Consilierii generali ai Capitalei se întrunesc în şedinţă luni, de la ora 10,00, iar pe ordinea de zi figurează mai multe proiecte. Primăria Sectorului 5 ar putea achiziţiona locuinţe de pe piaţa liberă pentru soluţionarea cererilor de locuinţe sociale. În decembrie 2022, la Primăria Sectorului 5 existau 829 de cereri de atribuire de locuinţe înregistrate.

Primaria CapitaleiFoto: Adrian Ilincescu/ HotNews.ro

Alte proiecte de pe Ordinea de zi

Municipiul Bucureşti ar putea prelua în administrare spitalele clinice CF1 şi CF2

Municipiul Bucureşti ar putea prelua în administrare spitalele clinice CF1 şi CF2, potrivit unor proiecte de hotărâre care urmează să fie dezbătute în şedinţa CGMB.

Prin acestea, se solicită Guvernului să emită două hotărâri privind trecerea imobilelor situate în Calea Plevnei nr. 142 - 144 (Spitalul Clinic nr. 1 C.F Witting), Piaţa Gara de Nord nr. 3 (Ambulatoriul de Specialitate Gara de Nord), str. Mărăşti, nr. 63 (Spitalul Clinic C.F nr. 2) şi Calea Griviţei nr. 359 (Policlinica CFR Griviţa) din administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii în domeniul public al Municipiului Bucureşti, inclusiv în ceea ce priveşte managementul asistenţei medicale.

Conform referatelor de aprobare, cererile au venit din partea reprezentanţilor celor două spitale, care solicită "preluarea cu celeritate" în administrarea PMB. Viceprimarul Capitalei Horia Tomescu a declarat că Ministerul Transporturilor are în coordonare o reţea de 15 spitale, la nivel naţional, printre care se numără şi cele două din Bucureşti, şi că Guvernul a hotărât ca această reţea să fie desfiinţată.

O clădire din Bucureşti ar putea fi consolidată printr-o metodă inovativă, cu ajutorul unui exoschelet

O clădire din Bucureşti ar putea fi consolidată printr-o metodă inovativă, cu ajutorul unui exoschelet, ceea ce va permite realizarea lucrărilor fără să fie necesară mutarea locatarilor. Directorul executiv al AMCCRS, Răzvan Munteanu, a declarat pentru Agerpres că Bucureştiul a fost ales, alături de Avellino şi Amsterdam, pentru implementarea acestei soluţii, în cadrul programului Orizont Europa 2021-2027.

El a menţionat că finanţarea este nerambursabilă, iar AMCCRS îi revine o sumă 568.000 de euro, acoperitoare pentru lucrările de proiectare şi execuţie la imobilul din str. Intrarea Văcăreşti. Intervenţia 'Multicare' la imobil presupune edificarea unui exoschelet alcătuit din materiale cu emisii reduse de carbon (panouri din lemn proiectate din mai multe straturi) ce vor fi aplicate pe clădire.

Exoscheletul va fi acoperit cu un material numit 'piele multifuncţională', ce va fi conectată cu conexiuni mobile la panourile de lemn şi va oferi o eficienţă termică îmbunătăţită. Placarea integrată fotovoltaică va fi utilizată în faţadele cele mai iradiate.

Proiecte de 7 mil. lei pentru testare genetică în cancerele ereditare şi testare Babeş Papanicolau în mediu lichid

* Consilierii generali ai Capitalei vor dezbate, în şedinţa de luni, implementarea a două proiecte, în valoare totală de şapte milioane de lei, pentru testare genetică în cancerele ereditare şi testare Babeş Papanicolau în mediu lichid.

Cele două programe urmează să fie implementate în perioada iunie 2023 - decembrie 2024. Proiectul de testare genetică va avea un buget multianual de 6 milioane de lei şi 1.500 de beneficiari, dintre care 500 în anul 2023. Sprijinul financiar va fi în cuantum de 4.000 de lei/beneficiar.

Proiectul privind testarea Babeş Papanicolau va avea un buget multianual de 1.000.000 lei şi un număr estimat de 10.000 de beneficiare, dintre care 3.000 în anul 2023. Sprijinul financiar acordat va fi în cuantum de 100 de lei/beneficiară. Finanţarea se va realiza din bugetul propriu al Municipiului Bucureşti, prin Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti.

Plan Urbanistic Zonal (PUZ) pentru regenerarea coridorului râului Dâmboviţa

* Primăria Capitalei vrea să colaboreze cu Ministerul Dezvoltării şi cu Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bucureşti în vederea realizării unui Plan Urbanistic Zonal (PUZ) pentru regenerarea coridorului râului Dâmboviţa. Se doreşte transformarea coridorul râului într-un "element unificator" al zonelor traversate şi un generator de activităţi de interes public.

Alte obiective sunt reorganizarea circulaţiilor, extinderea spaţiilor plantate, revitalizarea spaţiilor publice şi a zonelor construite adiacente, crearea de zone cu nivel scăzut de emisii şi condiţii pentru soluţii bazate pe natură, asigurarea condiţiilor de funcţionare în siguranţă a lucrărilor hidrotehnice. Pentru a asigura coerenţa şi eficienţa procesului de planificare, până la aprobarea PUZ, zona propusă spre reglementare va fi considerată zonă strategică de coordonare.

Linie de transport turistic cu autobuze supraetajate care să circule de la Piaţa Presei la Piaţa Unirii

STB Bucureşti vrea să înfiinţeze o linie de transport turistic cu autobuze supraetajate care să circule de la Piaţa Presei la Piaţa Unirii. Conform proiectului, se împuterniceşte expres Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti - Ilfov (ADTPBI) să emită licenţele de traseu pentru autovehiculele STB necesare pentru "Bucharest City Tour".

Linia turistică va avea următorul traseu: Piaţa Presei - Şos Kiseleff - Calea Victoriei - Bd. Naţiunilor Unite - Bd. Libertăţii - Bd. Unirii - Piaţa Unirii, cu întoarcere pe Bd. I.C. Brătianu, Bd. Nicolae Bălcescu, Bd. Charles de Gaulle - Bd. Constantin Prezan - Piaţa Arcul de Triumf - Şos. Kiseleff - Piaţa Presei.

Pe ordinea de zi figurează şi alte proiecte de hotărâre care au fost propuse în şedinţe CGMB anterioare, dar care nu au fost aprobate sau nu au ajuns să fie dezbătute. Printre acestea se numără:

- aprobarea contractării unor împrumuturi în valoare totală de până la 156.463.189 lei;

- rectificarea bugetului Municipiului Bucureşti;

- aprobarea regulamentului de amplasare a staţiilor de încărcare a autovehiculelor electrice;

- aprobarea regulamentului - cadru pentru închirierea prin licitaţie publică a unor spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă aflate în administrarea Administraţiei Fondului Imobiliar;

- împuternicirea expresă a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti - Ilfov de a înfiinţa şi organiza serviciul public de transport feroviar de călători de interes local.