Romanian Digest

Recunoasterea si punerea in executare a hotararilor straine, in urma aderarii Romaniei la UE

de     The Romanian Digest
Joi, 14 iunie 2007, 0:00


Introducere
Incepand cu 1 ianuarie 2007, momentul aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, in Romania au devenit aplicabile doua proceduri cu privire la recunoasterea si punerea in executare a hotararilor straine, aplicabile in functie de locul in care aceste hotarari au fost pronuntate, statele membre, respectiv in state ce nu sunt membre ale Uniunii Europene (“UE”).

Procedura privind recunoasterea si punerea in executare a hotararilor judecatoresti pronuntate in state membre UE este reglementata de reglementari comunitare cu aplicabilitate directa in statele membre, si anume Regulamentului nr 44/2001 privind competenta, recunoasterea si punerea in executare a hotararilor in materie civila si comerciala (denumit in continuare “Regulamentul 44) si

Regulamentul nr. 805/2004 privind stabilirea unui titlu executoriu european pentru creantele necontestate (denumit in continuare “Regulamentul 805”).

Hotararile judecatoresti pronuntate in state din afara UE se supun in continuare prevederilor Legii nr. 105/1992 privind reglementarea raporturilor de drept international privat (denumita in continuare “Legea 105”).

Prezentul articol isi propune sa ofere o privire de ansamblu asupra schimbarilor aduse de procedura instituita de legislatia comunitara, prin comparatie cu procedura anterioara, care initial era aplicabila tuturor hotararilor straine, in baza Legii 105.

Regulamentele instituie o procedura simplificata privind recunoasterea si punerea in executare a hotararilor straine in interiorul UE, pentru a elimina obstacolele cauzate de existenta unor sisteme juridice diferite la nivel comunitar.

Intr-adevar, libera circulatie a hotararilor judecatoresti este deja considerata “a cincea libertate” in cadrul UE, alaturi de libera circulatie a bunurilor, persoanelor, serviciilor si capitalurilor, si este esentiala pentru dezvoltarea pietei interne a Comunitatilor Europene.

Toata legislatia relevanta in domeniu, atat la nivel national, cat si la nivel comunitar, face distinctia intre recunoasterea unei hotarari judecatoresti, adica faptul ca aceasta este considerata definitiva si irevocabila de instantele din Romania, si punerea in executare a acesteia, respectiv capacitatea sa de a fi implementata sub jurisdictia romana, dar si inscrisul in baza caruia punerea in executare are loc.

Legislatia aplicabila hotararilor judecatoresti pronuntate in statele membre UE
Avand in vedere consecintele negative asupra stabilitatii economice la nivel comunitar, cauzate de incapacitatea de a pune in executare intr-un stat membru o hotarare judecatoreasca pronuntata intr-un alt stat membru, UE a creat un sistem comun privind recunoasterea si punerea in executare a unor asemenea hotarari judecatoresti.

Acest sistem comun a fost instituit prin Regulamentul 44, direct aplicabil in toate statele membre, cu exceptia Danemarcei.

Domeniul de aplicare
Dat fiind faptul ca raporturile civile si comerciale reprezinta punctul central al unei piete care functioneaza eficient, Regulamentul 44 se aplica tuturor hotararilor judecatoresti in materie civila si comerciala, cu exceptia urmatoarelor domenii: statutul sau capacitatea juridica a persoanelor fizice; drepturile de proprietate derivate dintr-o relatie matrimoniala; testamente si succesiuni;

faliment; proceduri de lichidare a societatilor comerciale insolvabile sau a altor persoane juridice; tranzactii judiciare, actiuni analoge sau concordate; asigurari sociale si arbitraj.

Prevederile Regulamentului se aplica oricarei hotarari pronuntate de o instanta judecatoreasca dintr-un stat membru in materie civila sau comerciala si poate include un decret, ordin, decizie sau mandat de punere in executare, precum si stabilirea de catre grefier a cheltuielilor de judecata.

De asemenea, Regulamentul se aplica si actelor autentice sau tranzactiilor judiciare, care trebuie sa fie titluri executorii conform legislatiei in vigoare in statul membru in care au fost emise.

In Romania, competent in aceasta materie este tribunalul in a carui raza teritoriala se afla domiciliul persoanei impotriva careia se va face punerea in executare a sau cel in a carui raza teritoriala se afla locul executarii. De asemenea, cererea privind punerea in executare a unui act autentic se poate depune si la un birou notarial, considerat de Regulament drept autoritate competenta.

Conform legii romane, recunoasterea unei hotarari judecatoresti straine poate fi solicitata fie pe calea unei actiuni principale, fie incidental, in cadrul unui alt proces, caz in care instanta competenta sa solutioneze actiunea principala va avea si competenta de solutionare a chestiunii incidentale, privind recunoasterea hotararii straine.

Procedura
Persoana care doreste sa obtina recunoasterea sau punerea in executare a unei hotarari judecatoresti straine in Romania trebuie sa depuna o cerere la instanta sau autoritatea competenta, impreuna cu un certificat completat in prealabil de instanta sau autoritatea competenta care a emis hotararea respectiva, actul autentic sau tranzactia judiciara.

Pentru a institui o procedura unitara in toate statele membre UE, Regulamentul contine intr-una dintre anexele sale modelul unui asemenea certificat. Totusi, instantele din Romania sunt competente sa decida reguli mai flexibile cu privire la depunerea acestui certificat, fie in sensul de amanare a datei la care acesta trebuie depus, fie de renuntare la solicitarea depunerii lui, dupa caz.

De asemenea, instantele au si competenta de a decide daca solicita sau nu traduceri legalizate ale acestor documente.

Instantele judecatoresti sau autoritatile romane au competenta de a respinge o cerere privind recunoasterea sau punerea in executare a unei hotarari judecatoresti straine, insa numai pentru motivele expres prevazute in Regulament, si anume: daca recunoasterea sau punerea in executare este vadit contrara ordinii publice conform legislatiei romanesti in vigoare; daca au existat vicii de procedura

privind pozitia paratului in procesul aflat pe rolul instantei dintr-un alt stat membru UE, care a pronuntat hotararea a carei recunoastere sau punere in executare se solicita; daca hotararea este in neconcordanta cu o hotarare pronuntata intr-un litigiu intre aceleasi parti in Romania; si daca hotararea estein neconcordanta cu o hotarare pronuntata anterior intr-un alt stat membru sau intr-un

stat tert, daca actiunile privesc aceeasi cauza si aceleasi parti, cu conditia ca hotararea anterioara sa indeplineasca conditiile necesare pentru a fi recunoscuta in Romania. In ceea ce priveste actele autentice, punerea in executare a acestora poate fi refuzata numai daca este vadit contrara ordinii publice.

In cazul in care conditiile formale sunt indeplinite, instanta romana competenta va pronunta caracterul executoriu al hotararii judecatoresti straine, fara a mai fi necesare verificari suplimentare, iar hotararea straina nu va fi in nici o situatie revizuita pe fond.

Conform Regulamentului 44, o hotarare poate fi declarata executorie numai partial, daca nu poate fi executorie in intregime sau daca solicitantul face o cerere in acest sens.

Deciziile privind caracterul executoriu al hotararilor straine pot fi atacate cu apel in fata instantelor competente din Romania de orice parte interesata, iar Regulamentul 44 furnizeaza informatii detaliate privind termenele si procedura ce trebuie urmata in acest sens.

Solicitantului nu-i va fi ceruta nici o garantie numai in baza faptului ca acesta este cetatean strain sau ca are resedinta/sediul intr-un alt stat membru UE decat Romania. De asemenea, Regulamentul 44 interzice aplicarea unor taxe sau onorariu in functie de cuantumul sumei prevazute in hotararea judecatoreasca straina, a carei recunoastere sau punere in executare se cere.

Regulamentul 805 reprezinta una dintre marile inovatii ale ultimilor ani, deoarece el asigura libera circulatie a hotararilor judecatoresti, a tranzactiilor judiciare si a actelor autentice in materie civila si comerciala, in toate statele membre UE, fara a mai fi necesara utilizarea procedurii de exequatur.

Pentru a executa o hotarare judecatoreasca straina in baza Regulamentului 805 nu este necesara nici o declaratie privind caracterul executoriu al respectivei hotarari; dimpotriva, instantele si autoritatile competente din Romania sunt tinute sa respecte titlul executoriu emis intr-un alt stat membru UE - denumit Titlu Executoriu European - conform modelului stabilit in anexele la regulament si in limba in care a fost redactata hotararea.

De asemenea, procedura simplificata prevazuta de Regulamentul 805 inlatura cu certitudine orice posibile amanari si costuri suplimentare ce puteau aparea in baza Regulamentului 44, in special deoarece instantele si autoritatile romane aveau competenta de a refuza declararea drept executorie a unei hotarari judecatoresti pronuntate intr-un alt stat membru UE, pentru anumite motive precum ordinea publica, competenta pe care Regulamentul 805 nu le-o mai confera.

Regulamentul 805 are ca obiect “creantele necontestate” si se refera la solicitarea de a efectua o plata ce a devenit scadenta sau a carei scadenta este indicata in hotararea judecatoreasca, tranzactia judiciara sau actul autentic invocat.

Procedura simplificata institutita de Regulamentul 805 nu ar trebui sa ne induca in eroare insa cu privire la protectia asigurata la nivel comunitar pentru drepturile fundamentale ale omului, precum dreptul de acces la un tribunal impartial, aceasta deoarece creditorul va avea intotdeauna optiunea de a alege intre cele doua proceduri prevazute de Regulamentul 44 sau de Regulamentul 805.

Punerea in executare a hotararii judecatoresti straine se va efectua in baza legii romane, in aceeasi maniera de punere in executare a unei hotarari judecatoresti pronuntate in Romania.

Similar Regulamentului 44, si Regulamentul 805 evidentiaza interdictia impusa instantelor judecatoresti si autoritatilor competente din Romania de a revizui hotararea judecatoreasca straina a carei executare se solicita cu privire la fondul acesteia.

Legislatia aplicabila hotararilor judecatoresti pronuntate in tari non- UE
Asa cum am evidentiat anterior, Legea 105 este aplicabila recunoasterii si executarii hotararilor judecatoresti pronuntate in state care nu fac parte din UE.

Pentru aceasta este necesara indeplinirea anumitor conditii, printre care se regasesc urmatoarele: hotararea trebuie sa fie definitiva si executorie in conformitate cu legile statului in care a fost pronuntata; trebuie sa fi fost pronuntata de o instanta competenta in acest sens; trebuie sa existe un acord de reciprocitate cu privire la recunoasterea si punerea in executare a hotararilor

judecatoresti intre Romania si statul in care a fost pronuntata respectiva hotarare; hotararea trebuie sa nu fi fost obtinuta in mod fraudulos; hotararea trebuie sa nu incalce principiile legii romane cu privire la ordinea publica; cazul nu a fost solutionat de o instanta din Romania inainte de data la care a fost pronuntata hotararea judecatoreasca straina; si termenul de trei ani in care poate

fi pusa in executare in Romania o hotarare judecatoreasca straina a fost respectat, in lipsa unor prevederi contrare. Legea 105 este aplicabila numai in cazul in care conventiile internationale la care Romania este parte nu contin prevederi diferite.

In cele din urma, Legea 105 prevede ca in nici o situatie instantele judecatoresti sau autoritatile competenete din Romania nu vor revizui hotararea judecatoreasa cu privire la fond.

Pentru mai multe detalii asupra prevederilor Legii 105, a se vedea in cadrul Arhivei Digest din Romania, disponibila pe pagina de internet http://www.hr.ro/digest_archive.htm, articolele “Punerea in executare a hotararilor arbitrale straine” din mai 2005 si “Enforcement of Foreign Money Judgments in Romania” din martie 2004.

Concluzie
Procedura simplificata si uniforma instituita prin Regulamentul 44 sau procedura aproape lipsita de costuri prevazuta de Regulamentul 805 demonstreaza vointa institutiilor UE de a dezvolta mecanisme interne la nivel comunitar, care sa fie atat accesibile tuturor cetatenilor si rezidentilor din Uniune, cat si eficiente pentru atingerea obiectivelor stabilite prin tratatele constitutive.

Intr-adevar, procedura institutita prin Regulamentul 805 evita sau chiar elimina arbitrariul ce poate exista, in baza Regulamentului 44, atunci cand instantele sau autoritatile competente apreciaza daca o hotarare poate fi executata sau nu in Romania. Aceasta inseamna ca instantele si autoritatile romane chiar “deservesc” interesele si nevoile cetatenilor UE.

Astfel, o persoana care doreste sa obtina recunoasterea sau punerea in executare a unei hotarari straine in Romania va utiliza prevederile Legii 105 numai pentru hotarari ce au fost pronuntate in state din afara UE si prevederile unuia dintre cele doua regulamente - Regulamentul 44 sau Regulamentul 805 - dupa caz, pentru hotararile pronuntate intr-un stat membru UE, beneficiind astfel de procedura simplificata instituita de acestea.

Articolul a fost tradus din versiunea originala in limba engleza si publicat cu aprobarea:
Rubin Meyer Doru & Trandafir
SOCIETATE CIVILA DE AVOCATI / LAWYERS PROFESSIONAL CORPORATION
IN ASOCIERE CU / AFFILIATED WITH HERZFELD & RUBIN, P.C.
http://www.hr.ro18250 vizualizari


Abonare la comentarii cu RSS

ESRI

Top 5 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.
hosted by
powered by
developed by
mobile version
Duminică