Programul GEF de granturi mici (GEF SGP) a lansat cel de-al treilea ciclu de finantare in Romania. GEF SGP si Sistemul Coca-Cola din Romania finanteaza impreuna proiectele din domeniul tematic "Ape internationale" din cadrul acestui ciclu de finantare.

GEF SGP finanteaza proiecte in domeniul protectiei mediului, cu impact asupra reducerii saraciei si cresterii capacitatii locale de participare la luarea deciziilor, desfasurate de organizatii neguvernamentale si organizatii comunitare, cu implicarea comunitatilor locale. Aplicantii principali pot fi numai organizatii neguvernamentale (ONG) si organizatii comunitare (OC).

GEF SGP incurajeaza cooperarea si parteneriatul activ intre ONG/ OC aplicante si: comunitatile locale din zona proiectului, alte ONG/ OC (inclusiv organizatii internationale), administratia centrala si locala, institutii de invatamant, institute de cercetare, sectorul privat, alte proiecte GEF SGP si PNUD, alti donori si programe regionale/ internationale.

Se considera ONG eligibile atat cele aflate in zonele geografice eligibile, cat si cele aflate in afara acestor zone, dar care propun proiecte in zonele geografice eligibile si demonstreaza un parteneriat activ cu comunitatile, ONG/ OC si alti factori de interes din zona de implementare a proiectului.

In cadrul acestui ciclu de finantare, programul finanteaza proiecte in toate cele cinci domenii tematice GEF, cu accent pe primele trei din lista de mai jos: ape internationale (AI); managementul durabil al terenurilor (MDT); conservarea biodiversitatii (CB); schimbari climatice (SC); poluanti organici persistenti (POP).

Zonele geografice eligibile ca arii de implementare a proiectelor GEF SGP si domeniile tematice corespunzatoare (in paranteza) sunt urmatoarele: I) Judetele Maramures, Bistrita Nasaud, Suceava, Neamt, Harghita, Mures, Cluj, Salaj, Bihor si Satu Mare (AI, MDT, CB, SC, POP); II) Judetele Galati, Braila, Tulcea si Constanta (AI, MDT, CB, SC, POP); III) Judetele Caras Severin, Mehedinti si Hunedoara (AI, MDT, CB, SC, POP); IV) Coridorul verde al Dunarii inferioare (AI, CB).

Suma maxima pentru un grant alocat de GEF SGP este de 50.000 USD. Fiecare proiect va trebui sa aiba o cofinantare de minimum 35% (recomandabil 50%) din costurile totale ale sale. Din totalul cofinantarii se recomanda ca 50% sa fie monetara si 50% in natura.

Articol integral in EurActiv