Blocul de 4 etaje, construit pe strada Puțul de Piatră nr. 5A, lângă o clădire monument istoric, cu o autorizație de construire falsă, a fost demolat de proprietar, în picioare mai fiind doar un zid care va fi pus la pământ în următoarele zile.

Demolare bloc construit ilegal str. Puțul de Piatră - 6Foto: Hotnews

Demolarea a fost obținută în instanță de vecini, dosarul penal fiind comasat cu cel civil. Arhitectul care a falsificat autorizația a fost condamnat la 2 ani și 7 luni de închisoare, însă deocamdată nu a fost prins, fiind dat în urmărire generală pe site-ul Poliției Române. Arhitectul a primit un onorariu de 7.980 lei pentru a obține autorizația de construire și avizele pentru blocul în valoare de 3 milioane lei.

Dezvoltatorii au aflat că autorizația este falsă după începerea lucrărilor, când blocul avea doar parterul, însă au urgentat lucrările și în aproximativ o lună au ridicat toate cele 4 etaje, mai puțin tâmplăria, finisajele exterioare și interioare.

Curtea de Apel a dat decizia de demolare pe 25 ianuarie 2022, atunci fiind condamnați și cel care a falsificat autorizația, dar și constructorul.

„Admite acţiunea civilă exercitată de Asociaţia de Proprietari Puţul de Piatră nr. 5 şi obligă pe inculpații Rădulescu Ion, Iepure Sorin - Ion, Bratu Dan-Mihai, S.C. SAM DEVELOPMENT, INVESTMENT & CONSTRUCTIONS S.R.L., S.C. MC ARTHUR&ASSOCIATES S.R.L., Kapetanopoulos Konstantinos, Samaras Athanasios şi Ionescu Sabin – Gabriel, în solidar, să desfiinţeze în totalitate, într-un termen de 6 luni calculat de la data pronunțării prezentei decizii, construcţia situată în Bucureşti, str. Puţul de Piatră nr. 5A, edificată în mod nelegal, costurile desfiinţării urmând a fi suportate de inculpaţi în solidar”, este decizia pronunțată de Curtea de Apel București pe 25.01.2022.

Instanța a mai decis:

  • Arhitectul care a falsificat autorizația și avizele a fost condamnat la 2 ani și 7 luni de închisoare. Complementar, instanța i-a interzis dreptul de a exercita profesia de arhitect timp de 3 ani, după executarea pedepsei închisorii.
  • Dezvoltatorul și constructorul blocului să primească amenzi penale de câte 100.000 lei fiecare, iar administratorii amenzi penale de câte 40.000 lei.
  • Dirigintele de șantier, responsabilul tehnic cu execuția lucrărilor și coordonatorul muncitorilor de pe șantier au fost condamnați la 6 luni de închisoare, instanța dispunând amânarea executării pedepselor pe un termen de supraveghere de 2 ani și impunându-le condamnaților 60 de zile de muncă în folosul comunității.

Demolarea a început în iunie, iar acum din imobil a mai rămas doar zidul de la stradă. Demolarea a fost făcută mai mult manual, din lipsa spațiului, dar și ca dezvoltatorul să scoată armăturile și să le vândă ca să-și recupereze o parte din bani.

Cum a fost falsificată autorizația, o poveste presărată cu ilegalități și lăcomie

În motivarea deciziei Judecătoriei Sectorului 1, prima instanță care a judecat speța, se arată cum s-au petrecut lucrurile, cum a falsificat arhitectul autorizația și avizele și cum a fost edificat blocul.

Dezvoltatorul imobiliar - S.C. MC ARTHUR&ASSOCIATES S.R.L. - a cumpărat terenul de 456 mp de pe strada Puțul de Piatră 5A în 2015, la vremea respectivă pe teren fiind două clădiri. După cumpărarea terenului, S.C. MC ARTHUR&ASSOCIATES S.R.L. și constructorul S.C. SAM DEVELOPMENT, INVESTMENT & CONSTRUCTIONS SRL s-au înțeles să construiască pe teren un bloc cu 4 etaje și să vândă apoi apartamentele.

Dezvoltatorul a încheiat cu constructorul, pe 26 martie 2015 un contract având ca obiect elaborarea documentațiilor tehnice de urbanism, arhitectură, structură și instalații pentru un imobil locuințe S+P+ 3E+4ER, valoarea contractului fiind de 9000 euro. Constructorul a fost împuternicit să se ocupe de obținerea autorizației de construire și proiectare.

Mai departe, constructorul a încheiat în mai 2015 un contract cu arhitectul Ionescu Sabin Gabriel, urmând ca acesta să se ocupe „de întocmirea proiectului clădirii ce urma să fie construită, să facă toate demersurile necesare obținerii următoarelor documente: autorizația de desființare a construcției deja existente, procesul-verbal de recepție finală după momentul demolării construcției, avizul de la Inspectoratul de Stat în Construcții, avizul de la Ministerul Culturii, autorizația de construire pentru imobilul nou pe respectivul teren”, se arată în motivarea instanței.

Potrivit contractului, onorariul arhitectului pentru aceste servicii a fost stabilit la 7.980,48 lei, din care i s-a plătit la data semnării contractului suma de 3.559,68 lei, iar la data de 11.09.2015, suma de 4.420,80 lei.

În august 2015, arhitectul a predat constructorului autorizația de desființare, avizele emise de ISC și Ministerul Culturii și autorizația de construire.

„După cum rezultă din depozițiile inculpaților, în luna august 2015 a început demolarea clădirilor existente la adresa menționată (...) această activitate fiind finalizată la data de 09.09.2015, după cum rezultă din cuprinsul procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1/09.09.2015 (fl. 84 dup vol. 12) și a adresei înregistrate la ISC sub nr. 4633/07.10.2015. După această etapă, la începutul lunii septembrie 2015 a început etapa construirii imobilului, care, potrivit documentației existente la dosarul cauzei ar trebuit să fie o clădire cu înălțimea de 4 etaje, ultimul etaj trebuind să fie retras”, se arată în motivarea instanței.

Constructorul a înștiințat ISC că a început lucrările de construire și de aici a început distracția.

După momentul începerii lucrărilor de construire, polițiștii locali din cadrul Direcției Control Disciplină în Construcții din cadrul Primăriei Capitalei au efectuat mai multe controale cu privire la șantierul din București, la data de 30.10.2015 comunicând constructorului că „autorizația de construire nu poate fi luată în considerație deoarece nu a fost emisă de către instituția al cărei antet apare - Primăria Municipiului București, această autorizație de construire constituind un fals”, potrivit hotărârii instanței.

Dezvoltatorul și constructorul au solicitat Primăriei Capitalei emiterea unui certificat de urbanism pentru intrarea în legalitate, însă cererea nu le-a fost admisă, fiindu-le comunicat că la data de 30.10.2015 au fost sesizate organele de urmărire penală.

  • „Din coroborarea probelor analizate în precedent rezultă că de la această dată (30.10.2015) inculpații aveau cunoștință despre faptul că autorizația de construire nr. 86, în baza căreia se efectuau lucrările, este falsă. (...)
  • Din cuprinsul procesului-verbal de inspecție nr. 6646/C/30.10.2015 rezultă că, la momentul întocmirii lui, clădirea se afla la stadiul fizic: armare placă și grinzi peste parter și montare catarg pentru turnarea acesteia. Din coroborarea procesului-verbal de cercetare la fața locului cu depozițiile inculpaților, dar și cu fotografiile realizate la data de 26.01.2016 rezultă că la data de 11.12.2015 imobilul era ridicat până la etajul 4, fiind finalizată structura de rezistență.
  • Astfel, instanța reține că după data de 30.10.2015, inculpații, cunoscând faptul că autorizația de construire este falsă, au continuat lucrările, ridicând întreaga structură de rezistență, de la etajul 1 până la etajul 4”, a mai reținut instanța. Valoarea lucrărilor de construire pentru bloc a fost estimată la 3 milioane lei.

Astfel s-a constituit dosarul penal, iar vecinii, Asociația de proprietari din clădirea alăturată, monument istoric, s-a constituit parte și a cerut demolarea imobilului.

FOTO înainte și după