Primarul general, Nicușor Dan, a anunțat că a semnat marți contractele de proiectare și execuție pentru modernizarea a 210 km de rețea de termoficare pe bani europeni, valoarea investiției fiind de circa 260 milioane de euro, din care 200 milioane de euro fonduri nerambursabile. Lucrările ar urma să înceapă în primăvara anului viitor.

Foto:

”Este cea mai mare investiție în termoficare din acest mandat, cu o valoare de 260 de milioane de euro, din care 200 de milioane euro fonduri nerambursabile. Contractele pentru proiectare și execuție au fost încheiate pe o perioadă de 4 ani, iar proiectarea a fost deja demarată, astfel încât să putem începe lucrările de execuție din primăvara anului viitor”, a anunțat Nicușor Dan la semnarea contractelor.

Lucrarea a fost împărțită în 5 loturi, cu o lungime de aproximativ 40 km fiecare, iar toate cele 5 asocieri care au câștigat licitația sunt ale unor constructori români:

 • Lotul 1 – Magistrala II SUD – Asocierea SC ELSACO ELECTRONIC SRL (Lider) - SC SICOR SRL (asociat) - SC ENERGOMONTAJ SA (asociat)
 • Lotul 2 - Magistrala II - III Grozăvești – Asocierea SC ELSACO ELECTRONIC SRL (Lider) - SC SICOR SRL (asociat) - SC ENERGOMONTAJ SA (asociat)
 • Lotul 3 - Magistrala V Grozăvești – Asocierea CONSTRUCTII ERBAȘU SA (Lider) - CONSIX CONSTRUCȚII SRL (asociat)
 • Lotul 4 – Magistrala Progresu – Berceni – Asocierea CONSTRUCTII ERBAȘU SA (Lider) - CONSIX CONSTRUCȚII SRL (asociat)
 • Lotul 5 - Magistralele II Sud, II-III Grozăvești, V Grozăvești, Progresu - Berceni, II Vest, I-II-III Vest – Asocierea SC ENERGOMONTAJ SA (Lider) - SC ELSACO ELECTRONIC S.R.L (asociat) – SICOR SRL (asociat) - IPCT INSTALAȚII S.R.L.(asociat)

Municipalitatea este în imposibilitate de a termina proiectul până la finalul anului 2023, singura soluție ca să nu piardă banii fiind fazarea pe următorul exercițiu bugetar.

Pierderi de 37% în 2021

Sistemul centralizat de termoficare din București a avut în 2021 pierderi de căldură de circa 37%, potrivit bilanțului energetic publicat de Primăria Capitalei. Asta înseamnă că din cele circa 4,7 milioane gigacalorii cumpărate de Termoenergetica în 2021, circa 1,7 milioane s-au pierdut. La un preț mediu de 300 lei/gigacalorie, cu tot cu TVA, asta înseamnă o pierdere de circa 500 milioane lei.

Pierderile reale de căldură din rețeaua primară, punctele termice și rețelele de distribuție aferente acestora, în anul 2021, au fost de 36,77%, se arată în bilanțul energetic. Din acest procent, pierderile pe rețeaua primară (magistrale) au fost de 28,58%, restul fiind pe rețeaua secundară și punctele termice.

„O concluzie a acestei analize este faptul că în perioada 2018-2021 pierderile de energie termică în rețeaua primară au crescut de la 23,82% la 28,58%, în timp ce cantitatea de agent termic furnizată din rețeaua de transport a scăzut cu 12, 81%”, se arată în bilanț.

Principala cauză a pierderilor de energie termică din circuitul primar o reprezintă vechimea conductelor ce alcătuiesc rețeaua (65% dintre ele au peste 25 de ani vechime), consecința majoră fiind numărul mare de avarii ce se produc - 1. 813 avarii remediate în circuitul primar în anul 2021) și deteriorarea izolației clasice a conductelor, se arată în document.

Alte cauze consemnate: supradimensionarea rețelelor față de consumurile actuale, dar și o lipsa a sistematizării rețelei.

„Pierderile în rețelele secundare aferente centralelor termice se ridică la un nivel acceptabil pentru astfel de sisteme, în condițiile date de funcționare. Pierderile de energie termică în rețeaua secundară au crescut de la 11,22% la 11,98%, în timp ce cantitatea de agent termic furnizata pentru încalzire și apă caldă de consum a scăzut cu 12,77%. Principala cauza a pierderilor de energie termică o reprezintă vechimea conductelor ce alcătuiesc rețeaua secundară (aproape 50% dintre ele au peste 25 de ani vechime), consecință majoră fiind numărul mare de avarii ce se produc -1.804 avarii remediate în circuitul secundar în anul 2021) și deteriorarea izolației clasice a conductelor, amplasate exclusiv în subteran”, se arată în raport.

Pentru reducerea pierderilor de energie se recomandă demararea programului de reabilitare a rețelelor termice primare și înlocuirea cu conducte preizolate, prevăzute cu sistem de detectare automată a pierderilor.

Se poate estima că reabilitarea întregului sistem de transport ar fi un proiect care s-ar desfășura pe cel puțin 20 de ani și ar costă cel puțin 1 miliard de euro. Calculele indică faptul că se poate ajunge la redimensionarea și înlocuirea a cca. 80% din totalul conductelor de transport, având vechime mai mare de 20 ani, dacă se va ține seama de debitele reale de agent termic rezultate din reducerea necesarului de energie termică maxim orar”, se arată în document.

Pentru reabilitarea sistemului de distribuție ar mai fi nevoie de încă 400 milioane de euro.

În 2020, sistemul centralizat de termoficare din București a avut pierderi de căldură de 36,63%. Pierderile tehnologice din rețeaua primară s-au ridicat la 28,91%, iar cele din rețeaua secundară la 11,39%. În comparație, în 2017, pierderile erau de doar 28,61%.

Câți abonați deservește sistemul centralizat de termoficare din București

Potrivit datelor existente, Termoenergetică furizează energie termică pentru 10.032 de Asociații de proprietari/locatari din 8.091 de blocuri de locuințe, pentru 74 de cămine și 313 imobile/case, reprezentând aproximativ 1.170.000 de locuitori. Din totalul energiei tehnice furnizate de Termoenergetica, consumul populației reprezintă 92,21%.

Instalațiile sistemului centralizat de termoficare din București sunt compuse din:

 • 45 centrale de cvartal și o centrală termică de zona;
 • rețele termice primare - 423,27 km traseu / 851,84 km de conductă;
 • puncte tehnice - PT (646 buc.) și module termice - MT (308 buc.);
 • rețele termice secundare - 702,89 km traseu/2. 763 km conducte de distribuție termoficare și 49,58 km traseu / 198,34 km conducte distribuție aferente CT;

Termoenergetica este administratorul celui mai mare sistem de termoficare din România.

Din punct de vedere al vechimii conductelor rețelei de termoficare, situația se prezintă astfel:

 • din cei 851,84 km de conductă de rețea primară de transport apă fierbinte, peste 65% este mai veche de 25 de ani, 10% are între 20 și 25 de ani, 11% între 10 și 20 de ani și doar circa 14% mai puțin de 10 ani.
 • din cei 2.763 km conducta rețea secundară - peste 45% are o vechime mai mare de 25 de ani, 14,4% între 20 și 25 de ani, 23% între 10 și 20 de ani și circa 17% mai puțin de 10 ani.