal de aplicare dupa publicarea in Monitorul Oficial.

Credite de consum - avans 25%

Potrivit acestora, in situatia in care creditul de consum are ca destinatie achizitionarea de bunuri, solicitantul trebuie sa prezinte garantii reale si/sau personale la nivelul creditului solicitat sau sa achite un avans de minimum 25 la suta din valoarea respectivelor bunuri.

In situatia in care creditul are alta destinatie decat cea de consum, solicitantul trebuie sa prezinte garantii reale si/sau personale la nivelul creditului solicitat.

Riscul poate fi eliminat si prin garantii personale, reprezentate de polite de asigurare avand ca obiect garantarea sau preluarea riscului de neplata, incheiate fie de catre debitor, fie de catre imprumutator.

Valoarea unui credit pentru investitii imobiliare nu poate depasi 75 la suta din valoarea imobilului pentru achizitionarea caruia se solicita creditul sau din valoarea devizului estimativ. Restul sumei trebuie asigurata de imprumutat ca avans.

Acordarea creditelor pentru investitii imobiliare este conditionata de prezentarea de catre solicitant a unor garantii reale si/sau personale. Valoarea garantiilor nu va fi mai mica de 133 la suta din valoarea creditului.

Pentru creditele garantate cu garantii personale, imprumutatorii vor evalua bonitatea garantilor potrivit conditiilor stabilite prin reglementarile interne ale fiecarei banci.

Angajamente de plata lunare - maxim 40% din venitul net

La evaluarea bonitatii solicitantului se va avea in vedere ca angajamentele totale de plata lunare ale solicitantului /principalul si dobanda/ si ale familiei acestuia, decurgand din contractul de credit, precum si din alte contracte de aceeasi natura,

cum ar fi alte contracte de credit, contracte de leasing, contracte de cumparare de bunuri in rate, indiferent de creditor, sa reprezinte cel mult 40 la suta din veniturile nete lunare ale solicitantului si, dupa caz, ale familiei acestuia.

In plus, la acordarea creditelor trebuie respectate conditiile ca angajamentele de plata lunare, respectiv principalul si dobanda, decurgand din credite de consum, precum si din alte contracte de natura creditului de consum, indiferent de creditor, sa nu depaseasca 30 la suta din veniturile nete ale solicitantului si familiei acestuia.

De asemenea, angajamentele de plata lunare, respectiv principalul si dobanda, decurgand din credite pentru investitii imobiliare, precum si din alte contracte de natura creditului pentru investitii imobiliare, indiferent de creditor, nu vor depasi 35 la suta din veniturile nete ale solicitantului si familiei acestuia.

Prevederile nu se aplica in cazul creditelor aprobate anterior datei intrarii in vigoare a acestora.

Noile masuri adoptate de Banca Centrala au ca principal scop reducerea expansiunii creditului de consum, in special in valuta, pentru a nu aparea pericolul cresterii deficitului de cont curent peste limite nesustenabile, potrivit avertizarilor date in repetate randuri, in ultimele luni, de guvernatorul BNR, Mugur Isarescu.

Cea mai recenta masura pentru descurajarea creditarii in valuta a fost cresterea la 30 la suta a rezervelor minime obligatorii ale bancilor comerciale la Banca Centrala.