Guvernul a aprobat in sedinta de miercuri Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 315/2006 privind stimularea achizitionarii de carti sau de programe educationale pe suport electronic, necesare imbunatatirii calitatii activitatilor didactice, in invatamantul preuniversitar.

Potrivit actului normativ, cadrele didactice titulare si/sau suplinitoare calificate din invatamantul preuniversitar vor primi ajutorul financiar stabilit pana sfarsitul lunii august a anului 2007.

Suma, echivalentul in lei a 100 de euro, se acorda pentru achizitionarea de carti sau de programe educationale pe suport electronic, pentru imbunatatirea calitatii activitatilor didactice in invatamantul preuniversitar. Din 2008, ajutorul financiar se va acorda incepand cu luna ianuarie a anului urmator celui in care a fost facuta cererea.

Ajutorul financiar se acorda anual, de fiecare unitate de invatamant preuniversitar, la cererea cadrelor didactice incadrate in unitatea respectiva.

Fondurile necesare acordarii ajutorului financiar se asigura de catre inspectoratele scolare, din bugetul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului. Valoarea totala estimata a ajutorului financiar pentru anul 2007 este de 82,250 milioane lei.

Ceri acum si primesti la anu’

Cererea formulata de beneficiar trebuie sa fie inregistrata pana la data de 1 noiembrie, iar ajutorul se acorda incepand cu luna ianuarie a anului urmator.

In cazul in care cadrul didactic isi desfasoara activitatea in mai multe unitati de invatamant, ajutorul financiar se acorda de catre unitatea de invatamant la care beneficiarul isi exercita functia de baza, care pastreaza si completeaza carnetul de munca.

Pentru anul 2007, cererile se inregistreaza pana la data de 30 iunie 2007. Unitatile scolare vor solicita lunar, pana la data de 10 a fiecarei luni, la inspectoratul scolar, sumele necesare pentru plata ajutorului financiar aferent lunii urmatoare.

Inspectoratele scolare solicita lunar, pana la data de 20 a fiecarei luni, la Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, necesarul de deschideri de credite bugetare pentru luna viitoare.

Plata ajutorului financiar se face de catre unitatile de invatamant, integral, pe baza documentelor justificative, sau in avans, intr-o singura transa. Plata se face la cursul de schimb valutar al BNR, in data efectuarii platii. Justificarea sumelor primite ca avans se face in termen de 15 zile calendaristice.

Profesorii vor primi de la unitatile de invatamant unde sunt incadrati documentele necesare pentru valorificarea acestui ajutor.